Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ὁ Θεός μᾶς ἀπαντᾶ ξεκάθαρα στά αἰτήματά μας
Τρεῖς ἀπαντήσεις μᾶς δίνει ὁ Θεός στά αἰτήματά μας:

Όλος ο Χριστός σε κάθε πιστό!

Μυστήριο μυστηρίων!
Πώς υπό τα είδη του άρτου και του οίνου είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού;
Πώς γίνεται η υπερφυσική μεταβολή;
Πώς είναι παρών αοράτως ο Χριστός και αυτός προσφέρει τη θυσία της θείας Ευχαριστίας;
Όλα αυτά, παρά τις προσπάθειές μας να τα καταλάβουμε, παραμένουν απρόσιτα και ανεξήγητα. Μυστήρια!
Υπάρχουν όμως και άλλα αξιοπρόσεκτα στοιχεία της σχετικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, που φανερώνουν ότι ενώπιόν μας έχουμε μυστήριο τρισμέγιστο και φοβερό. Προσερχόμαστε να κοινωνήσουμε τα Άχραντα Μυστήρια μυριάδες πιστοί διαμέσου των αιώνων, στα πολυπληθή θυσιαστήρια των Ιερών Ναών μας που βρίσκονταν επάνω σ’ όλο το πρόσωπο της γης. Και ο καθένας μας παίρνει με βαθιά ευλάβεια στο στόμα του ένα μόνο μαργαρίτη, όπως τον ονομάζουμε, ένα μικρό τεμάχιο του καθαγιασμένου άρτου, και μια μικρή ποσότητα, μια μόνο ίσως σταγόνα του καθαγιασμένου οίνου. Μεταλαμβάνουμε δηλαδή ένα ελάχιστο τμήμα των καθαγιασμένων ειδών. Και πιστεύουμε ότι, μεταλαμβάνοντας αυτό το ελάχιστο τμήμα, κοινωνούμε ολόκληρο τον Χριστό. Διότι τέμνεται και διαιρείται το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αλλά η τομή και η διαίρεση γίνεται μόνο στα είδη του άρτου και του οίνου υπό τα οποία έχουμε το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα. Το σώμα όμως και το αίμα του Κυρίου «καθ’ εαυτά» παραμένουν «άτμητα πάντη και αδιαίρετα», και ως εκ τούτου σε κάθε μέρος και τμήμα των καθαγιασμένων ειδών δεν είναι μέρος του σώματος και του αίματος του Κυρίου, αλλά όλος ο δεσπότης Χριστός.

Εὐχὴ ἐξομολογητικὴ εἰς τὸν Κύριον καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους

hristospanagia5
  Κύριέ μου Κύριε, γλυκύτατέ μου Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς τῶν οἰκτιρμῶν, ἡ τοῦ ἐλέους ἄβυσσος, ὁ μετανοῶν ἐπί κακίαις ἀνθρώπων· ἐμὲ μετανοοῦν τα ἀρτίως καὶ πίστει προσερχόμενον ὑπόδεξαι, καὶ ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν, τὸν ἄσωτον, τὸν παμβέβηλον, τὸν πανάθλιον, τὸν βλάσφημον, τὸν ἐπίορκον, τὸν ψεύστην, τὸν λοίδορον, τὸν ὑβριστήν, τὸν κατά λαλον, τὸν ὀργίλον, τὸν μνησίκακον, τὸν φθονερόν, τὸν σκανδαλοποιόν, τὸν ἄσπλαγχνον, τὸν ἀνελεήμονα, τὸν φιλοκτήμονα, τὸν φιλόδοξον, τὸν φι λήδονον, τὸν γαστρίμαργον, τὸν μέθυσον, τὸν ῥᾴθυμον, τὸν γελωτοποιόν, τὸν μετεωριστήν, τὸν κενόδοξον, τὸν ὑπερήφανον, τὸν καταφρονητὴν τῶν θείων σου ἐντολῶν· καὶ μὴ διὰ τὸ πλῆθος τῶν τοσούτων μου ἐγκλημάτων, τῷ πλήθει ὑποβάλῃς με τῶν κολάσεων.

Βλασφημία καί ἀποκάλυψη γιά ὅσα κρύβουν οἱ "παγκόσμιες γιορτές"!


 http://www.myself.gr/sites/default/files/styles/article_image_large/public/field/image/poies-pagkosmies-imeres-giortazoume-simera.jpg
Βλασφημία γιά τούς Χριστιανούς = Ἁμαρτία καί μάλιστα ἀσυγχώρητη!
«καί πᾶς ὅς ἐρεῖ λόγον εἰς τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῶ· τῷ δέ είς τό Ἅγιον Πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται» ( Κατά Λουκᾶν ιβ, 10 )
Βλασφημία γιά τούς παγκοσμιοποιητές-νεοεποχίτες = ευκαιρία γιά γιορτή, διασκέδαση, ξεφάντωμα, αποπροσανατολισμό, ἀνηθικότητα, ἀποβλάκωση κλπ.
Ἐντύπωση κάνει, ὅτι τά τελευταῖα χρόνια μᾶς "σερβίρονται" οἱ παγκόσμιες ἑορτές, μέ τρόπο ἔντυπο, ἠλεκτρονικό, τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό κλπ.
Τίς ἀνακοινώνουν μέ κάθε εὐκαιρία ( πού πρῶτα φρόντισαν νά "κατασκευάσουν" ),  ἐξοστρακίζοντας σιγά-σιγά τίς Χριστιανικές Ὀρθόδοξες ἑορτές ἀπό τίς ψυχές καί τίς ζωές μας. Ἀφενός, κάποιοι "ἰθύνοντες νόες" μέ σκοτεινά σχέδια γιά τήν ἀνθρωπότητα σκέφθηκαν νά  ἐκκοσμικεύσουν τίς χριστιανικές ἑορτές γιά νά τίς ἀποχρωματίσουν ἀπό κάθε τι χριστιανικό. Ἄς πάρουμε γιά παράδειγμα τίς δύο μεγαλύτερες Χριστιανικές Ἑορτές: τά Χριστούγεννα κατήντησαν νά γιορτάζονται τά δῶρα, τά δένδρα, τά λαμπάκια, τά φιογκάκια, τά ρεβεγιόν, τά ποτά, τά φαγητά, ὁ τζόγος κλπ καί τό Πάσχα κατήντησε νά γιορτάζουμε πάλι τά δῶρα, τά τσουρέκια, τά ἀρνιά στή σούβλα, τίς ἐκδρομές, τά ξενύχτια κ.ἄ. Ἀφετέρου, τώρα ἐπιχειροῦν νά ἀντικαταστήσουν τίς Χριστιανικές Ἑορτές, μέ τίς Παγκόσμιες Ἡμέρες!

Πῶς μπορεῖ ὁ προσευχόμενος νὰ ἀρχίσει καὶ νὰ συνηθίσει τὴν εὐχὴ

Τοῦ πατρὸς Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου
Ε, εἶναι εὐκολότερο, ἐδῶ λίγο, λίγο νὰ δώσομε ἔτσι αὐτὴ τὴν ἔννοια, αὐτὴ τὴν διάσταση, πῶς ὁ ἐργαζόμενος στὸ γραφεῖο, ὁ καθηγητής, ὁ δάσκαλος, στὸ γιαπὶ ὁ ἐργαζόμενος, στὸ μόχθο καὶ λοιπά, μπορεῖ νὰ λέει τὴν εὐχή;
Μπορεῖ νὰ τὴ λέει τὴν εὐχὴ ἀρκεῖ νὰ κάνει, πῶς νὰ τὸ πεῖ κανείς... καὶ μία προπαίδεια. Ὅπως προετοιμάζεται ὁ καθηγητὴς καὶ ὁ δάσκαλος γιὰ τὸ μάθημα, καὶ κάθε ἄλλος ἐπαγγελματίας καὶ τεχνίτης, ὅπως σπουδάζει αὐτὸς ποὺ θὰ γίνει γιατρὸς καὶ ὁ ἄλλος ποὺ θὰ γίνει δικηγόρος, κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ὑπάρχει μία περίοδος ἂς τὸ ποῦμε τρόπον τινά, κατὰ τὴν ὁποίαν προσπαθεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐγκολπωθεῖ ἐσωτερικὰ μέσα του ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο αὐτὴ τὴν εὐχή.

Ἀπό τόν Θεό οἱ χαρές, ἀπό τόν Θεό καί οἱ θλίψεις

"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg 
Στή γῆ οἱ θλίψεις εἶναι περισσότερες ἀπό τίς χαρές. Καί ὅπως στέλνονται οἱ δεύτερες ἀπό τόν Θεό, ἔτσι παραχωροῦνται καί οἱ πρῶτες ἀπ' Αὐτόν. Γιά διάφρορους λόγους. 
  • Ἄλλοτε γιά νά συνέλθουμε ἀπό τήν πνευματική νάρκη. 
  • Ἄλλοτε γιά νά κόψουμε κάποιαν ἁμαρτία. 
  • Ἄλλοτε γιά νά καθαρθοῦμε μέ τή μετάνοια. 
  • Ἄλλοτε γιά νά φανερώσουμε τήν ἀφοσίωσή μας στόν Κύριο.

Οἱ ἐξ ἀριστερῶν καί οἱ ἐκ δεξιῶν λογισμοί

Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης
http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/09/st-silouan-refectory.jpg
Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Ο ένας λέει: «Είσαι άγιος» και ο άλλος: «Δεν θα σωθείς». Κι οι δύο αυτοί λογισμοί προέρχονται από τον εχθρό, και δεν έχουν αλήθεια μέσα τους. Εσύ, όμως, να σκέφτεσαι: «Εγώ είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά ο Ελεήμων Κύριος αγαπά πολύ τους ανθρώπους και θα συγχωρέσει και σ΄ εμένα τις αμαρτίες μου».

