Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ὑπομονή νά ἔχουμε σέ ὅλα 
Φιλοκαλία
 http://www.relkon.gr/product_images/uploaded_images/filokalia.jpg
Δέν ἔχει ἀκόμη τέλεια ἀγάπη,
οὔτε βαθιά γνώση τῆς Θείας Πρόνοιας,
ἐκεῖνος 
πού σέ καιρό πειρασμοῦ δέν κάνει ὑπομονή 
γιά ὅσα λυπηρά τοῦ συμβαίνουν. 

Ματαιότης ματαιοτήτων τά πάντα ματαιότης

(ἀφιερωμένο σέ ὅσους δέν πιστεύουν 
στήν κόλαση καί στήν Μέλλουσα Κρίση)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
http://4.bp.blogspot.com/-gMciRitE9-E/Ujz18yNRQnI/AAAAAAAAngk/IpxmpC1vVgE/s320/%CE%91%CE%93.%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%2B%CE%A7%CE%A1%CE%A5%CE%A3%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3.jpg
 http://3.bp.blogspot.com/-gX8F34EpB3M/UExUCVW9DcI/AAAAAAAAAcM/Ro87VVRmxdk/s1600/pearl-of-great-price-vibrance1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_ALiPFHNwteE/TFniv2TEc-I/AAAAAAAAAfQ/PPSyHQZBlVU/s1600/27.jpg
...Ἄς μεταβῶμεν εἰς τούς τάφους· δεῖξε μου τόν πατέρα· δεῖξε μου τήν γυναῖκα. Ποῦ εἶναι ἐκεῖνος πού ἐφοροῦσε χρυσά ἐνδύματα; Ποῦ εἶναι ἐκεῖνος πού εἶχε στρατούς, ἐκεῖνος πού εἶχε διάδημα, ἐκεῖνος πού εἶχε τούς ἀγγελιοφόρους; Ποῦ εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἄλλους ἔσφαζεν, ἄλλους δέ ἔρριπτεν εἰς τήν φυαλακή; Ποῦ εἶναι ἐκεῖνος πού ἐφόνευεν ὅσους ἤθελε  καί ἀντήλλασσε ὅσους ἤθελε; Δέν βλέπω τίποτε ἐκτός ἀπό ὀστά καί σκόρον καί ἀράχνην· ὅλα ἐκεῖνα ἔγιναν χῶμα, ὅλα ἐκεῖνα εἶναι μῦθος, ὅλα εἶναι ὄνειρα καί σκιά καί ἁπλή ἐξιστόρησις καί ζωγραφική παράστασις, ἤ μᾶλλον οὔτε ζωγραφική παράστασις. Διότι τή μέν παράστασιν τήν βλέπομεν ἔστω καί εἰς εἰκόνα·  ἐδῶ ὅμως οὔτε εἰκόνα βλέπομεν. 

http://egolpio.files.wordpress.com/2008/10/judgment_day_terror.jpg%3Fw%3D529Καί μακάρι νά ἐσταματοῦσαν μέχρι ἐδῶ τά δεινά. Τώρα ὅμως ἡ μέν τιμή καί ἡ ἀπόλαυσις καί ἡ λαμπρότης κατήντησαν σκιά καί λέξεις· τά ἐπακόλουθα ὅμως αὐτῶν, δέν εἶναι πλέον σκιά καί λέξεις, ἀλλά παραμένουν καί θά μεταβοῦν μαζί μας ἐκεῖ καί θά φανερωθοῦν εἰς ὅλους· αἱ ἁρπαγαί, αἱ πλεονεξίαι, αἱ πορνεῖαι, αἱ μοιχεῖαι, τά ἀπειράριθμα δεινά. Αὐτά δέν ἔχουν μεταβληθεῖ εἰς εἰκόνα καί τέρφραν, ἀλλά εἶναι γραμμένα εἰς τόν οὐρανόν καί οἱ λόγοι καί αἱ πράξεις. Μέ ποίους λοιπόν ὀφθαλμούς θά ἴδωμεν τόν Χριστόν;