Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Ἡ νέα ἀσεβής & ὑβριστική ἐκπομπή “Κάψε τό σενάριο” τοῦ νεοεποχίτικου Mega Channel

 

Όπως μας ενημέρωσε ο αγαπητός Αντώνιος Κ. το Mega Channel έχει προγραμματίσει για σήμερα εκπομπή υπό τον τίτλο ”κάψε το σενάριο” με την οποία διακωμωδεί τον Μυστικό Δείπνο του Κυρίου μας.
Ήδη αρκετοί αδελφοί έχουμε δραστηριοποιηθεί και στέλνουμε από χτές ηλεκτρονικά μηνύματα διαμαρτυρίας: http://www.megatv.com/article.asp?catid=14670  ή προβαίνουμε σε τηλέφωνα διαμαρτυρίας: τηλ.κέντρο Mega 210.6903000
Σας επισυνάπτω κάποια από τα μηνύματα που έχουμε αποστείλει: 
«Καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη, έχει διαδοθεί ευρέως ότι στο αυριανό (19/4/2012) επεισόδιο της σειράς “Κάψε το σενάριο” που προβάλλεται από το κανάλι σας, διακωμωδούνται γεγονότα της ζωής του Χριστού που περιγράφονται στο Ιερό Ευαγγέλιο.
Ακριβώς λόγω της ιερότητας του Ευαγγελίου και της αγάπης που τρέφουν στο πρόσωπο του Χριστού οι συνειδητοποιημένοι χριστιανοί ορθόδοξοι, που στη χώρα μας αντιπροσωπεύουμε ομολογουμένως έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πολιτών, θα ήταν -αν μη τι άλλο-δείγμα σεβασμού και ευαισθησίας του καναλιού σας απέναντι στην ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως κάθε ανθρώπου να μην προσβάλλεται καμία θρησκεία, πόσο μάλλον η ορθόδοξη πίστη που όχι τυχαίως αποτελεί την επίσημη θρησκεία της χώρας μας.
Επειδή βεβαίως ουσιαστικά δεν δεσμεύεστε να προβάλλετε οτιδήποτε, τουλάχιστον ας τεθεί εις γνώσιν σας ότι θα εκτεθείτε στις νόμιμες συνέπειες και κυρώσεις, εφόσον επιβεβαιωθεί η προβολή τέτοιων προσβλητικών προς το πρόσωπο του Χριστού ή της ζωής του, αναφορών, οι οποίες δεν συνάδουν προς το αίσθημα λατρείας των πολιτών αυτής της χώρας που τον πιστεύουν και ομολογούν τον Ιησού Χριστόν.
Διαφημιστικό φιλμάκι του καναλιού σας υπό τον τίτλο ”κάψε το σενάριο” παρουσιάζει εκπομπή η οποία θα προβληθεί αύριο και διακωμωδεί τον Μυστικό Δείπνο του Κυρίου. Μπορείτε να πιστεύετε οτιδήποτε, δεν σας επιτρέπεται όμως να διακωμωδείτε και να θίγετε την πίστη του 98,2% των ορθοδόξων Ελλήνων.
Βέβαια δεν θα τολμούσατε ποτέ να διακωμωδείσετε τον Αλλάχ ή τον Θεό των Εβραίων ή τα ιερά σύμβολα τους διότι οι συνέπειες των ενεργειών σας θα γίνονταν άμεσα αντιληπτές.
Ως ελάχιστη πράξη ευαισθησίας προς το θρησκευτικό αίσθημα του Ορθόδοξου Ελληνικού λαού καλείστε να αποσύρετε την απαράδεκτη αυτή εκπομπή.
Σε κάθε πάντως περίπτωση επιφυλασσόμαστε για τις περαιτέρω νόμιμες, εις βάρος του καναλιού σας, ενέργειες.
Εννοείτε δε ότι θα μεριμνήσουμε για την ενημέρωση οικείων, φίλων και συλλόγων ώστε να μην παρακολουθούν πλέον το πρόγραμμα σας.»
