Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΓΩΝ: Ανεκτίμητο κειμήλιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου

«Και ελθόντες εις τον οικίαν είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν αύτω και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσήνεγκαν αύτω δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν»
(Ματθ. β' 11).

Μεταξύ των ποικίλων θησαυρών και πολυτίμων κειμηλίων πού με πολλή ευλάβεια φυλάσσονται στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου στο Αγιον Όρος, χωρίς αμφιβολία την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα Τίμια Δώρα πού προσέφεραν οι τρεις εξ Ανατολών Μάγοι στον ως Βρέφος ένανθρωπήσαντα Κύριο. Τα Δώρα αυτά ως γνωστόν είναι χρυσός, λίβανος και σμύρνα. Ό χρυσός βρίσκεται υπό την μορφή εικοσιοκτώ επιμελώς σκαλισμένων επιπέδων πλακιδίων, ποικίλων σχημάτων (παραλληλογράμμων, τραπεζοειδών, πολυγώνων κτλ.) και διαστάσεων περίπου 5 εκ. χ 7 εκ. Κάθε πλακίδιο έχει διαφορετικό σχέδιο πολύπλοκης καλλιτεχνικής μικροεπεξεργασίας. Ό λίβανος1 και ή σμύρνα2 διατηρούνται ως μείγμα υπό την μορφή εξήντα δύο περίπου σφαιρικών χανδρών μεγέθους μικρής ελιάς. 
Επειδή κυρίως ή πνευματική αλλά και ή υλική, ιστορική και αρχαιολογική αξία των Τιμίων Δώρων είναι ανυπολόγιστη, φυλάσσονται με ιδιαίτερη επιμέλεια στο θησαυροφυλάκιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου. Για λόγους ασφαλείας είναι κατανεμημένα σε διάφορες λειψανοθήκες, μόνο μέρος δε αυτών εκτίθεται εις προσκύνησιν των επισκεπτών της Ιεράς Μονής ή μεταφέρεται προς αγιασμό εκτός Αγίου Όρους στις κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις.

Γράφει ό Ευαγγελιστής Λουκάς για την Παναγία ότι «διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής» (Λουκ. β' 19, 51). Πιστεύεται δε από τους θεολόγους ερμηνευτές ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα «ρήματα», τα λόγια και τα γεγονότα δηλαδή της ζωής του Κυρίου, ή Θεοτόκος τα εκμυστηρεύθηκε στον Άγιο Απόστολο Λουκά ό όποιος και τα συμπεριέλαβε στο Ευαγγέλιο του. Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία ότι παράλληλα με τα άγια «ρήματα» του Κύριου, ή Υπεραγία Θεοτόκος «διετήρει» και ότι άλλο σχετικό με την επίγεια ζωή του Κυρίου, και φυσικά, και τα Τίμια Δώρα.


Σύμφωνα με την ίστορικοθρησκευτική μας παράδοση, προ της Κοιμήσεως της ή Παναγία Μητέρα του Κυρίου τα παρέδωσε μαζί με τα Άγια Σπάργανα του Χριστού, την Τίμια Έσθήτα και την Αγία Ζώνη της στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων οπού και παρέμειναν μέχρι το έτος 400 μ.Χ. περίπου. Κατά το έτος τούτο ό αυτοκράτωρ Άρκάδιος τα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη προς αγιασμό του λάου και προστασία και προβολή της Βασιλευούσης. Εκεί παρέμειναν μέχρι και της αλώσεως της πόλεως από τους Φράγκους το έτος 1204 μ.Χ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν για λόγους ασφαλείας μαζί με αλλά ιερά κειμήλια στη Νίκαια της Βιθυνίας, προσωρινή πρωτεύουσα του Βυζαντίου, όπου καί παρέμειναν για εξήντα περίπου χρόνια. Με την υποχώρηση των Σταυροφόρων επί αυτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου επεστράφησαν στην Κωνσταντινούπολη μέχρι της υποδουλώσεώς της στους Τούρκους το 1453 μ.Χ.


Μετά την Άλωση ή ευλαβέστατη Μάρω, χριστιανή σύζυγος του σουλτάνου Μουράτ Β' (1421-1451) καί μητρυιά του Μωάμεθ Β' του Πορθητού, τα μετέφερε αυτοπροσώπως στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου στο Αγιον Όρος. Ή Μονή αυτή της ήταν γνωστή καθόσον ό πατέρας της Γεώργιος Βράγκοβιτς, δεσπότης της Σερβίας, έκτισε το καθολικό της εις τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρας Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.


Κατά την αγιορείτικη παράδοση, καθώς η Μάρω ανήρχετο από τον αρσανά (λιμάνι) στην Μονή, ή Κυρία Θεοτόκος την εμπόδισε με υπερφυσικό τρόπο να πλησίαση στη Μονή και έτσι να παραβίαση το άβατον του Αγίου Όρους. Αυτή υπήκουσε και παρέδωσε ταπεινά τα Τίμια Δώρα στους ευλαβείς μοναχούς και πατέρες, οι όποιοι και έστησαν στο σημείο εκείνο της θεομητορικής παρουσίας ένα Σταυρό πού σώζεται μέχρι σήμερα και λέγεται «Σταυρός της Βασιλίσσης». Το σουλτανικό έγγραφο με τις σχετικές πληροφορίες παραδόσεως των Τιμίων Δώρων φυλάσσεται στο αρχείο της Μονής του Αγίου Παύλου.