Πίστευε έτσι, και θα γίνει σύμφωνα με τήν πίστη σου: Θα σε συγχωρήσει ο Κύριος. Μη βασίζεσαι, όμως, στους προσωπικούς σου αγώνες, έστω και αν είσαι μεγάλος ασκητής. Ένας ασκητής μου έλεγε: «Βεβαίως θα ελεηθώ, γιατί κάνω τόσες μετάνοιες τήν ημέρα». Όταν, όμως, ήρθε ο θάνατος, «διέρρηξε τα ιμάτιά του».

Ο Μέγας Βασίλειος και το φλουρί της βασιλόπιτας

 http://4.bp.blogspot.com/_JSsHPF41xqA/TS-Vq6Dft9I/AAAAAAAABHo/7Ds1T7SNMQM/s1600/%25CE%25B2%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B1kouk.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_J0xmDcVU32Q/TR5qa_laszI/AAAAAAAAFi8/q_O-GzetOBM/s1600/st-basil-the-great.jpgΗ ιστορία της βασιλόπιτας, έχει μια ιστορία , 1500 χρόνια περίπου στην πόλη Καισαρεία της Καππαδοκίας, στη Μικρά Ασία.
Ο Μέγας Βασίλειος ήταν δεσπότης της Καισαρείας και ζούσε αρμονικά με τους συνανθρώπους του, με αγάπη, κατανόηση και αλληλοβοήθεια...Κάποια μέρα όμως, ένας στρατηγός - τύραννος της περιοχής, ζήτησε να του δοθούν όλοι οι θησαυροί της πόλης της Καισαρείας, αλλιώς θα πολιορκούσε την πόλη για να την κατακτήσει και να την λεηλατήσει. Ο Δεσπότης, ο Μέγας Βασίλειος, που ήθελε να προστατέψει την πόλη του προσευχήθηκε και μετά παρουσίασε στο στρατηγό ό,τι χρυσαφικά είχε μαζέψει μέσα σε ένα σεντούκι. Τη στιγμή όμως που ο στρατηγός πήγε να ανοίξει το σεντούκι και να αρπάξει τους θησαυρούς, με το που ακούμπησε τα χέρια του πάνω στα χρυσαφικά έγινε το θαύμα Σε ελάχιστο χρόνο ο κακός στρατηγός και οι δικοί του αφανίστηκαν.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σωζόμαστε μέ τρία βήματα
Μέγας Ἀντώνιος
http://www.saint.gr/photos/standard/0117/AgiosAntonios04.jpg
Για να είσαι αρεστός στον Θεό, κράτησε αυτές τις τρεις παραγγελίες και σώζεσαι:

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Φωτογραφίες ἀπό τά Τίμια Δῶρα τῶν Μάγων (Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους)Φωτογραφίες από τα Τίμια Δώρα των Μάγων (Ιερά Μονή Αγίου Παύλου Αγίου Όρους) http://leipsanothiki.blogspot.be/
Καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.  Τα Τίμια Δώρα των Μάγων, είναι ως γνωστόν, χρυσός, λίβανος και σμύρνα. Ο χρυσός βρίσκεται σε μορφή εικοσιοκτώ (28) επιμελώς σκαλισμένων επίπεδων πλακιδίων σε ποικιλία σχημάτων (παραλληλόγραμμων, τραπεζοειδών, πολυγώνων κτλ) και διαστάσεων περίπου 5 Χ 7 εκ. Κάθε πλακίδιο έχει διαφορετικό καλλιτεχνικό σχέδιο. Ο λίβανος και η σμύρνα διατηρούνται ως μείγμα με τη μορφή εβδομήντα (70) περίπου σφαιρικών χανδρών μεγέθους μικρής ελιάς. Επειδή η πνευματική κυρίως, αλλά και η υλική, ιστορική και αρχαιολογική αξία των Τιμίων Δώρων είναι ανυπολόγιστη, φυλάσσονται με ιδιαίτερη επιμέλεια στο σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου.Για λόγους ασφαλείας είναι κατανεμημένα σε διαφορετικές λειψανοθήκες και μόνο μικρό μέρος των τίθεται σε προσκύνημα των επισκεπτών της Ιεράς Μονής ή μεταφέρεται προς αγιασμό εκτός Αγίου Όρους.

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Λίγα λόγια...γιά τήν σιωπή

  (  Γέρων Γερμανς Σταυροβουνιώτης  )

 

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/07/Gerontas-Germanos-Stavrovouniotis-20-731x1024.jpg
 
Σιώπα καί ερήνευε.


πολύλογος, στω κι ν εναι ρήτορας, πνευματικά δέν εδοκιμε.


          
        Ἡ ργολογία κδιώκει πό τήν καρδι τό χαροποιόν  
        πένθος.
http://static.pblogs.gr/f/503263-autumn14.jpg
                
Νά μιλες μόνο ταν πρόκειται νά πες  κάτι νώτερο τς σιωπς.

Ατός, πού θέλει νά μιμηθ τόν πράο καί σύχιο Κύριο, πρέπει νά γαπήση τήν
ελογημένη σιωπή. Τότε μόνο θά μπορε νά προφέρη διαλείπτως τό πανάγιό Του νομα καί νά ργάζεται διαρκς τό θέλημά Του "ξ λης τς ψυχς" του καί μέ πόθο γιο.

Γιά νά ποκτήσης τή σιωπή καί τήν συχία στήν καρδιά σου, πόφευγε τίς περιττές βιοτικές σκέψεις. τσι θά σωθες καί θά συγχορεύης μέ γγέλους.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 Νά ξυπνήσουμε μέσα μας τόν Χριστό
 κι Αὐτός θά διώξει κάθε σκότος
Ἅγιος Πορφύριος
http://4.bp.blogspot.com/-HaBN8O-6qr0/Up65uaeVx9I/AAAAAAAAJzA/vfK_UYf03Nc/s1600/st+porphyrios+3.jpg

Γιατί νὰ κυνηγᾶμε τὰ σκοτάδια; 
Νά, θὰ ἀνάψουμε τὸ φῶς καὶ τὰ σκοτάδια θὰ φύγουν μόνα τους. 
Θὰ ἀφήσουμε νὰ κατοικήσει σ᾿ ὅλη τὴν ψυχή μας ὁ Χριστὸς
 καὶ τὰ δαιμόνια θὰ φύγουν μόνα τους.

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ.

Αὐτό τό ξέρατε;

 http://news.princeoliver.com/wp-content/uploads/2012/02/%CE%AC%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82.jpg

Τό ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας πού ὑψώνεται μεγαλοπρεπῶς στή Νέα Ὑόρκη, εἶναι ἀντιγραφή ἑνός ἀγάλματος τοῦ Φωτοφόρου Ἀπόλλωνος Ἡλίου πού βρίσκεται σέ μία τρίπτυχη πλάκα μαζί μέ ἄλλες δύο παραστάσεις στό μουσεῖο τῆς Κορίνθου καί περνᾶ ἀπαρατήρητο τόσο ἀπ’ τά βλέμματα τῶν περισσότερων ἐπισκεπτῶν τοῦ μουσείου, ὅσο κι ἀπ’ τό πεδίο γνώσης τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ κόσμου λόγῳ ἄγνοιας. Δυστυχῶς αὐτή ἡ "λεπτομέρεια", εἶναι ἄγνωστη ἤ ἔχει περάσει ἀπαρατήρητη κι ἀπό ἐμᾶς τούς Ἕλληνες. Γιά μιά φορά ἀκόμη φορά, πέφτουμε θύματα πολιτιστικῆς καπηλείας-κόπιας, ἀπό κάποιους ἐπιτήδειους. Καί βέβαια, νά σημειώσουμε σέ αὐτό τό σημεῖο, τήν ἀρχαιοπαγανιστική αὐτή προέλευση τοῦ ἀγάλματος τῆς Ἐλευθερίας, τήν ὁποία ἄς συγκρατήσουμε σέ μία γωνία στή μνήμη μας.

Θά δεῖτε ἀπό ποιούς "στήθηκε" αὐτό τό ἄγαλμα-παγκόσμιο σύμβολο τῆς ἐλευθερίας, παρακάτω…
 http://nationalpride.files.wordpress.com/2010/10/apollwn-statue-of-liberty.jpg

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Πῶς τό θαῦμα τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, θαυματουργικά καταδίκασε τήν ὁμοφυλοφιλία

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/07/ag-nikodimos.jpg
http://www.apolytrosis.gr/image/image_gallery?img_id=50571"...Θαῦμα ἡκολούθησεν ἐν τῇ Χριστοῦ Γεννήσει· λέγει γάρ ἕνας Διδάσκαλος ὅτι τήν νύκταν ἐκείνην, κατά τήν ὁποίαν ἐγεννήθη ὁ Δεσπότης Χριστός, ἔστειλε πρῶτον ἕναν Ἄγγελον καί ἐθανάτωσεν ὅλους τούς ἀρσενοκοίτας

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ἀνθολόγιο συμβουλῶν Γέροντος Παϊσίου (+1994) καί γιά τά τρέχοντα καί μελλοντικά γεγονότα

