Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Εορταστικός Πανηγυρισμός 8ης Οικουμενικής Συνόδου στην Ι.Μ. Πειραιώς (ΦΩΤΟ)

 Ι.Μ. ΠειραιώςΜέ τήν ἐξαίρετη καί εὐλογημένη συνιερουργία τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Τόμιδος κ. Θεοδοσίου, τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας, Καθηγητοῦ τῆς Καινῆς Διαθήκης καί Πρυτάνεως τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Κρατικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κωνστάντζας καί ἐκλεγμένου Πρυτάνεως ὅλων τῶν Πανεπιστημίων τῆς Ρουμανίας, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς ἐπί τῇ προλαβούσῃ ἑορτίῳ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μ. Φωτίου, Προστάτου τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πανηγυρικῶς ἑόρτασε τήν Σεπτή μνήμη τῶν 383 Θεοφόρων Πατέρων τῶν συγκροτησάντων στήν Κωνσταντινούπολη τά ἔτη 879-880 τήν ὑπό τήν Προεδρία τοῦ ἁγίου Αὐτοῦ Ἰσαποστόλου Ἱεράν Σύνοδον πού χαρακτηρίζεται ὑπό ἁγίων καί ἐγκρίτων εἰδημόνων ὡς Ὀγδόη (Η΄) Οἰκουμενική.

Μή βλασφημεῖτε!

Μακαριστός Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης
 http://2.bp.blogspot.com/-I75LWf4-q7E/TffHYUPEYrI/AAAAAAAAAwE/vUGNTCPMHkY/s1600/4385882480_62c3313913.jpg
Σχόλιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:
Ἀφιερώνεται σέ ὅλους τούς Νεο-Ἕλληνες, πού ἔχουμε ἀποκτήσει ρεκόρ βλασφημίας, ἀθυροστομίας καί ὑβρίσεως καί μάλιστα τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ, τῆς Παναγίας Μητέρας Του, τῶν Ἁγίων Του καί τῶν θείων γενικότερα.

Ὁ κατ' ἐξοχήν ὀρθόδοξος λαός τοῦ Θεοῦ, αὐτός γιά τόν ὁποῖον ὁ Κύριος εἶπε: «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» (Ἰωάν. 12,23), τίς τελευταῖες δεκαετίες ὄχι μόνο δέν Τόν δοξάζει μέ τήν ἀποστασία, ἀμετανοησία καί ἀπιστία του, ἀλλά ἐπιπλέον προκλητικῶς Τόν ὑβρίζει ἀσυστόλως στό καθημερινό του λεξιλόγιο, πολλές φορές μάλιστα ἀναισθήτως χωρίς λόγο, ἐν τῇ ροῇ τοῦ λόγου, καί σέ βαθμό πού ἔχει παραφύσιν μεταστρέψει τήν βλασφημία καί τήν ὕβρι σέ ἐγχώριο γλωσσικό ἰδίωμα, ἄκουσον ἄκουσον!!!

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

1Την παραίτησή του από καθήκοντα του Καθηγουμένου  της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής  Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, υπέβαλε χθες  ο γέροντας  Γρηγόριος Καψάνης.

Να σημειώσουμε ότι, ο λόγιος γέροντας  τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας  που τις περισσότερες φορές τον εμπόδιζαν να ασκήσει τα καθήκοντα του.