Ή αυθεντικότητα των Τιμίων Δώρων στηρίζεται κατά ένα μέρος στην προφορική παράδοση καί κατά το υπόλοιπο στην ιστορία. Εκείνο όμως πού ακράδαντα βεβαιώνει την αυθεντικότητα των Τιμίων Δώρων είναι ή άρρητη εύωδία πού ώρισμένα άπ' αυτά αδιαλείπτως καί ώρισμένα κατά καιρούς αναδίδουν καί ή πλούσια ιαματική καί θαυματουργική χάρις πού μέχρι τις μέρες μας αναβλύζουν.
***********
1. κοινώς λιβάνι η λιβανωτός: αρωματική ελαιώδης ρητίνη του δένδρου βοσουελλίας της καρτερεί-ου, πού φύεται στις αμμώδεις εκτάσεις της Αραβίας, της Σομαλίας, των Ινδιών και του Λιβάνου. Χρησιμοποιήθηκε σαν θυμίαμα για κοσμική και λατρευτική χρήση από τα πανάρχαια χρόνια (Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, Εβραίοι).
2. κοινώς μύρον ή μύρρα: αρωματική υδατοδιαλυτή ρητίνη του φυτού μύρρας της κομμιοφόρου και άλλων συγγενών πού φύονται στην Αραβία και την Αιθιοπίαhttp://www.pigizois.net/

Ελευθερώστε τον Γέροντα Εφραίμ


undefined
Φίλοι και φίλες,
Άφωνοι και συγκλονισμένοι οι απανταχού ορθόδοξοι, Έλληνες και μή, έχουμε πληροφορηθεί την καθόλα ανυπόστατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών για προφυλάκιση του Γέροντα Εφραίμ. Η απροσδόκητη αυτή εξέλιξη, μας καλεί, ως ελάχιστη έκφραση καταδίκης της απόφασης και στήριξης του Γέροντα Εφραίμ, να υπογράψουμε την συνημμένη επιστολή και να ενεργήσουμε για την υπογραφή της από όσους συμφωνούν. Τυπώστε υπογράψτε και στείλτε την παρακάτω επιστολή στο Φάξ 2118001332.ΕΠΙΣΤΟΛΗΠρος
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Πρωθυπουργό Ελληνικής Κυβέρνησης
Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
24 Δεκεμβρίου 2011
Εξοχώτατοι,
Καταδικάζουμε το απεχθές δικαστικό «έγκλημα» που συντελέστηκε στην Αθήνα στις 23 Δεκεμβρίου 2011 εναντίον της εκκλησίας στο πρόσωπο του Γέροντα Εφραίμ, Ηγούμενου της Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους. Το μίσος και η αδικία που χαρακτηρίζουν την απόφαση για προφυλάκιση του Γέροντα Εφραίμ αποδεικνύονται από τα ακόλουθα σημεία:
1 – Η χρονική στιγμή της απόφασης. Παραμονή Χριστουγέννων.
2 – Οι κινήσεις εντυπωσιασμού που οργανώθηκαν για αποκλεισμό του Αγίου Όρους με ένοπλες δυνάμεις ασφαλείας τη στιγμή που ο δικηγόρος του Γέροντα δήλωσε δημόσια ότι ο Γέροντας θα παρουσιαστεί εκούσια στην Αστυνομία.

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς για όλους και για όλα24 Δεκ 11:05
Προκλητική η προφυλάκιση του Εφραίμ παραμονή Χριστουγέννων
Ξημερώνουν Χριστούγεννα με χιλιάδες Έλληνες στα πρόθυρα της νευρικής κρίσης και του οικονομικού αδιέξοδου , με νέους που δεν κάνουν όνειρα πια και απλώς φεύγουν για άλλες χώρες για να σώσουν ότι έμεινε από τη ζωή τους,  με συνταξιούχους που ζουν στην ανασφάλεια στην πιο ευαίσθητη περίοδο της ζωή τους, με νοσοκομεία να είναι χειρότερα από αυτά της εμπόλεμης ζώνης αφού δεν έχουν χρήματα ούτε για γάζες και με σχολεία που κλείνουν για να αφήσουν αγράμματα Ελληνόπουλα γιατί έτσι λέει το σχέδιο εξόντωσης του Ελληνικού λαού.


Οι Έλληνες πολιτικοί όμως συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις πολυτέλειες που πάντα απολάμβαναν με τα πανάκριβα αυτοκίνητα τους , τις δεξιώσεις τους και τα χιονοδρομικά τους κέντρα τη διαμονή τους σε πανάκριβα ξενοδοχεία του εξωτερικού και όλα αυτά με τα λεφτά του κατακαημένου Έλληνα.