  γ΄μέρος (τελευταῖο...)
http://www.makeleio.gr/wp-content/uploads/2013/12/paisios3.jpg
http://static.pblogs.gr/f/230528-198.jpg
Θά τά στριμώξουν τά πράγματα ἐκεῖ πέρα ( στήν Ε.Ο.Κ. ). Θά σοῦ ποῦν: "πίστευε ὅ,τι θέλεις", ἀλλά σέ βάζουν στό καλάθι τό δικό τους καί σέ πᾶνε ἐκεῖ πού θέλουνε. Ἐγώ σέ πάω ἐκεῖ πού θέλω καί σύ πίστευε ὅ,τι θέλεις!...( μᾶς θυμίζει αὐτό τήν παροῦσα κατάσταση; εἰδικά ἐδῶ στήν Ἑλλάδα;...)....Τέτοια δικτατορία πού σκέπτονται να κάνουν, μόνον ὁ διάβολος μποροῦσε νά τήν εἶχε σκεφθεῖ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ.    Μια φορά πήγαν στον Γέροντα δύο γυναίκες Μάρτυρες του Ιεχωβά. Τις έστειλαν για να δουν αν ο π. Γαβριήλ θα τις έφερνε στην οδό της αληθείας. Όταν μπήκαν στο κελί, ο π. Γαβριήλ, με ένα μυστηριώδες ύφος στη φωνή του, φώναξε:
—       Ήρθε το χαλάζι και βρήκε την πέτρα!
Μετά άρχισε να κλαίει για πολλή ώρα. Οι γυναίκες, μην αντέχοντας άλλο, τον ρώτησαν γιατί έκλαιγε.
—       Πώς να μην κλαίω; Για όλους τους χριστιανούς η πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών είναι ανοιχτή, όμως εγώ από τις αμαρτίες μου δεν μπορώ να μπω! Κι αυτοί οι Ιεχωβάδες, πέντε εκατομμύρια στον κόσμο, λένε ότι θα σωθούν μόνο 144 χιλιάδες. Αυτοί έχουν πιάσει όλες τις θέσεις, κι εμένα ποιος θα με βάλει μέσα;
Οι γυναίκες τα έχασαν. Δεν ήξεραν τι ν’ απαντήσουν.Ύστερα τους μίλησε για την πλάνη στην οποία βρίσκονταν, τους δίδαξε την ορθή πίστη και, τέλος, έγιναν μοναχές στο μοναστήρι Μπόδμπε.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μήν ξεχνᾶμε ποτέ νά ἐργαζώμαστε τό καλό!
Ὅσιος Μάρκος ὁ  Ἀσκητής  

http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2013/11/%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-1.jpg

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ

( Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως )

http://xristianos.gr/forum/eikones/agioi_tis_orthodoksias/agios_nektarios_aiginis.jpg

 Οἱ χριστιανοί ἔχουν χρέος, σύμφωνα με τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, νά γίνουν ἅγιοι καί τέλειοι.
 Ἡ τελειότητα καί ἡ ἁγιότητα χαράσσονται πρῶτα πρῶτα βαθειά στήν ψυχή τοῦ χριστιανοῦ καί ἀπό κεῖ τυπώνονται καί στίς σκέψεις του, στίς ἐπιθυμίες του, στά λόγια του, στίς πράξεις του.
http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/07/%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%91%CE%A7%CE%9F%CF%82-%CE%9B%CE%99%CE%9C%CE%9D%CE%97.jpgἜτσι, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού ὑπάρχει στήν ψυχή, ξεχύνεται καί σ’ ὅλο τόν ἐξωτερικό χαρακτήρα. Ὁ χριστιανός ὀφείλει νά εἶναι εὐγενικός μέ ὅλους. Τά λόγια καί τά ἔργα του νά ἀποπνέουν τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού κατοικεῖ στήν ψυχή του, ὥστε νά μαρτυρεῖται ἡ χριστιανική του πολιτεία καί νά δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ.
Ὅποιος εἶναι μετρημένος στά λόγια, εἶναι μετρημένος καί στά ἔργα. Ὅποιος ἐξετάζει τά λόγια πού πρόκειται νά πεῖ, ἐξετάζει καί τίς πράξεις πού πρόκειται νά ἐκτελέσει καί ποτέ του δέν θά ὑπερβεῖ τά ὅρια τῆς καλῆς καί ἐνάρετης συμπεριφορᾶς.
Τά χαριτωμένα λόγια τοῦ χριστιανοῦ χαρακτηρίζονται ἀπό λεπτότητα καί εὐγένεια. Αὐτά εἶναι πού γεννοῦν τήν ἀγάπη, φέρνουν τήν εἰρήνη καί τή χαρά. Ἀντίθετα, ἡ ἀργολογία γεννάει μίση, ἔχθρες, θλίψεις, φιλονικίες, ταραχές καί πολέμους.

Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΙ ΕΤΕΚΕΝ ΥΙΟΝ ΤΟΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Εμμανουήλ:
το όνομά Του σημαίνει "ο Θεός είναι μαζί μας", "μεθ' ημών ο Θεός"
 http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2012/10/b8d2cce5f470b8393ccc613faed75c5f_l2.jpg
  http://r25.imgfast.net/users/2517/24/85/52/avatars/5-57.jpg
Όνομα του Ιησού Χριστού, αναφέρεται από τον ευαγγελιστή Ματθαίο (Ματθαίος 1:23). Το όνομα Εμμανουήλ που σημαίνει "ο Θεός είναι μαζί μας" αναφέρεται δύο φορές από τον προφήτη Ησαΐα (7:14, 8:7), όταν ο Ησαΐας προανήγγειλε τη γέννηση του "παιδιού", δηλαδή του Ιησού Χριστού στο βασιλιά Αχάζ. Αναφέρεται και "ο Θεός είναι μαζί μας" στο (Ησαΐας 8:10). Ο Ματθαίος αναφέρει το όνομα Εμμανουήλ λέγοντας ότι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης: "H παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, και θα τον ονομάσουν Eμμανουήλ, που σημαίνει: ο Θεός είναι μαζί μας." (Ματθαίος 1:22-24)

«Ησαϊα χόρευε, η Παρθένος έσχεν εν γαστρί,
 και έτεκεν υιόν τον Εμμανουήλ, Θεόν τε και άνθρωπον, 
Ανατολή όνομα αυτῲ, όν μεγαλύνοντες, την Παρθένον μακαρίζομεν.»

Ἀνθολόγιο συμβουλῶν Γέροντος Παϊσίου (+1994) καί γιά τά τρέχοντα καί μελλοντικά γεγονότα


  β΄μέρος (συνέχεια...)
http://www.makeleio.gr/wp-content/uploads/2013/12/paisios3.jpg
http://static.pblogs.gr/f/230528-198.jpg 
Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας ἔχουν ἄλλο τυπικό, τήν ἁμαρτία τήν ἔκαναν μόδα. Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσει. 
Ἡ ἐλευθερία εἶναι καλή, ὅταν οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νά τήν ἀξιοποιήσουν. Ἀλλιῶς εἶναι καταστροφή.
Ὁ σημερινός κόσμος ἔχει πολύ ἐγωισμό, ὑπερηφάνεια καί ἁμαρτία μέχρι τό μεδούλι καί γι' αὐτό τόν λόγο ἔχει καί ἐξουσία ὁ ἐχθρός. Οἱ περισσότεροι ἄνθωρποι βρίσκονται κάτω ἀπό τήν ἐπίδραση τοῦ ἐχθροῦ, γι' αὐτό δέν δέχονται τόν θεῖο λόγο.

ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ - Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ


Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Χριστός Γεννάται: Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου


Χριστός Γεννάται: Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ
Χριστός γεννάται, δοξάσατε...» Η ορθόδοξη υμνολογία των Χριστουγέννων αναγγέλλει θριαμβευτικά, αλλά και τοποθετεί θεολογικά, το μέγα μυστήριο της θείας ενανθρωπήσεως.
Αφ’ ότου οι προπάτορές μας, ο Αδάμ και η Εύα, παρήκουσαν την εντολή του Θεού και εκδιώχθηκαν από τον παράδεισο, «η αμαρτία ηγέρθη ως μεσότοιχον έχθρας μεταξύ Θεού και ανθρώπου», όπως γράφει στην Ιερά Κατήχησί του ο άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, με αποτέλεσμα την ολέθρια αποδέσμευσι του ανθρώπου από τον φιλάνθρωπο Θεό και την αναπόφευκτη υποταγή του στον μισόκαλο διάβολο, στην αμαρτία και τον θάνατο. Έτσι, «προ της Χριστού παρουσίας - λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος - εβασιλεύετο ημών η φύσις υπό του διαβόλου, υπό της αμαρτίας, υπό του θανάτου... Και ο μεν διάβολος ηπάτα, η δε αμαρτία έσφαζεν, ο δε θάνατος έθαπτεν».
Για τη λύτρωσι του ανθρώπου από την τυραννία της ψυχοκτόνου αυτής τριάδος (διάβολος, αμαρτία, θάνατος), δεν απέμενε άλλη ελπίδα από την άφατη θεία φιλανθρωπία.
Έτσι «ο πανάγιος του Πατρός Υιός, εικών ων του Πατρός, παρεγένετο επί τους ημετέρους τόπους, ίνα τον κατ’ αυτόν πεποιημένον άνθρωπον ανακαίνιση» (Μ. Αθανάσιος).

