Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Νά συγχωροῦμε,
 νά μήν ἀφήνουμε κανέναν μῶμο μέσα μας γιά κανέναν
κι ἐπιπλέον, νά μήν ἐκπέσει ἡ ἀγάπη μας
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
http://www.athineon.com/img/products/Icona/6931_HandMadeIconV2__photo_3.jpg
  «Ἐκεῖνος, ποὺ δὲν συγχώρησε τελείως ἐκείνους ποὺ τοῦ ἔφταιξαν
 καὶ δὲν παρουσίασε τὴν καρδιά του στὸ Θεὸ καθαρὴ ἀπὸ λύπη 
καὶ λαμπερὴ ἀπὸ τὸ φῶς τῆς συμφιλιώσεως μὲ τὸν πλησίον, 
δὲν θὰ ἐπιτύχει νὰ λάβει τὰ καλά, ποὺ ἐζήτησε μὲ τὴν προσευχή του
καὶ θὰ παραδοθεῖ μὲ δίκαιη κρίση στὸν πειρασμὸ καὶ στὸν πονηρό, 
γιὰ νὰ μάθει νὰ καθαρίζεται ὅταν ἁμαρτάνει, 
μὲ τὸ νὰ ἀφαιρεῖ τὶς μομφές, ποὺ ἔχει ἐναντίον τῶν ἄλλων»
http://www.tsemperlidou.gr/wp-content/uploads/2013/06/%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%91-%CE%92%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%9D%CE%91-%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95-%CE%9D%CE%91-%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95-617x461.jpg