Εμείς σαν Αναβάσεις πρέπει να σας θυμήσουμε ένα ακόμη μέρος από το αποδομητικό και νεοεποχήτικο πάζλ που μετέχει το mega channel, την εξαιρετικά άθλια και ασεβή σειρά που προώθησε ήδη από το 2010, το “Ουκ αν λάβεις”, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες εκατοντάδων και χιλιάδων ανθρώπων.
Σαφώς καί όλη η υπόλοιπη σειρά δεν σταματά να γελοιοποιεί τα πρόσωπα του Ιησού Χριστού, των Αποστόλων, του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, να παρουσιάζει κομμένα κεφάλια, αίμα παντού, και ότι άλλο άρρωστο φανταστεί ένας ανισόρροπος νους, κρίνοντας μάλιστα την άθλια παραγωγή ως κατάλληλη για παιδιά, με την γονική συναίνεση! Δεῖτε σχετική παλαιότερη ἀνάρτησή μας Ἐδῶ
http://anavaseis.blogspot.com/2012/04/mega-channel.html


Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ γιά τίς βλάσμημες ἐκπομπές τοῦ “Σκάϊ”: «Διαγράψτε τόν Σκάϊ ἀπό τά σπίτια σας»

                                  ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 19ῃ Ἀπριλίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Μέ αἰσθήματα ἀπεριγράπτου πικρίας καί ἀφαντάστου ὀδύνης ἀναγκάζομαι μέσα στήν παγχαρμόσυνον πασχάλιον περίοδον, τήν λαμπροφόρον καί φωτοειδῆ, νά ὑψώσω ὡς ἔσχατος διάκονος τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας διά μίαν εἰσέτι φοράν φωνήν ἐντόνου διαμαρτυρίας, ὡς δικαιοῦμαι ἐκ τῆς θεσμικῆς μου εὐθύνης, διά τά ὅ,σα ἀσεβῆ, ψευδέστατα, πλαστογραφημένα, βλάσφημα καί κατασκευασμένα κατά τοῦ Παναγίου Θεανδρικοῦ Προσώπου τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας καί ἐνσαρκωθέντος Λόγου τοῦ Πατρός, Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, προέβαλε καί αὖθις, κατά τήν προλαβοῦσα Μ. Ἑβδομάδα τοῦ 2012 ἀπό Μ. Τρίτης (10/4)ἕως καί Μ. Παρασκευῆς (13/4) ὁ τηλεοπτικός δίαυλος ΣΚΑΪ, ἰδιοκτησίας τοῦ ὁμίλου Ἀλαφούζου, διευκρινίζων τά ἀκόλουθα:
  1. Ἀσφαλῶς ἡ θεόσδοτος ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἡ καί συνταγματικῶς κατοχυρωμένη ἐν Ἑλλάδι, κέκτηται τήν δυνατότητα ἀρνήσεως τῆς ἀληθείας τοῦ αἰωνίου Θεοῦ καί μάλιστα δύναται νά ἀμφισβητήσῃ μέ πάντοτε βέβαια εὐπρεπῆ ἀντιρρητικόν τρόπον, τήν Θεία Ἀποκάλυψιν καί νά διαδόσῃ τάς σχετικάς ἀπόψεις ἀναλαμβάνουσα βεβαίως ἐλευθέρως καί τάς σχετικάς πνευματικάς συνεπείας. Ὁ κραταιός λόγος τοῦ Σωτῆρος Κυρίου «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Ματθ. ιστ΄ 24) κατοχυρώνει τά ἀνωτέρω.
