Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Ἡ ἐλπίδα στόν Θεό ἐξαφανίζει τό κακό


Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος

Ὅταν κανείς ἔχει πάντοτε τήν ἐλπίδα του στόν Θεό, τότε τό κακό ἀποδυναμώνεται καί διαλύεται, ἐξαφανίζεται. 
http://4.bp.blogspot.com/-ffGaU-DBdoI/UkHyhoDlxzI/AAAAAAAAnwc/ToQDyh_SmQo/s320/%CE%BF+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%B5%CF%80%CE%B9+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82.jpg
Πολλές φορές βλέπουμε μερικούς νά εἶναι παράλυτοι ἤ ἀκρωτηριασμένοι, ὄχι ἀπο ἄλλο λόγο, ἀλλά ἀπό τίς ἁμαρτίες τους.  Ἡ ἁμαρτία εἶναι ρίζα ὅλων τῶν κακῶν. Καί οἱ ψυχικές ἀσθένειες, οἱ ἐπιθυμίες καί οἱ κακοί διαλογισμοί, ἀπό αὐτήν προέρχονται. 
http://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/09/xeria-maxairia.jpg?w=500&h=663 http://www.evagelidisilias.gr/sites/default/files/imagecache/product_full/1719.gif
Ὅπως μιά πηγή μέ τρεχούμενο νερό πού διαποτίζει τούς πλησιέστερους τόπους καί τούς διατηρεῖ ὑγρούς, ξεραίνεται καί αὐτή καί οἱ γύρω τόποι ὅταν ἔλθει καύσωνας, πολύ μεγάλη θερμότητα, τό ἴδιο συμβαίνει καί στούς δούλους τοῦ Θεοῦ. Σ' αὐτούς πλεονάζει, προσφέρται μέ ἀφθονία ἡ Χάρη. Ξεραίνει τήν ἐπιθυμία τοῦ πονηροῦ. Τό ἴδιο ξεραίνει καί τήν φυσική ἐπιθυμία. Κατακαίει δηλαδή μέσα τους κάθε κακό. Τώρα οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ἄφονη χάρη πού τούς δίνει ὁ Κύριος, φθάνουν σέ μεγαλύτερη τελειότητα πνευματική, ἀπό ἐκείνη πού  εἶχε ὁ πρῶτος Ἀδάμ!