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἐπιμείνατε στήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ἀββᾶς Βαρσανούφιος 
http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2013/04/ib3407.jpg

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι μακριά,
ἀλλά μέσας μας!
 Στάρετς Ἀντώνιος τῆς Ὅπτινα
 http://www.stamoulis.gr/Images/Products/22996.jpg
«Σὲ παρακαλῶ νὰ ματαιώσεις πρὸς τὸ παρὸν τὸ ταξίδι σου ( μᾶλλον κάποιο προσκύνημα ). Τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν πρέπει νὰ τὴν ἀναζητήσουμε κάπου ἀλλοῦ ἀλλὰ μέσα μας, στὴν καρδιά μας. Θὰ μὲ ρωτήσεις: Τί εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Σοῦ ἀπαντῶ:

Γιά τή μυστική καί φανερή προσευχή

ἐπιστολή Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτςhttp://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2009/01/st-nikolaos-velimirovic.jpgΜε ρωτάς αν πρέπει να προσευχόμαστε φανερά ή μυστικά. Και το ένα και το άλλο.  
Μόνο να γνωρίζουμε ότι:
  • στη φανερή προσευχή πρέπει να φυλαγόμαστε από την υποκρισία μπροστά στους ανθρώπους  
  • και στη μυστική από τη δικαιολόγηση του εαυτού μας μπροστά στον Θεό. Να ένα παράδειγμα μυστική προσευχής, που βρέθηκε ανάμεσα στα χαρτιά του μητροπολίτη της Μόσχας Φιλάρετου, μετά τον θάνατό του:

Πώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα;

( συμβουλές στους χριστιανούς και στις οικογένειές τους )
Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Θεοφίλου
 http://1.bp.blogspot.com/-uk8QmEDyyFE/UrF2zO0OEiI/AAAAAAAAE9c/9iQQ_19O0UQ/s1600/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%81.jpg


ΔΙΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΗΔΗ, την προ των Χριστουγέννων περίοδο- Με την ανάλογη ετοιμασία υποτίθεται. Προηγείται για τον συνειδητό Χριστιανό, όπως νομίζαμε, υποτίθεται, τεσσαρακονθήμερη νηστεία και περισυλλογή. Η νηστεία για να υποδεχθούμε τον Ιησού Χριστό, τον Θεό μας και Σωτήρα μας, σε ανθρώπου μορφή, δεν είναι αυστηρή τόσο, όπως αυτή για την ετοιμασία μας να ζήσομε τα πάθη Του και την Ανάσταση Του. Και υπάρχει κάποιος λόγος και για τις νηστείες αυτές. Σκέπτομαι πάντα, ειδικά όμως κατά την περίοδο αυτή, σκέπτομαι τα παιδιά μας, τους νέους ανθρώπους, και την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία μεγαλώνουν. Λειτουργούνε τα σπίτια μας σήμερα, ως «κατ’ οίκον Εκκλησίες», όπως πρέπει κι όπως χρειάζεται και απαιτείται, για να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά μας, κι εμείς όλοι, αυτό το μεγάλο γεγονός, συνειδητά; Κρίνοντες από την ατμόσφαιρα της κοινωνίας μας, μέσα στην οποία κι εμείς ζούμε, στα περισσότερα σπίτια, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Για να συμβεί αυτό, πρέπει κατά την περίοδο αυτή, να συμπεριλαμβάνονται επαφές καλές των γονέων με τα παιδιά, και γονείς συνειδητοί που στα καθήκοντα τους να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους, είναι και να τα βοηθήσουν να γίνουν και καλοί http://4.bp.blogspot.com/-iV2oeAO2Vio/TzI6fzM4NZI/AAAAAAAAAO4/2LT3sdmAtek/s1600/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D+1.jpgΧριστιανοί. Ασχολούνται όμως πολλοί με την αποστολή τους αυτή; Εγώ σας εύχομαι να είστε κι εσείς τέτοιοι. Ν’ ασχοληθείτε σοβαρά για να γνωρίσετε καλά την καρδιά τους, να είστε εσείς πρώτα καλοί Χριστιανοί και να γίνετε τα πρότυπα γι αυτά. Και δεδομένου πως και στα σχολεία σήμερα δεν διδάσκονται συστηματικά το περιεχόμενο της πίστεως μας.
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ του δημοτικού σχολείου για τα Χριστούγεννα, κυρίαρχο στοιχείο υπάρχει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ἀνθολόγιο συμβουλῶν Γέροντος Παϊσίου (+1994) καί γιά τά τρέχοντα καί μελλοντικά γεγονότα

 α΄μέρος (συνέχεια...)
http://www.makeleio.gr/wp-content/uploads/2013/12/paisios3.jpg
http://static.pblogs.gr/f/230528-198.jpg 
Γιά νά ἐξαγνισθῆ ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά, πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά μή δέχεται πονηρούς λογισμούς, ἀλλ' οὔτε καί ὁ ἴδιος νά σκέφτεται πονηρά. Νά ἐνεργῆ δέ ἁπλά καί ταπεινά καί νά ἀγωνίζεται φιλότιμα.
Ὁ φυσικός σαρκικός πόλεμος ὑποχωρεῖ μέ τή νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή, ὅταν δέν ὑπάρχη ὑπερηφάνεια.
Ὅσο ἀπομακρύνονται οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν φυσική ζωή, τήν ἁπλή καί προχωροῦν στήν πολυτέλεια, αὐξάνουν καί τό ἀνθρώπινο ἄγχος.

ΦΟΒΕΡΟ ΟΡΑΜΑ του Γέροντα ΠΑΪΣΙΟΥ για τους σημερινούς ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ.

ΦΟΒΕΡΟ ΟΡΑΜΑ του Γέροντα ΠΑΪΣΙΟΥ για τους σημερινούς ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ.

ΟΡΑΜΑ του Γέροντα ΠΑΪΣΙΟΥ

Αγιορείτης ιερομόναχος Δαμασκηνός.

Ο π. Παίσιος αποκαλύπτει τα Φοβερά κατάβαθα διαμερίσματα της Κολάσεως.
Περαίνων τὴν ἐπιστολήν μου, ἐπειδὴ Σέβομαι καὶ τιμῶ βαθύτατα τὸν θεσμὸν τῆς Ἀρχιερωσύνης, καὶ προπάντων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, κατ΄ ἐπιταγὴν τῆς συνειδήσεώς μου ἀναγκάζομαι νὰ Σᾶς ἐξομολογηθῶ εἰς τὰ τίμια ὠμοφόρια, μὲ τὰ ὁποῖα διαπορθμεύετε τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τὸ πλήρωμα τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τὰ κάτωθι:
Κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1970 εἶχον τὸ προνόμιον καὶ τὴν εὐλογίαν νὰ μονάζω ὑπὸ τὴν σεπτὴν Ἡγουμενίαν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου καὶ νῦν προηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Ἰβήρων εἰς τὴν Ἱ.Μ. Σταυρονικήτα.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 ( Πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Κ. Ἀναγνωστόπουλου )
Ἀπόσπασμα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο


http://egolpio.files.wordpress.com/2009/09/dushan-hadnadjev-liturgy-2-2004.jpg?w=600
Ὅταν ἤμουν ἐφημέριος στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, μοῦ εἶχαν διηγηθῆ μία φοβερή ὀπτασία ἑνός εὐλαβεστάτου Ἱερέως, τήν ὁποία ἀξιώθηκε νά δῆ ἐν ἐκστάσει ψυχῆς, στό δωμάτιό του, ἐνῶ διάβαζε μέ πολλή κατάνυξι τίς Εὐχές τῆς Θείας Μεταλήψεως, διότι σέ λίγο θά πήγαινε στόν Ναό του, γιά νά  λειτουργήση.
     Ξαφνικά βλέπει τόν ἑαυτό του νά βρίσκεται μέσα στήν Ἐκκλησία καί μάλιστα ἱερουργοῦντα. Κατά τόν Καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων «εἶδε» μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του μιά ὑπέρλαμπτρη στήλη οὐρανίου φωτός νά καλύπτη τά Τίμια ἁγιασθέντα Δῶρα καί ταυτόχρονα ἕνα Βρέφος, ἑνός περίπου ἔτους, νά ἐμφανίζεται ξαπλωμένο μπροστά ἀπό αὐτά μέ τόση ἐκθαμβωτική ἀκτινοβολία, πού ξεπερνοῦσε κι αὐτή τή λάμψι τοῦ ἡλίου. Τόν δέ ἑαυτό του τόν «εἶδε» νά λαμπροφορῆται ἀπό τίς θεϊκές ἀκτῖνες τοῦ Θείου Βρέφους.

Ἀλήθειες ἀξιομακαρίστου Πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη (1902-1975) καί γιά τούς τωρινούς καί ἔσχατους καιρούς πού ζοῦμε!

( γ' μέρος τελευταῖο...)

http://3.bp.blogspot.com/-0yPCihEPcLM/UM9Q0YvV6CI/AAAAAAAAHCw/Rwi6_Z-wu_A/s1600/phoca_thumb_l_2.jpg 

Σᾶς μακαρίζω, διότι εἶσθε πλησίον τοῦ Θεοῦ. Εἶσθε εὐτυχεῖς πού διατηρεῖτε ἁγνότητα καί ἔχετε πίστι θερμή πρός τόν Πανάγαθον Θεόν. Σᾶς εὔχομαι νά μείνετε πιστοί μέχρι τελευταίας πνοῆς.

Τά λεφτά δέν ἔχουν καμμίαν ἀξίαν, μπροστά στήν ἀγάπη καί στήν συμπαράστασι στόν πόνο τοῦ αἰτοῦντος...Προβλέπεται μεγάλη δυστυχία καί πτώχεια, ἀλλά ἐπιβάλλεται νά γίνη καί αὐτό. Μᾶς χρειάζεται νά μᾶς δώση κανένα ράπισμα νά συνέλθωμε. Ὅπως θά ἐργασθοῦμε, ἔτσι θά πληρωθοῦμε ἀπό τόν Κύριο.

Ὁ μεγαλύτερος ἰατρός ψυχῶν καί σωμάτων εἶναι ὁ Θεός, ἡ Παναγία καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Ἐξαρτᾶται ἀπό τήν πίστη πού ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος. Μᾶς δοκιμάζει ὁ Θεός, γι' αὐτό πρέπει νά ἔχουμε ὑπομονή στίς θλίψεις...Ἔχετε θάρρος, ὁ Θεός εἶναι μεγάλος καί ὅ,τι μᾶς δίνει εἶναι εὐλογημένο καί δέν πρέπει νά γογγύζουμε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ.