  2. Ἡ ἔντονος διαμαρτυρία καί ἔνστασίς μου κατά τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΣΚΑΪ πού ἡ ἕδρα του εὑρίσκεται ἐντός τῆς κανονικῆς μου δικαιοδοσίας εἰς Ν. Φάληρον Πειραιῶς, συνίσταται εἰς τό γεγονός ὅτι ὁ συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός ἐξεζήτησε τήν συνεργασίαν μετά τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί συνέπραξεν μετ’ Αὐτῆς δι’ ἕναν ὄντως ἱερόν σκοπόν, τήν ἀνακούφισιν τῶν ἐνδεῶν καί ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν πού πλήσσονται ἀπό τήν ἐνσκήψασα οἰκονομικήν κρίσιν. Παρά δέ τό γεγονός ὅτι καί κατά τήν περυσινήν περίοδον τῆς Μ. Ἑβδομάδος τοῦ 2011, εἶχε μόνος αὐτός ἐξ ὅλων τῶν τηλεοπτικῶν διαύλων τῆς Χώρας προβάλλει τά ἴδια κατεσκευασμένα ἐπιστημονοφανῆ ντοκυμαντέρς παραγωγῆς τοῦ γνωστοῦ σιωνιστικοῦ Μουσείου Ροκφέλερ τοῦ Τέλ-Ἀβίβ, ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία διά τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου Αὐτῆς Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, τοῦ νουνεχοῦς, σοφοῦ καί γεραροῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός, ἀπεδέχθη διαβεβαιώσεις τῶν ἰθυνόντων τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου, ὡς καί ἡ ἐλαχιστότητά μου, ὅτι δέν θά ἐπαναληφθῆ ἡ εἰς βάρος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας καί τοῦ Παναγίου Προσώπου τοῦ Δομήτορος Αὐτῆς ἀήθης καί χυδαία ἐπίθεσις. Διά τόν λόγον δέ αὐτόν, ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία δεικνύουσα πάντοτε τήν μακρόθυμον καί ἐπιεικῆ Αὐτῆς διάθεσιν ἐνισταμένη κατά μεθοδειῶν καί ὄχι κατά προσώπων, ἐχώρησεν εἰς συνεντεύξεις πού προεβλήθησαν ὑπό τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου ΣΚΑΪ καί μάλιστα ἡ ἐλαχιστότης μου ἐνεφανίσθη τήν Μ.  Τρίτην 2012 εἰς τήν πρωϊνήν ζώνην τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ κατά τήν διαδικασίαν διανομῆς 5.000 δεμάτων ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως πρός ἐμπεριστάτους ἀδελφούς τῆς εὑρυτέρας περιοχῆς τοῦ Πειραιῶς καί ὡμίλησεν εὐφήμως διά τήν ἀνθρωπιστικήν προσπάθειαν τοῦ ἐν λόγῳ διαύλου.
  3. Ἑπομένως ἡ μετ’ ὀλίγας ὥρας ἀπό τό ἑσπέρας τῆς Μ. Τρίτης 2012 βάναυσος καί σκληρά ἐπίθεσις κατά τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν πίστεως, προσβάλλει καταφώρως καί τούς διακόνους τῆς Ἐκκλησίας ἐμφανίζων αὐτούς ὡς δῆθεν προβάλοντας καί διακονούντας ἰδεοληψίας καί ψεύδη.
  4. Εἶναι διϊστορικῶς ἀποδεδειγμένο τό ἄσβεστον μῖσος καί ἡ τρομακτική ἐμπάθεια πού ἀδιαπτώτως τρέφουν ἀπό γενεάς εἰς γενεάν οἱ ραββίνοι τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ οἱ ὁποίοι μιμούμενοι κατά πάντα τούς προπάτορας αὐτῶν Ἄννα, Καϊάφα καί τά μέλη τοῦ Συνεδρίου ἀνασταυρώνουν διά τῶν ψευδολογιῶν, τῶν πλαστογραφημένων, χαλκευμένων καί κιβδήλων στοιχείων εἰς κάθε μετρητή στιγμή τοῦ χρόνου τό Πανάγιον Θεανδρικόν Πρόσωπον τοῦ Ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἐνστερνιζόμενοι πλήρως τήν Καμπαλά καί τό Ταλμούδ μέ τό ἐξόχως φρικιαστικό σατανιστικό τους περιεχόμενο καί μή ἀνανήπτοντες καί μή διερωτώμενοι διά ποῖον ἔγκλημα ἐκολάσθη ὁ λαός των διά δισχιλιετοῦς ἐξορίας ἐκ τῆς «γῆς τῆς ἐπαγγελίας» καί διατί ἔπαυσεν ἡ βασιλεία καί ἡ ἀρχιερωσύνη εἰς τόν λαόν τοῦ Ἰσραήλ; Πλήρης ἀπόδειξις καί διά τούς τυχόν ἀφελεῖς ἀποτελοῦν τά προβληθέντα ἀπό τόν τηλεοπτικόν δίαυλον κατασκευάσματα τοῦ Σιωνιστικοῦ καί τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ.