Όσο και να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του λαού κανείς δεν τυφλώνεται πια και ξέρει καλά το θέατρο που παίζουν όλοι τους στο βήμα της Βουλής. Σε αυτήν την χώρα λοιπόν της χλιδής , σε αυτήν την χώρα με τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα σκάνδαλα όπως αυτό της Ζήμενς σε αυτήν την χώρα που οι κάποιοι πολιτικοί παραδέχτηκαν ότι έπιασαν το μαύρο χρήμα και άλλοι ότι το μετέφεραν στα ταμεία του κόμματός τους  αλλά κυκλοφορούν ελεύθεροι ,σε αυτήν την χώρα που έφαγαν τα  λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία του ελληνικού λαού σε αυτήν την χώρα που οι εγκληματίες και οι έμποροι ναρκωτικών κυκλοφορούν ελεύθεροι , σε αυτήν την χώρα που οι πολιτικοί απαλλάσσονται  από ότι κι αν κάνουν με  βουλεύματα σε αυτήν ακριβώς τη χώρα προφυλακίζουν έναν μοναχό του Αγίου Όρους και όχι από τους διφορούμενους.

Αυτόν βρήκαν να φυλακίσουν ως έναν κοινό εγκληματία . Με την προφυλάκιση του γέροντα Εφραίμ ήθελαν να κοιμηθούν ήσυχοι το βράδυ . Με αυτήν την προφυλάκιση ήθελαν να κάνουν τον ελληνικό λαό να πιστέψει ότι από δω και στο εξής η δικαιοσύνη θα κάνει σωστά τη δουλειά της και θα τιμωρεί τους εγκληματίες....

Με την προφυλάκιση του μοναχού πάνω στον οποίο στήθηκε κατηγορητήριο που δεν στοιχειοθετείται ήθελαν να αποκτήσουν την φήμη ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους . Με ένα κατηγορητήριο που στην ουσία στηρίζεται στο ότι ο ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου επηρέασε πολιτικούς , υπουργούς , βουλευτές και φαρισαίους για να κάνουν αυτό που ήθελε και απαιτούσε ο ίδιος προκειμένου οι ανταλλαγές ακινήτων του δημοσίου και της μονής Βατοπαιδίου, να γίνουν εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Μα αν είναι έτσι, όλοι αυτοί που επηρεάστηκαν όπως λένε από την προσωπικότητα του Εφραίμ και έκαναν ότι τους ζήτησε  δεν έχουν καμία ευθύνη;  Πήγε δηλαδή ένας μοναχός και τους έκανε ότι ήθελε;  Μα τότε είναι επικίνδυνοι για την χώρα  και δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε καίριες θέσεις.

Και ποιοι είναι αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν ως βασικοί κατήγοροι της υπόθεσης που θέλει τον Εφραίμ στην φυλακή;  Μήπως έχουν θέση στην κυβέρνηση; Και αν έχουν θέση στην κυβέρνηση είναι ηθικό κύριε υφυπουργέ  δικαιοσύνης;  Δεν σας άκουσε κανείς κύριε Πεταλωτή να τοποθετείστε επί του θέματος .  Μήπως και ο άλλος βασικός κατήγορος της υπόθεσης για το Βατοπαίδι, υπουργός σήμερα και αυτός ,είναι αδελφός του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου Ξάνθης εκεί όπου διαδραματίστηκε το μεγαλύτερο μέρος  της υπόθεσης;   Είναι ηθικό αυτό κύριε Ξυνίδη;

Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούμε την δικαιοσύνη σε καμία περίπτωση δεν κρίνουμε δικαστικές αποφάσεις αλλά και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ελεύθερα γιατί ίσως αυτό είναι το μόνο που έμεινε  στον Έλληνα.

Θα θέλαμε να  δούμε άλλους στη φυλακή , αυτούς που μας φτάσανε στη μιζέρια και στην κακομοιριά αυτούς που δεν προστάτευσαν τα δικαιώματα και την περιουσία του Έλληνα αυτούς που έγιναν υπάλληλοι των ξένων εταιριών και στοιχημάτιζαν υπέρ της χρεωκοπίας της Ελλάδος στα κανάλια αυτούς που εκβιάζουν καταστάσεις για να βάλουν τα λεφτά του ελληνικού λαού στις τσέπες . Αυτούς που δίνουν τις παροχές ακόμη και σε πρώην υπουργούς και βουλευτές να συνεχίζουν να διατηρούν τις πολυτελής κούρσες που πληρώνει ο Έλληνας από το στέρημά του.

ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ. ΟΧΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑΚΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ , ΟΧΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΖΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΟΧΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΡΙΝ  ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ ΣΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΣΥΧΝΑ.

Αλλά έτσι γίνεται πάντα σε αυτήν την χώρα όποιον οι ξένοι ηγέτες και οι άλλοι λαοί τον παραδέχονται εμείς τον στέλνουμε φυλακή.


ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