Δέν βάλαμε τόν Χριστό καλά μέσα μας καί γι' αὐτό δέν ξεύρουμε τί θά πῆ ἀγάπη, εἰρρήνη, ὁμόνοια κλπ.

Ἀλήθειες ἀξιομακαρίστου Πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη (1902-1975) καί γιά τούς τωρινούς καί ἔσχατους καιρούς πού ζοῦμε!

( β' μέρος συνέχεια...)http://3.bp.blogspot.com/-0yPCihEPcLM/UM9Q0YvV6CI/AAAAAAAAHCw/Rwi6_Z-wu_A/s1600/phoca_thumb_l_2.jpg

Διαβάστε τό α΄μέρος ἐδῶ:
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2013/12/1902-1975.html

  • Κανείς δέν μπορεῖ νά βγῆ μπροστά στήν δύναμη τοῦ Θεοῦ. Διά τῆς προσευχῆς καί τῆς πίστεως δείχνει θαύματα ὁ Κύριος. Ἡ προσευχή εἶναι τό τηλέφωνο πού ἐπικοινωνεῖ ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό. Δέν χάνει ποτέ ἡ ἐργασία τοῦ Θεοῦ.
  • Ὁ Θεός θέλει καθαρή ἐξομολόγηση καί τήρηση τῶν ἐντολῶν Του...Ἡ προσευχή, ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλεημοσύνη θά μᾶς σώσουν.
  • Νέ ἔχετε ἀγάπη ἀναμεταξύ σας, πίστη ἀκλόνητη πρός τόν Θεό καί νά προσεύχεστε γιά τούς ἄλλους. Ὅταν προσεύχεσαι γιά τούς ἄλλους, ὁ Θεός εὐλογεῖ ἐσένα.
  • Εὔχομαι ὅλα τά δύσκολα νά γίνουν παρά Θεοῦ εὔκολα κατά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς. Καίτοι εἶμαι ἁμαρτωλός ἐτοῦτο κατάλαβα ἀπό τήν πείρα τῆς ζωῆς μου, ὅτι ὅλα τά ἀδύνατα στούς ἀνθρώπους, εἶναι δυνατά ἀπό τόν Θεό. Ὁ Θεός στέκει ἐπάνω μας, ὅλα τά βλέπει, ὅλα τά ἀκουει καί ὅλα τά γράφει. Ὁ Θεός γνωρίζει καί ξέρει τί κάνει...

0Ι ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΥ ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

 

ρχιμανδρίτης ρσένιος Κατερέλος

γούμενος . Μονς γ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος

μιλία πραγματοποιήθηκε στίς 11 ουνίου 2013 στήν . Μονή γίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος

Ποιός εναι πάντοτε ργατικός; Ποιός δέν παίρνει ποτέ ρεπό καί δέν κάνει ποτέ διακοπές; Ποιός δέν τεμπελιάζει, δέν εναι ράθυμος, δέν περγε, χει κρα πομονή καί τόσα λλα «πνευματικά χαρίσματα»; καλύτερος μοναχός; ΟΧΙ. Μόνο διάβολος, πού θέλει κόμη καί τόν γιο νθρωπο νά τόν παρασύρη γιά νά κάνη λα τά ντίθετα π σα προαναφέραμε, δηλ. νά γίνη τεμπέλης, ράθυμος, κλπ., καί πάνω π λα νά τόν ποπροσανατολίση τελείως.
Τό δαιμονικό πνεμα δέν μπορε νά νωθ ντολογικά μέ τό πνεμα το νθρώπου, λλά διάβολος χρησιμοποιντας πονηρία, δολιότητα, κλπ., βρίσκει τά δύνατα σημεα τς ψυχς το νθρώπου καί ναπαύεται μόνο φ σον μαρτήση νθρωπος καί τόν καταστήση δολο καί σκλάβο το κάθε πάθους στό ποο νέδωσε.
http://www.vs-radoste.narod.ru/1135-aa01.jpg διάβολος, μέ διάφορα τεχνάσματα, κμεταλλεύεται τίς εαισθησίες, τίς δυναμίες, τά πάντα, κόμη καί κάποιες δυνατότητες πού χει κάθε νθρωπος, καί, ν δέν πάρχη διάκρισις, ταπείνωσις, περα, μπειρία, κλπ., μπορε νά δηγηθ νθρωπος σέ διέξοδο, σέ πλάνες καί σέ λλες πικίνδυνες καταστάσεις.

Ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ Αι-Βασίλης data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERUUExQVFRQWFxUaFxgXFRUUFxcVGBYYGBcWGBcXHCYeGB0kGhYXHy8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGiwiHyQtLCwpLCwsLCwsKSwsLCwpKiwsKSwpLCwsLCwsLCwsKSwsLCwsLCwsLCwpLCwsLCwpLP/AABEIAQYAwQMBIgACEQEDEQH/xAAbAAAABwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAgMEBQYHAf/EAEcQAAIBAgMEBwQHBgUDAwUAAAECEQADBBIhBTFBUQYTImFxgZEyobHBByNCUoLR8BQzU2JykhUWorLhNJPxVMLSJENEc+L/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAADBAABAgUG/8QALBEAAgIBAwMDAwQDAQAAAAAAAAECEQMSITEEQVETIjIFYXEUUoGhM0KRI//aAAwDAQACEQMRAD8Ay6hFGihFEKCxQo1AioQJXYrtdAqECxXQKsmwugt/EDOQLVrfnfSRzUbz46DvqbTCbOwukNirnlknw9n/AHUOeSMeWGx4J5Piii2MK9wwisx/lUt8KlLHQvGPuw9z8QC/7iKuY6S4oiLNq3YXh2RMecfCkHu4t/axLD+mR/tik59fiiOR6B/7NIrY+j3G/wAL/Wn50nc6DY1d9hj4FW+BqxnCXv8A1N3+5v8A5UETEr7OJueZJ+ZoS+pYzf6BfuKTitk3rX7y1cT+pWHvIimkVpVvb2NTeUujiCB8opricfg7xjE4Q2mP27fZ9wj4GmMfWY59wUuhmt47mfEUKueK6Ai4pfB3lvL90kK47uXrFVPFYN7bFHVlYbwwII9aaUk+BKUJQdSEIoV2hWjBya5XSK7lqECEUIo8UIqEC5aGWjgUKhAmWuUrA76FQgIoUfqzEwY5xp61yKsgWhXa6qSYAknlUIGw+Ga4wRAWZjAAEknlFX3A9H8Ps5VuYqLuIIlLIgqvInme86cgd9L7O2emyrAuOA+Mujsrv6sH9CeZgc6QweBYsbt457jGddY/5+Fc/q+sWFbHT6bpU1rnwDF3sRizN5ilvhbXQRw0+ZpxhsEiDsqB37z604ihXnMueeR22dHVtS2X2CxXIo5rlAMhSKFdIoRVkCxRXtAiCAR4UpFcq7ohGvsrKc9ljbccQYpy+1rd8CztC2J3JeUQR3mP/HMU6ikb+GVxDCR+te6nMHWTx8kkozVTVlV6S9D7mFhwesst7Nxd2u4Ny+FV+tDwO0Wwk27g63CvIKkTAO+B8uPcagelnRcWIvWTnw1zVW35Sdcre+D3EbxXosGeOWNo5PUdM8W63RW65NdihFMiZw1yjEVyKhDgo00vgcOHuKp3T2jyUasfQGu4y/1js0ASSQBuA4D0iqLG80K7XahBW/iGc9pifE/AbhSUUdq5FaKOVc/o82Oo6zG3v3Vj2Z+1c7vCR5sOVU9LZYhQJJIAHMnQVpPSGx1FjDYBDro1wji07z55j5Cg5sixwcmM9Ni9WaQxw7tibrYm7vJ7A4KBujuG71qSotu2FAA0AECj14/LkeSepnbk744C0KNFEdwJJMAbzyAoZkBorMAJMAc9wquY7pM7EiyIX7xEk+A4VHlXf947N3Ek+7dT8Ohk1cnQPX4LM+27A33F8pPwo9na9ljC3FJ5THxqqGwvKinDimf0OPyytTLwCKEVRbYdNUdl7pNTGzOkxkJegTubd/cPnS+TopxVx3LU/JYYoRXQKEUgEE7tkMCGEg76a7JxIsu2Gv8Aaw97TXcpPHu1394B4U+pptPBdYhHEajx5edNdNneKaL2ktMuGU/pHsNsJfa2dRvRvvIdx8eB7wajBV/x1r9u2cWOt/C+rW4192vjbNUKK9VCepWcLNieOeljs7JcLmOXVA+XN2sh+1HKl06Ou3VFSCLsgSCuXKJYtI3AayJ3VMKC9izbUkM+HfXIhByM8qWjMNB4U6xG0raoHBz2xc6slZBCNhxbkEjU9meVbB0V4bOa31mVlP1QaYIORmUbjqD3Hge+oyp/CbP6rre0rK9m8FYEQQMrK0zx5d1QFQo5QruahVkDMg4VyKk9ou7ortlIzuohVVpGXfAEiCPfUdVlE/0D2f1uPsgiQpLn8AJHvA9asl2912Nv3DqFJVfAdke5T/dTL6K0jEXrn3LLH1YfIUt0fXsMx3sx+Ark/U51jo6/QRqMpEnFcijxRYrzQ2cqvdJsZIFlTrvfuXgD51YHMAnlrVP2XcViz3NSWBPgTr6fKuh0WFTlqfYHN0LbN2YWIAG/mYmO+ne1sKLQEwv8o3nwnU+MRTu9thbalQoYcIGaD4b4nUEc4prs7ZL4husYQo1iInxFdt0kAtt2yKt2WOoUkchPvMSaVsoJAIjmDyJiQYE692k1al2WSBFRW09nndGuvv0rCL1WR+M2UVmNwj0IBB94qJxFmauGzz1iGeJRR5ED5OfAVG7Q2bBJHNh45d/wrbjW6KjO9mG6NbTzL1THtLu715eVTtUA3zbcOu9TPpw86vtlwyhhuIBHgda4vWYdEtS7h4O9g0VyKNQpE2NNhXRZx2U+xeBUjh2gfmCPxVStt7P6jEXbf3HIH9O9fcRVr20cjWrg3q3w7Q+Bpl9JOHAxYcbrltG9JX4AV6X6fk1Y6Yn18bUZlcXaN3Jk6xsoEBQxAAndApvmMRJjfE6TumrEnR1cqnV2CuXUGMxC22QDXT94AdRuNNf2BSb3YyxaDKJBhgyBjAJiZOhJiuicshorsVY7OBRrrpkH1TjLpGYQwytzlgD5mobF4k3MsjUSJjUkmeEDSdANwqyDTJQo00KhVkli8erWsgUg9bcfhEMAI56QKj4pztDCG1cZCZymJHHiD5iDTaKshePov34sceoPxNLbAH1P4j8qZ/RdejFun8Sy49Cp+E+lO9hCA6HerkfL4g1xvqi9h2Ohf/nJfgk4opFGihFeeGhltW6VsXCN4Vo9KqWydnm5xif0QRV1xNkOrKdzAj1EfrwqrbFzW7httoynd8/nXV6CS0tdwc1uWDZ3Q5Bla4S2sa7qtgVAot2xw/RqLwrsygZtDyGtS1hVVeS+PaY8p4eVdNAJCD4QZZG4aDvjUn1qvbWJJ1jyqf21tZLAGc9th2bS+0R8h3nSqxd2oLh3IJ5OGPuFRmUMsFeNt/OFB3TAk/DyB513aO1bYlAZyAgnmx3zwH5k0e9ZmCNCDp6UiNpLas2lQlSpbrUj2yzT1hPHTSDVqW1F6VdlZxev67quuylIsWwd+RfhVY29hRbuMq6KcrAcg28DuB3eNWbYtybFs/yj3afKkOvXsX5DQ5HkVyj0IrkBSK6QD6r8Q+BpH6RFlMG3OyQT/b+dL9IT9V4sPgaR+kXQYRPu2df9I+Vd36Z8Rfrf8Ufyxhitt21LFSLim5qkN2rTWlRtSI4aeFR6YyylxsgfqzZZNQMxZhvOsb+PduqLrgrsnHJPE7YzdpQVdshdp3sm5lHCd53603x2MFyIQJqSYJglomAdw03U2igKhDsfrShQmhUISO3bqNeLIwZYAB/pGX/2zPGajiKfbVX6wtpD9oASIB3aEA/nvpnlq2QlOiu0Ooxli4dAHAb+luyfcfdVxx9jqcfeT7Nztr59r5t6VnUVou0r5xOCw2NXW5bi3d5yDEnz91ykusx+pjaOh0M6npfccEUK5auBgGG4iRRorydUdHg5FMtobOFwSNHHsn5HuNP4rjCtRk4O0QisBtMKv1rFcpgjjPLmaO/SRLjZLYdV01uaAmeB3iubV2YXh09seHaHieI4GonCYRmugNJAkdXBAk6CeUTO8mu7hzRyL7gJRoUvbPfrbkDO8nV5YcDrz7uFPdkbPLkLcYsxbXLoMseyAAPM7hFS+ybsC2x3kZW/rtnIfdlPnUjduhJZVAn2oGvjR7BjPbmy7doDqxA5VTMdallIjtXCnqB8zU/tnauYePv3fnUHtBiuUDejZmP8xIPuAqFoadJGjEOv3MtsfgET6yasuxrOWxbH8o9+vzqvf4dcxN5niQWl2AgDNqTFW5UgADdXP6+aqMUFgndgiuUaKFcsIRm0bfWXrNofaYT5kD4Amoz6RcXnxrKN1tETzjMf93uqe6Nw+Iu4lv3dlSQfIgf6QT5iqFj8Wbt17jb3ZmPmZivTdBj0wEuvlxDwN4oRXaBFdA5hyu0AK7FQhyKFGoVCCl9G3sDqZk8Tzk0mK1A7CXLbOJzMz6i2qiAAJM8TEjQeVSF7odg71nsIg0MOmhB/XA0GOW+RieGvizIIq3fR5thVuPhb37nEDLruFzcPUaeMVWsdgzauPbbejFSeccabijNWgKbi7L9YsNh7z4a5wJKH7ynUR47/AFp+KbYTGf4nhh/6zDjwNxeB/W5v6qLs7H5xDaOvtDduMTHj768z13TOEtS4O9jyLNHUue48oChQNc8sKRUbjx1dxboGmgbu+63yqUNJugIgiQfhRMWT05aimrGtrH2wLqvort1lttezcPtKY3TFHweMvMC2QZG9kFxmA/EfdUN1y2jc4heynif17qWtuoSFD5zqTmLBTxCp7PrPlXfhJNJisl4OYs/X2yy5RmXQjxkiNCN1Sd/BAMSddTOkyraqfiPIioj9vzA27u7gdw7iJ3d4p5h9oyMjassjvIn47vMDmaNGjEkx30WdUuPYIjMSyHnA1T0kipPG4ErqNRVRxN8oyup7SEMvkZHlvHgwrR8HcW8isvs3FDL3SNx8NR5VzuowKTsNGVFbFMNr4oquRdWfQAamN27md1T+09nlQWVSYnsjj4VEbHwwtq+OxIhV/drxLagQD36DzNKdP0zlOn2GFOMY62NOlF0YTBphR+8u9u7H3Z3eZAA7kqikU+2vtBsRde657THdwA3BR3AaUzivTQioqjhZJucnJhIrsUbLQArYMLFdo1dAqEE6FK5aFQhuO1bK30y6hhqrASVbn+dVx+stuAR1NwzDiTavHk6k7z61ZruMRTlLqDBMSMxAEkwNdwJqM2net3luWpKsuUqx9nP2SMp7s6A/1Um1fB0IutjK9uXWbEXWcZWLEkb4/QqPiprpMPrQSIJUSP5gSD8KiJprG7jYnkjUmhfZ2PexcW5bbK6mQfiCOIIkEVfRk2ivX4eLeKQTctzGbhmB4+PkazwmlcHjHtOr22KuuoIMEf8AHdVZMcZqmaxZpYncS8YTaMnJcGS4DBB0k/I91PqY4XpBhscoTFAWb+gW6uiNynl4HTkRupXFbNxOF1ZeutcHWTp38R5yO+uB1HQSi24nYx5oZeNn4HBrhFNbG1rbcYPI6e/dToc65rg48oI4tclKx1yT43GP+o1ZOjZEEk6ifWarOKt9rL/Ow85/8U/wuNKNPBwD58R6zXoceyTFZqyV2/YDCYEg+/8AXxqBz6A+U8o/4+dTF3H50POPeBxqNwdrMp9fQx8DRZbvYzDZUxFrxbfvq79A8XmwzJ9qzc0/pfX/AHBqpdyxl8R+vzqwfR1iMuKuWydLls+qmfgTQmrtMuXBfMRbDANwPxqH2hsNL8JdBYLJAzEATx0O+pLrcoK8jp506sYfKCW3nf3DlS9OUrW3kw9luZ5tP6OgNbLx/K+vvGvuqqbR2FesfvEIH3t6/wBwra8PZzEudx0Ud3Oo/bF23bVi5GUDtco5Hn4UeOfLBW91/YOWKEtlszFooprQMX0Tw+JXrMM6g8cuqz/Mu9T6eFVDaWxrlgw6wODb1Pgfzp3H1EJ7cMVnhlHflDACuxXStA0cEcihQoVCGvbFBY2Tq2RXttNtj2VaMwOkFly79w8Yo+H6P3VAAywHDBidxQFBOmoZAngZmrRcYCASASYUTvMEwOZgE1G3dt2wrsssUOWAIJaY7M6ESDqNOyeVAob1tmVdPMC1vELm+0in8X2/9WvnVbitQ+krAC7hkvrrlIM/yOB//NZgKNDgWn8gV0V2hFaMHYqW2N0pxGGgW7hy/cbtJ5A+z5EVEiuGqZdsu69K8Hf/AOpw5tud9y0dPEiQf91OLOysI/8A0+PCn7tw5T78vzqgmrL0Y6Htfh7gIt8BuL/kO+lc0MSVyQ3hz5uIsb9IdktYuQ1xbmaHDocwOsHzFHbDl7YIGo9x4j9cu+rJ022VatYVD2UKsAigRmU6MPIQf/NQewb4ylW3aBvcA3uE+E8KXx00NuTe5CLiTrPn+udTOwLcp4hqY7bwmVzGmsH9cD+VSvRgdgeMeulEitypPaxPHWe15D3j/k1zoncy460eeYeqGnO0N6/0r8KY9GUzY2wN0vHuasyW+xF8dzTwyjNechUWTJ3acaTwe2rOKIWzcVuLCYbwynWqv9Jl2/lS2iMMOACWAkMw3AxuA7+JrOQxBBBMjcQdR51cMS01/wBF3PezeMTidIXQDSfkKzDpxt/rH6lD2FPa72HDwHxmmGH6a4pbZt9ZmWCAWEss8Q2/1JqEOtVHD79Uv4Lc/bSJbotgr13EKllmRt5YGMqD2ie6OHGRWtYrZiuuVhOmuaDPjwph0D6PLh8OHMG5dALEEEBeCA92895PKp2/i0H83gPnVZ1F7tkxtozbpF0Fyy9geKf/ABPyql3LZBIO8b/GtwvMSPYAHeaonTHZSXMz2wDctx1oH3SDBPMiKrB1D1aJborJhTWpFHmu0bq/D3UK6GoUp+DVf2p2FpitwvaWFBR2bPbuqcpgGC1lgJO+N9PsNsS6nYXLlDhwzMxzlbudOzMocpcNA1MVY3ugcdwJ8ucUxxW1QhTssVf2WGXL7Jad8+ypO7h4UIZ1WIPsecKbDkEFWXTTQzA15aAeFYhiMOUdkb2lJB8QSK2BdtxGRQmdhrBOvWJJM6wbdxWG6JPKqN9IezRbxPWL7F0SCN2YaN8j51uDrYFkj3KqKNFAmjRRQAWK5FHmp/ol0c/aLmZh9Wp1/