  5. Ὑφέρπει διάδοσις καί φήμη εἰς τούς δημοσιογραφικούς χώρους ἀκόμη καί ἐντός τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου ὅτι ὁ ἔγκυρος καί ἀξιολογώτατος δημοσιογράφος κ. Ἀ. Παπαχελᾶς, γνωστός καί ὡς προσκεκλημένος τῆς διαβοήτου Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, διευθυντής τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου ΣΚΑΪ καί ὁ Πρόεδρος τοῦ ὁμίλου κ. Ἰ. Ἀλαφοῦζος, ἐχρηματοδοτήθησαν ἀπό τόν Σιωνιστικό καί διεθνές Ἑβραϊκό λόμπυ διά νά προβάλουν τά ἀναίσχυντα καί ἀνιστόρητα καί φαιδρά ψεύδη του, μέ τόσα χρήματα πού καλύπτουν τήν λειτουργία τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου δι’ ὅλον τόν χρόνον. Ἀσφαλῶς ἡ φήμη αὐτή δέν ἀποδεικνύεται καί τό ἄν εἶναι ἀληθής ἤ ὄχι τόγνωρίζουν μόνον οἱ ἴδιοι καί ἐκείνοι πού τυχόν ἐπλήρωσαν καί ἀσφαλῶς προσωπικῶς δηλώνω ὅτι δέν τήν υἱοθετῶ. Παραμένει ὅμως ὡς ζητούμενο, τό ὁποῖο ὀφείλουν νά διευκρινήσουν δημοσίᾳ οἱ κ. Ἀλαφοῦζος καί Παπαχελᾶς διά ποίους λόγους μόνοι αὐτοί ἐξ ὅλων τῶν τηλεοπτικῶν διαύλων εἰς τήν ἰδιαιτέρως εὐαίσθητον περίοδο τῆς Μ. Ἑβδομάδος καί παρά τήν συνεργασίαν των μετά τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τίς προβαλόμενες εὐχές των διά καλό Πάσχα, προέβαλαν τά τραγικά καί ἐπονείδιστα κατασκευάσματα πού ἀπομειώνουν τό Πανάγιον Πρόσωπον τοῦ ὑπέρ ἡμῶν Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου. Τό ἔκαμαν ἀπό σχετική ἰδεολογική σύγκλιση; Ἔχουν τήν ὑποχρέωση κατόπιν τῶν ἀνωτέρω νά ἀπαντήσουν δημοσίᾳ διά νά γνωρίζῃ πλέον καί ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία ἐάν διέπονται οἱ συγκεκριμένοι ἀπό ἀντιχριστιανική ἀντίληψη.
  6.  Γνωρίζω καλῶς, ὅτι θά σπεύσουν κατευθυνόμενοι καί καλά ἀμοιβόμενοι κάλαμοι νά μέ χαρακτηρίσουν γραφικό, φονταμενταλιστή, συνωμοσιολόγο, σκοταδιστή, ἀκραῖο, παράλογο διότι τόσο πολύ πιστεύουν εἰς τήν ἐλευθερία ἐκφράσεως καί εἰς τήν δημοκρατία ἐνῶ διαπνεόνται βαθύτατα ἀπό φασιστικά ἰδεώδη, θεωροῦντες ὡς ἀλήθεια μόνον ὅτι ἐκείνοι πιστεύουν καί ἀποδέχονται, διά τήν εὐπρεπῆ καί ἐκ λόγων εὐθύνης διαμαρτυρίαν μου. Ἐάν ἤμην φονταμενταλιστής ὡς μέ καθυβρίζουν δέν θά διεμαρτυρόμην μέ ἐπιχειρήματα εὐπρεπῶς, ἀλλά εἶχα τήν «δυνατότητα» καί τήν «γνώση» νά ἀντιμετωπίσω «ἄλλως» τήν ἐπίθεση. Ὁ λόγος ὅμως τοῦ Κυρίου μου ἐπί τοῦ Σταυροῦ: «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιούσι» (Λουκ. ΚΓ 34) καί ὁ λόγος τοῦ λιθοβολιθέντος Πρωτομάρτυρος Στεφάνου «Κύριε μή στήσης αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν ταύτην» (Πραξ. Ζ 60) μέ συνέχουν καί μέ καθοδηγοῦν.
