Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Ἡ συγκέντρωση τοῦ νοῦ τήν ὥρα τῆς προσευχῆς

(Τί νά κάνουμε, ὅταν ὁ νοῦς μας τρέχει ἐδῶ κι ἐκεῖ καί δέν μποροῦμε νά τόν συμμαζέψουμε στήν προσευχή;)
  "ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ" 
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_5-m6MIR1Ojg/TJH-5wpnghI/AAAAAAAABLE/_YLUfJi3ORo/s1600/Blowing+Leaves.jpg
Τί νά κάνουμε, ὅταν ὁ νοῦς μας τρέχει ἐδῶ κι ἐκεῖ καί δέν μποροῦμε νά τόν συμμαζέψουμε στήν προσευχή;
Ὅταν εἴμαστε μόνοι στό σπίτι, μποροῦμε ν' ἀναβάλουμε τήν ἔναρξη τῆς προσευχῆς ἤ, ἄν ἔχουμε ἤδη ἀρχίσει, νά τή διακόψουμε γιά λίγο. Ἄν καί ὕστερ' ἀπ' αὐτό τό μικρΌ διάλειμμα ὁ νοῦς δέ συνεργάζεται μέ τήν προαίρεσή μας, τότε δέν ἔχουμε παρά νά τοῦ ἐπιβάλουμε μέ τή βία, θέλει δέν θέλει, νά συγκεντρωθεῖ στήν προσευχή, σ' ὅποιο βαθμό βέβαια εἶναι δυαντόν. Τί κάνουν μερικοί, ὅταν ἕνα μικρό παιδί ἀρνεῖται να΄βάλει μετάνοια; Τό πιάνουν ἀπό τά μαλλιά καί τό ἀναγκάζουν νά σκύψει.
http://3.bp.blogspot.com/-G892JLm2ZZ4/UfbqQhZp0oI/AAAAAAAAG4A/OTnTudnMADo/s1600/proseuxi-apomakrinei-ta-ponira-pneumata.jpg
Μέσα στήν ἐκκλησία, πάλι, μέρικές φορές δέν ἀκοῦμε ἤ δέν καταλαβαίνουμε ὅσα ψάλλονται, διαβάζονται ἤ ἐκφωνοῦνται.  
Σ' αὐτές τίς περιπτώσεις, σταθεῖτε νεορά ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καί ἀφοσιωθεῖτε στήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ. Πρέπει νά ξέρετε, πάντως, ὅτι στό ναό, κατά τήν τέλεση ὁποιασδήποτε ἀκολουθίας, καί κατεξοχήν τῆς θείας Λειτουργίας, κάθε λατρευτική πράξη, κάθε κίνηση ἔχει τή σημασία της. Ὅποιος, λοιπόν, γνωρίζει καί κατανοεῖ τή σημασία, κάθε πτυχή τῆς τελετουργίας, συμμετέχει μέ ἐπίγνωση στή σύναξη τῶν πιστῶν καί τρέφει τήν ψυχή του μέ τό οὐράνιο μάννα, πού προσφέρεται ἄφθονα στά πνευματικά συμπόσια τῆς ἐκκλησιαστικῆς λατρείας.
Ἡ νύχτα, ἰδιαίτερα οἱ μεταμεσονύκτειες ὧρες, εἶναι τό πιό κατάλληλο χρονικό διάστημα γιά προσευχή.
http://www.imerovigli.org/infoimages/260.jpg
Πόσες μετάνοιες νά κάνει κανείς, λέγοντας τήν εὐχή;
Ὅσες θέλει, μικρές ἤ μεγάλες, ἀνάλογα μέ τή σωματική δύναμη καί τήν ψυχική διάθεσή του. Καλό εἶναι, πάντως, νά καθορίσει ἕναν ἐλάχιστο ἀρθμό μετανοιῶν γιά κάθε μέρα καί νά τίς ἐκτελεῖ μέ αὐστηρή συνέπεια. 
Τό Εὐαγγέλιο δέν εἶναι ἀνάγκη νά τό διαβάζετε ὄρθιος. Καθιστός τό κατανοεῖτε καλύτερα, γιατί δέν κουράζεστε, κι ἔτσι ἠ προσοχή σας συγκεντρώνεται στό ἱερό κείμενο, χωρίς νά μειώνεται ἠ εὐλαβική σας διάθεση. Ὅσο γιά τούς Ψαλμούς, διαβάζετε ὅσους μπορεῖτε καί ἐπιθυμεῖτε. Ἕναν, δύο, τρεῖς ἤ περισσότερους...
Μπορεῖτε νά κοινωνᾶτε συχνά, φτάνει νά εἶστε κάθε φορά σωστά προετοιμασμένος. (Ὁ καθένας νά λάβει ὁδηγίες ἀπό τόν πνευματικό του γιά τόν κανόνα του καί γενικά γιά τήν δική του περίπτωση).
http://iliaxtida.files.wordpress.com/2012/06/image37.png?w=417&h=271 
Τί σημαίνει νά ἔχουμε καθαρή συνείδηση ὡς πρός τά ὑλικά πράγματα καί ἀντικείμενα; 
Σημαίνει νά μή κάνουμε κακή χρήση τῶν πραγμάτων, ἀλλά νά τά χρησιμοποιοῦμε συνετά καί νά τά συντηροῦμε μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή ἐπιμέλεια.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