mPL8/Sh5MihHUzUIuTpFfKFYkb9RIiQdxHcatHRPpt+zA27oL24OWIzKd4UTvUn091W/pZsrDfspa+cmUfVsoGbNGiqPtDu4d1ZKRQE/VjckMVo4JDbu3bmKul38FUblXgo/PiacbDxWVhOo3HvB3ae6o7ANb61OuzdXmGfL7WXjE1eOmuBtZLGIw+U2iOrGXQADtJ4faGuutVOlQXE96ILpBaynTUEAod+nLy018OdL9Gb3ZP63UljbnWWgeO/z4jz19/Kkej1yGI5/Os3uFr20SW0bm79bpHypt0U/wCusdzk+ivSm0NZ8W+JPzpToHhM+NXkqux+H/urMvsRbRNQsrmOc+CjuqsdMdh4NbTXXthGAnNb7JJ4CBoST3c6tdy6FE8BurJOmfSE4m7lU/VoTH8zbi3hwHnzqop/FfyBb7srDCjG2QBpv3cj4c6lej+w2xV5bS6DezfdQbz8h31sQ2PZ6kWTbQ21EAMAQB58e+mHKgdWYngNq3rP7u4y9wOh8VOhq+dD+lVzEXMly2CACS6yAI3Zl3GTpp8qU2j9HNq7mayxsjWAZdSfPUe+jYOzbwSW7IMvcdQx3FmJAJ7lA/W+lsk4tKlb7BoxZYb13NqSAo5mPfUbtTaNu2meUMQCAyklSQCYG+BJ8jTjpSqjC3QCP3ZESJNZWcOYnKY/pNaUFCNeQkIepvdF/wD8uYX7qUKoH7S3M+poUtpfkc9NGjo5vqrWQYBRhvPVtclXUHiFuIj8dGNStnZVw4ZbbZVe24ZDMiEfMo3T7MpuqYLgQJHID8h4Uw/xNVzEvIHWGMoUDq4LCTqTBG/fwrpHLcm+COtdHlQqtxi4YwoC6DKjIFYjnbIEnig7qS6UdG1u4Uog7QJZJJJz795+9JH4qkNsbSa3husAyMTbG7PlzsqkwPagGY40wwuMYv8AWFu2VkHMAFuqQsI3sRcQiN4zxwqEacluZCUgxXIrQuk/Qg3Wa7Y9s+2m7M33lPAnkd9UPEYRkYq6lWG8MCD76MpWKOLRzDYU3HVF3sQB4n9TWsYXAjC4aVErbWSAslo1McyapvQDZofEFmn6tSVHCScsnu1q9Y7bC4V7YYkLczQTuBEaH130h1Scmn2Q5gVbd2Zbt/btzF3M9w6DRVHsqJ4d/M8addE+iD41zJyWl9p4nX7qg7zV22v0Es4p1uWmFokjrFAlWG8snJvdxqw4DCJaVbQUJkELGnrznnV+rFJaSaXbsx/pF0bu4S5kuCQZyONzD5EcRTXC7Ve3be0DNt4JU7gw1V15EGtv2tsy3iLRt3VzKfIg8GU8DWP9IujFzC3cpBZGPYcD2p4dzd1E1J7MyrW4TB3ZUjz9d3vmk9nz1h5764cM1lsjiGGh8wCPiPWltnaXPI/GgjnYkMXu8S1TX0Y4aXvPyVF9ZY/AVFbVWB4M3oQDUl0b2wuFwF24dWe6Qo4sQigD4+VSWzMP4jr6QekmVeotntMO0R9lOPmfhWdW7TMQoEkkAAbyTuA9aVxeKa47OxlmMk99Xj6O+jn/AOVcH/6gfQv8h591FS0LfkXe7LN0R6PDCWQp1uNBuHv4KO4fGalrpzHINw9o/Ku3rkCB7Tbu6kLzhFgb+NAnM3GIx29thbNskmFA0A3k8AOdZXtDHteuF23ncBuA4AfrfWobYwwGHuZtWNu4x4x2TFZlsjS/aPK4mvD2hvJqo438pd/6GsMlToW2FZb9psnK0C4muU/eG81pfSRCcNeAkyjaCTOnIU/ONt7usSTwzrrrymhecBSSQABqTpEcSabjGkK5MjlJOjHv8Nu/wn/sP5UK07/GrH8ZP7xQrOhBf1Ev2iNm/dORypLZGDrG97bdVcjkSjSOeWhhthXGADhVUi3InfCm1cGnFrcHyFWR9CTOkbvWW58RTS/tdAJEuSVgLvOeYgHf7LelboX1PsJ2tlSjrdbOHVVIy5QcogN/VAEkchSybOVFOUZm11c5mYzm1J/mg+U0y2ptk2riJAHWLKEg+0rDOrTGXsGZPEGkLmJa5euWi8JcFy2gB9l1UOtwcsytOn3e+oVTZE/SFhn6lHGgVpaCdJWJ8JrPXctvJaN0mY9d1bOk3LKlx2iozAj7Q9oQe8Gqh9IKqLVjKqqczzAAkQImN9DmnyhnDNfBopVq8V9liveCR8KuXQC0LzXet+tACRn+siSZjNMbqJ9HWDV2vSFJCpGYA7yee6rrhbAQnIFU8QABMeFVCPc1ny8xoiNu7ZXB3LQywjhvZ0y5SACByiprDYtL6AggyOyRuNKPkYw6rP8AMAfjuqpdL9sthMRayAZChLKAAD2zqI3HvoWTFVuP/AWN66j38ltW6R2W8jTW9bztkgHUHUTEbj/zTbZe3beJthhPLdqp4g0+s30UGDJ76We+zexunHtuUD6RNnhL6Oo0dBP9SGD5wR6VWMNdh/I/D9etaF02w3XYcldWtnMNeGoYemvlWakwQ3I/r9d9HhJSVo2ltuTe08VOvMKfcwPwFQt+8SoUnsrJA4Sx1PnHuFKteJEfrhFXrDdDrb4a2ty2wuBdXUHNrrB4MBNbeRRdtGJR9tIqvRXo6cVehpFtNXPwUHmfdWsq6oogAKoAAGg0EAAcqi9j7MFi0LdtGgbzGrN9404uo28qYHhvoGTO3wjMcaXLHNm79o7z7hXMNbztmO4HTxpvcZipI00J1I5E+e6sss4tmvKzEyXUk6/eFTGm2nLgJo1J0zXMS/tnhu8uNNcfft/sl0Z0k23gZln2TAiaJtS4OqZZHsvxHI/mKyoYR9+Rv7T+VPTlQHDi1cuhbZDgX7RMCLiGTAAGYcTWlbY2pZazdRbttmZGACurEkrAAA3maysCdBJJ5VK7M2TeF22xtXAA6knI2kMO6hRk+BvNjT3b4EP8Fv8A8G7/ANtvyoVruT9a0KJoF/WIAYq8wbMpW5mYhROlu8GTTiQt1FaRwIo+H2PeYq+UWyrMyqx3AstxFYDXRjcU8s/GmvTPpF1Z6m0cpWM5XQ6+zaBGo4E+Q513oZiMguZ3PZWWBnLI1ff90ETH3p41WtatIOnpsnX2SHFoXGDNabNqA28MCpB4Qd510FOrGAtocwVQYUTyCiAJO6BpUN/joCOUthG6u8wEa9Zb1IOgJlWVxOsGnO0WDYfRusdES6JA7aqcw7I0gwRpRAbseYnaltAZaYE6AsOMajsiYMSdYNFw7qW1GhkQw1BBggg7iCKhrOzC991KE2HzwRuC3UzqV4SrdYO7PSmJ2K74a5auMrXdCCpPBQqsZ3FsmvCZqF6URH0lqB1MAD29wj7vKh9G1rOL+us241/q/wCKpF3MDDTIkQZMHl60VXjcSPOKBq91j3pL09Nlx+ke8c9kHQhWnXfqKpheeM1e/o/wguWrxIBYOkEgH7J0E1G/SAV621CKpyawFUE5jrp3Vc1a1GMUlGXp/wBkFsVz19oSR9Yk679a2fDWlyLoN3Id9UboBh1Ni6xAJDiCQCRCzoY031e7WiD+n5UNQ91/YxnnboYYKM2oEGRuqu7U+jZHctaudWG1ylcyg8YgyB3VZQsW1YcD86flpE89aziW1P8AJiUmnaKn0f6AW7Dh7jdYwMgRCg843nzq0WvnRkoljd5miUDcmzlgaHxpPG+wfEUrY3HxpPHj6s+VZf8AjZcfkjHdoOxuvqfbb/caZRWzYdBk3DdyHKseVTnGn2h8a1ppIcx5VK/sLYDCv1idhvbX7J5jurY9pk9VdAkyj6fhNMsDjELEl01n7a+A41JF4kk7qNGNCeXI5O6MgwGyLwuoxtXAA6kkowAAYEk6bgK0t9vYcn99b7hnXWi7Q29YNpwL9qSrAfWD7p76ybDPDqe9fjWb0cB9Lzby2o2iT+hQqM/zRhv49v1/4oVuxfTLwUHAqTN5u0qZmk6ln1JYzv1NNsJ0luJuCkfWZvaGbrAwadeRH9i1LYnEfVCzbGpEE8l51DWtjrcLBDqphonSPHSuQpSTtMf9tU1sP7PTJuszugY51YQcuqobZGoMhkIBn7vlUps7pvYtezhWHCetzQPujNuXu3VURs5iJtlXjeJhh+E01uFlMEQRwMit+vlXcjxQZp9r6SLEa27q+SGPRqlLe0rKAMojMEfXQm3dbMWA7jMjhHfWO2czsEUEliFA5kmBFbWdmglCOyBaa26nijAQNOKke8050+Sc71CuaEYcFP8ApDwBBtsB2e0CQOJg6+ho/wBHmTJez5ZzJGbLyPOrZfGXIkMxjRtPs6HNrvOnrVH6fuDdtARojbo58aK1W5ISc16f9mgYcqPYy9+WBr5UljrCSHhSRwIB8RrVR+j64q27skDtLxA+zTH6QLma9bgg/V8NftE8K3qWmwaxPXpskNuQNo4bJAUqDC6A9pt4Ghq9L7I/p+VZB0cH/wBVa/q+RrXxu/DS6dyf4C5Y0khHDJNqOYPxruDaVjipo2D9hfP411LUMx4GKkV8WCb5Qa3RLHzNHWk7HDxNa7oydsnQ+NJYz921K2dx8aRxn7tqxL4P8M0vkhPCmEB5CfdTJryi05lZIY7xyNHvYgLZjMJIjeKyc2j90+ho+rTFFwx6296C4UQ6/wBS/EVsGK2layOOttyVb7azuPf+prHiKc4bZ13Ov1dyMw+w26R3UOMqGsmNSpt8BW2VeH/2rv8AY4+VNAK2vFYpcrCSdG3eBrJbOxb+YHqbkAg+wdw41JQovFm1XYT/AAS//Cu/2NQrUf8AHcP/AB7X94oVej7mfXn4M+wG2kCw6FTJMxIIOvCnOCxqZnAILNrMqMxMxHeNKq6sRzowun9Qa5CmxrQiZvYQ6BlY+NssV8LlvWKbbTvglANSJk5sx1iBJAOkHQ1HftLcz6xXC5/WtRytUZUa5JzodYDYxCxAW3mck7uzoPeRWlnbSEDIGuTMZBOoIWDyBYxO7nFUDoXhXCPiU9oXETj7LAhpHcWRvwVa8Psq5ltjKFeyMoLXDDs3aZzk5PDCQZltN1dTpY6cYl1DTkKXdulmCpALLNsncxZc1sHxKshHOqZ0iwpYC9pOgeBGhEo0Hu7J71q/WthIILdqCxHADMwcxyhwSOWYijbT2aj2mQgANPdqTJPjJmmJK1QKE1F7GRC0W3KT4An4Ve+gFkizcJBB6waER9kfnXeiiDDLdW46qwufaYLmXKIIk6irMmJW4MysGHcQdfKswjW4TNlbVJFZ21anaVggaZBqBp9ved3KrnOn4ajrmIX2cwzRukT6U/ZtPw/I0OW02D1NxRzCfux5/GlSaSwZ7A8/jRnNSPxRl8h0pGzw8TSqnTypG0d3nUfYiDWdx8aSxX7tvKj2G30nij9WfKhy+D/k0vkZPtPDsb9zsk9tuB5+GtaPe1gdx+ECiWMQokllEAD2hy140thzNyeAj8/nTGONRJlm2+DMEwNzMPq3jMPsNukTJitZO17X8W3/ANxfTf4Ulids2gp+tSSDudeXjWQKQGB7x8ar4hknl52o2m7cUDWKg8Z0hw0EC6kwdzDfFLttLDZTN+2TB0Djl76zVtiYj+Dd/satSlS2B4sSfy2GvWd/vNCi5Dy9xoUPW/A7p+4llPdXVBqX/wAt4nd1Fz+2k7mxL6zNm4IEnsndzrjPHk/aE9SPkjgp/QFGNOP2G5E9W8QWnKfZBgmeXfSlnY912Ci00kgaggSdRMjTTXwqLHO+CnNVyaL0RsrYwloMVVrna1IBJc9kCd+kU8/xZBmfrC47UBdAoQdod5iTrvA0qO2ZC/s9wGVuKy7vYkZ1UEkmFKsN/HwomGwNzKlsgxbIOZjKsA0ZVjcDbLSI9qu5H2xSOa1bbJDEbVzoBbbKTdFvMBMAgsrAHmIH4qYY5yzXFDDOxSIOhBUKCuv2LyT3SZ304wWx0RChJYEKDw1QnKwO8Hdr3V269uwq9ni2Ue0ZOrHM27fJM8atsqvBX+lmBN2wl/LDBRmXdAPtDyaT4Ut0I2nat4dg7Q5uMcoBZohYMAUbaG3OslNWnTq7csW4Q7gaeA9aZubiDK9xMOP4aDNc8wvzND1b2g1XHSxXE49TjlukMtsLEsjDXK3dPGrrZxSOsoysMoEqZ4VRdm2LrXV0uOhMEskaHcd9Ocfsh7LZ7bFGM6qYB8efnQnbbZdLZF2wXsDzo776o2D6YX7QyuiuPNG9QCPdUlb6e2T7aXE/CHHqp+VWnUUgbg7stGbQ0gj6Coa500woQkXJMezBDf6gBRtnbYF4CFKg+zJGvfpUdtpIrTSbJRbsTSd672D5UnfslTrTnD2bbc+8E0KpNuBu1SkZJ0hGXEXQdDm9x1Hxq57C6RWrp6tGbPlk9kgGAAQKa/SRsEZVvoN3ZueB9lvI6eYqjbK2ibF5Lq70YHxHEHxEim4RcY0uQc8mplqt9BbjHW4gHcrHT3Uq30fkR9bqeaRp3a1aE6TYZCr9dbCXFBjMJE8CBrp4U1xvTjBmALhJkQQjR6kDSltM6b8BvVfYjbH0eLxZz5KPlVqZ7qjVZHmKhdtdNzh2ydVmMAhi0AjmNKsWExou21dTo6gjukfL5U1CUX8QGRTW8jPf8sXv5fX/AIoVauqxn37f/bWhW6RNb8knMEHkY8jUDtiyevuwYLKtuf5XtsV9HtT+M0KFSRmAphLnXdWwkwonNva3eTtoSN/agjwpfD7MClGLMWUKsyQGyTkLDiQNJoUKG2bY9tWwvZUAb/DUyfeac28HO8+ldoVujDYsuEUUnjMJbZCLiBlAJgid1coVdGUyrvtIG23Ur1FkSDkAFxo4TuUepqvYbaxLlbCLbj7TasZ4zFdoUtJ7jaVE2Ng4l4Z8TG49kMfianb1mbYzGTAk8zzoUKnYyuSFxWzQaisZswKJ0oUKz2NtuxJNmBhPOn+zmyFI4Bh6Oa5QrEtmvyb7MWPSO8cZ1LkFM2UQoB1EqZ7qbdLtvX8O6dU4VXX7oJBBg6nnpQoUZpPLuBntHYq2N6UYm6Cr3nKtoRoAR3gCognWhQpmhYIWroNdoVCy3k/tGzg7e3YOWea6D4EeY76S2b0yv2LQtJkIBMFgSdTMb430KFJRemTSOhjipRVin+fMV95P7FoUKFb1y8hPSh4P/9k=