7.      Ἐκ πάντων τῶν ἀνωτέρω ἀνιδρύεται καί ἕτερον συναφές μεῖζον θέμα διά τάς ἐλλογιμωτάτας Καθηγητρίας καί ἐλλογιμωτάτους Καθηγητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποίοι ὑπογράψαντες εἰς τό γνωστό ψήφισμα πέραν τῶν ἄλλων στρεβλώσεων τῶν λόγων μου καί τῶν πράξεών μου ὡς λ.χ. ὅτι ὁμιλῶν κατά τῆς παναιρέσεως τοῦ συγκρητισμοῦ πού ὁμογενοποιεῖ τήν ἀποκαλυφθεῖσαν θεόθεν Ἀλήθεια μέ τό σατανικόν ψεῦδος, δῆθεν ἀντιτίθεμαι εἰς τούς διά πανορθοδόξων ἀποφάσεων διεξαγομένους θεολογικούς διαλόγους τούς ὁποίους καί ὑποστηρίζω ἐντός τῶν κανονικῶν πλαισίων κινουμένους, ὡς ἡ Σεπτή Ἱεραρχία τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει σχετικῶς ἀποφασίσῃ (Ὀκτώβριος 2010) μέ κατηγοροῦν ὅτι ἀναιτίως καί δίχα ποιμαντικῆς συνέσεως ἀναφέρομαι εἰς τούς λειτουργούς καί ἐκπροσώπους τοῦ Σιωνισμοῦ. Τίθεται λοιπόν δι’ αὐτούς τό κρίσιμον ἐρώτημα συμφωνοῦν μέ τάς ἀνωτέρω κακουργίας τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Σιωνισμοῦ καί ἄν ὄχι ἀναμένομεν ὅλοι τό ἀντίστοιχον ψήφισμα ὡς ἀποδεικτικόν τῆς θεολογικῆς των εὐαισθησίας. Ἄλλως δυστυχῶς συντάσσονται μετ’ αὐτῶν καί βεβαίως ἡ κρίσις «οὐκ ἔστι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου». Ἐνδεχομένως ὅμως τό θέμα δέν προσφέρεται διά τακτοποίησιν συγγενικοῦ προσώπου πρώτου βαθμοῦ εἰς μεγαλώνυμον χώραν τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης.
Ὅθεν κατόπιν τῶν ἀνωτέρω δηλώνω εἰς τόν εὐαγῆ Κλῆρον καί τὀν φιλόχριστον λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, Φαλήρου, Δραπετσώνας καί Ἁγ. Ἰωάννου Ρέντη ὅτι παύω οἱανδήτινα συνεργασίαν μετά τοῦ Ραδιοτηλεπτικοῦ Σταθμοῦ ΣΚΑΪ καί τοῦ Ὁμίλου Ἀλαφούζου καί πατρικῶς προτρέπω νά τιμωρήσουν αὐτούς μή φιλοξενοῦντες τό τηλεοπτικόν καί ραδιοφωνικόν των σῆμα εἰς τάς οἰκίας αὐτῶν.
Μετ’ εὐχῶν
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 http://anavaseis.blogspot.com/2012/04/blog-post_4382.html

Πώς θα αλλάξουν τα αναστημένα σώματα κατά την Δευτέρα Παρουσία; (Ἅγ. Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος)


  Μαρτυρία του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, στον οποίον ο Θεός αποκάλυψε πώς θα αλλάξουν τα υλικά σώματα και θα αφθαρτοποιηθούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού! Το κείμενο λήφθηκε από το βιβλίο: “Άγιος Συμεών Ο Νέος Θεολόγος”, ο βίος του Αγίου, από τον Νικήτα Στηθάτο, κριτική έκδοση του Αρχιμ Συμεών Κούτσα, Εκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ, σελ. 189-193.
Μια μέρα, καθώς προσευχόταν [ο Αγιος Συμεών]  με καθαρότητα και συνομιλούσε με τον Θεό, είδε πως ο αέρας άρχισε να φωτίζει το νου του, και ενώ ήταν μέσα στο κελί του, νόμιζε  ότι βρισκόταν έξω, σ’ ανοιχτό χώρο. Ήταν νύχτα, που μόλις είχε ξεκινήσει. Τότε άρχισε να φέγγει από ψηλά όπως το πρωινό ροδοχάραμα- ω των φρικτών οπτασιών του ανδρός!-, και το οίκημα κι όλα τ’ άλλα εξαφανίστηκαν, και  νόμιζε ότι δεν ήταν καθόλου σε οίκημα. Τον συνέπαιρνε ολότελα θεία έκσταση αντιλαμβανόμενος καλά με τον νου του  το φως εκείνο που του  εμφανιζόταν. Αυτό μεγάλωνε λίγο –λίγο κι έκανε τον αέρα να φαίνεται  πιο λαμπερός κι αισθανόταν  τον εαυτό του μ’ ολόκληρο το σώμα του να βρίσκεται έξω από τα γήινα.
Αλλά επειδή εξακολουθούσε να λάμπει ακόμη περισσότερο εκείνο το φως και του φαινόταν σαν ήλιος που μεσουρανώντας έλαμπε από ψηλά, αισθανόταν σαν να στέκεται στο μέσο του φωτός και ότι ολόκληρος ο εαυτός του μαζί με το σώμα του ήταν γεμάτος από χαρά και δάκρυα λόγω της γλυκύτητας που του προξενούσε η παρουσία του. Παράλληλα έβλεπε ότι το ίδιο φως κατά τρόπο θαυμαστό ήρθε σε επαφή με το  σώμα του και σιγά-σιγά διαπερνούσε τα μέλη του. Η έκπληξη αυτής της οπτασίας τον απομάκρυνε από την προηγούμενη θεωρία και τον έκανε να αισθάνεται μόνο αυτό το εξαίσιο πράγμα που συνέβαινε μέσα του. Έβλεπε, λοιπόν, ότι το φως εκείνο σιγά-σιγά εισχωρούσε σ’ ολόκληρο το σώμα του, την καρδιά  και τα έγκατά του και τον έκανε ολόκληρο σαν φωτιά και φως.
Και όπως προηγουμένως το οίκημα, έτσι και τώρα τον έκανε να χάσει την αίσθηση του σχήματος, της θέσεως, του βάρους και την μορφής του σώματος και σταμάτησε κα κλαίει. Τότε ακούει μια φωνή από το φως να του λέει: «Κατά τον ίδιο τρόπο είναι αποφασισμένο ν’ αλλάξουν οι Άγιοι που θα ζουν και θα βρίσκονται ακόμη εδώ κατά την ώρα της έσχατης σάλπιγγας, κι έτσι μεταμορφωμένοι θ’ αρπαγούν, όπως λέει και ο απόστολος Παύλος».
Για πολλές ώρες όντας ο μακάριος σ’ αυτήν την κατάσταση, ανυμνώντας μυστικά και ακατάπαυστα το Θεό και κατανοώντας τη δόξα που τον περιέβαλλε και την αιώνια μακαριότητα που πρόκειται να δοθεί στου Αγίους, άρχισε να σκέφτεται και να μονολογεί μέσα του: «Άραγε θα ξαναγυρίσω πάλι στην προηγούμενη κατάσταση του σώματος μου ή θα ζήσω έτσι συνέχεια;» Μόλις έκανε τη σκέψη αυτή, αμέσως αισθάνθηκε να περιφέρει το σώμα του σαν σκιά ή σαν πνεύμα. Καταλάβαινε  ότι είχε γίνει, όπως είπαμε, ολόκληρος με το σώμα του φως χωρίς μορφή, χωρίς σχήμα και άυλο. Και το μεν σώμα του το αισθανόταν ότι υπάρχει, πλην όμως χωρίς υλικές διαστάσεις και σαν πνευματικό. Αισθανόταν δηλαδή να μην έχει καθόλου βάρος ή όγκο κι απορούσε βλέποντας τον εαυτό του που είχε σώμα να είναι σαν ασώματος. Και το φως που λαλούσε μέσα του, όπως και προηγουμένως, του έλεγε και πάλι: «Τέτοιοι θα είναι μετά την ανάσταση στον μέλλοντα αιώνα όλοι οι άγιοι περιβλημένοι ασωμάτως με σώματα πνευματικά ή ελαφρότερα και λεπτότερα και πιο αιθέρια ή παχύτερα και βαρύτερα και πιο γεώδη, από τα οποία θα καθορισθεί για τον καθένα η στάση και η τάξη και η οικείωση με το Θεό».