Επισκόπου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου π.Ιεροθέου Το θέμα το οποίο επέλεξα σήμερα να αναπτύξω στην αγάπη σας είναι « ο Μ. Βασίλειος και ο αι-Βασίλης» . Μπορεί να φαίνεται ότι στερείται πρωτοτυπίας, αλλά όπως θα διαπιστώσετε στην συνέχεια έχει μεγάλη σημασία για την εποχή μας.
1. Η προσωπικότητα του Μ. Βασιλείου
Ο Μ. Βασίλειος υπήρξε ένας μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας, αλλά και ένας οικουμενικός διδάσκαλος. Το σημαντικό είναι ότι ο τίτλος Μέγας του αποδόθηκε από τα αδέλφια του, πράγμα το οποίο δείχνει την μεγάλη επιρροή που είχε στα μέλη της οικογενείας του. Από τα εννέα αδέλφια της οικογενείας του οι πέντε είναι γνωστοί άγιοι της Εκκλησίας μας.
Δεν πρόκειται να παρουσιάσω τα στοιχεία της προσωπικότητος του, αλλά να αναπτύξω με συντομία τα τρία σημεία τα οποία περιγράφονται στο απολυτίκιό του. Το απολυτίκιο είναι το εξής:
« Εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος σου,
ως δεξαμένην τον λόγον σου,
δι’ ου θεοπρεπώς εδογμάτισας,
τήν φύσιν των όντων ετράνωσας,
τά των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας,
Βασίλειον ιεράτευμα, πάτερ όσιε,
πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τα ψυχάς ημών» .
Τα τρία σημεία, τα οποία θα υπογραμμίσω, είναι τα εξής: Το ένα « δι’ ου θεοπρεπώς εδογμάτισας» , το δεύτερο « τήν φύσιν των όντων ετράνωσας» και το τρίτο « τά των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας» .
« Δι’ ου θεοπρεπώς εδογμάτισας»