Αυτά όταν άκουσε ο θεοπτικότατος και θεόληπτος Συμεών κι αφού είδε το ανέκφραστο θεϊκό φως κι ευχαρίστησε  τον Θεό, που δόξασε το γένος μας και το έκανε μέτοχο της θεότητας και της βασιλείας Του, ξαναγύρισε πάλι στον εαυτό του και βρέθηκε ξανά μες στο κελί του  στην προηγούμενη ανθρώπινη φυσική κατάσταση. Όμως με όρκους διαβεβαίωνε εκείνους με τους οποίους είχε θάρρος και φανέρωνε τα μυστικά του, ότι «για πολλές ημέρες αισθανόμουν αυτή την ελαφρότητα του σώματος  χωρίς να καταλαβαίνω  καθόλου ούτε κόπο, ούτε πείνα, ούτε δίψα».
Επειδή, λοιπόν, με αυτά ενωνόταν μόνο με το Πνεύμα κι ήταν γεμάτος από τα θεϊκά χαρίσματά Του- και φυσικά είχε καθαρίσει και ο ίδιος πλήρως το νου του-, έβλεπε  οπτασίες και φρικτές αποκαλύψεις του Κυρίου όπως παλαιά οι Προφήτες. Έτσι, έχοντας  αποστολική διάνοια, επειδή την ύπαρξή του κατηύθυνε και κινούσε το θείο Πνεύμα, είχε και το χάρισμα του λόγου που έβγαινε από  τα  χείλη του και, ενώ ήταν όπως κι εκείνοι αγράμματος, θεολόγησε και με τα θεόπνευστα συγγράμματα του διδάσκει τους πιστούς την ακρίβεια της ευσεβούς ζωής. Έχοντας ανέλθει σ’ ένα τέτοιο πνευματικό επίπεδο, αρχίζει να συγγράφει  ασκητικούς λόγους κατά κεφάλαια για τις διάφορες αρετές και τα πάθη που αντίκεινται σ’ αυτές, από όσα  αυτός έμαθε από την προσωπική του ασκητική ζωή και τη θεία γνώση που του δόθηκε, και περιγράφει με ακρίβεια τη μοναχική ζωή για όσους την ασκούν και έτσι γίνεται για τον ισραηλιτικό λαό των μοναχών ποταμός Θεού γεμάτος πνευματικά νερά.

Ἡ συνταγή ἐξόδου ἀπό τήν οἰκονομική κρίση!

  Η συνταγή εξόδου από την οικονομική κρίση! 
Τι προτείνει γέροντας ασκητής στους Έλληνες για να ξεπεράσουν τη θλίψη και τη δυστυχία που προκαλεί η δοκιμασία της Ελλάδος. Ποιό δρόμο προτείνει για να γιορτάσουν την Ανάσταση και να φωνάξουν το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Πολλοί δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι η δοκιμασία στα μάτια του Θεού εκλαμβάνεται ως άσκηση που αποσκοπεί να φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά Του! Και ως δοκιμασία νοείται κάθε πρόβλημα που προκαλεί κρίσεις, εφήμερα αδιέξοδα, γογγυσμούς και γκρίνιες. Ο άνθρωπος στα μάτια του Θεού λογίζεται ως αθλητής που αγωνίζεται και προπονείται νύχτα -ημέρα προκειμένου να ανταπεξέλθει στον αγώνα της ζωής και να λάβει το στεφάνι της νίκης.
Μέσα στο πλαίσιο τούτο νοείται και η οικονομική κρίση, την οποία όλοι βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Όλοι μας λοιπόν άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο δοκιμαζόμαστε στο στάδιο αυτό. Και από το πόσο θα ανταπεξέλθουμε στην προπόνηση, από το πόσο καλοί θα είμαστε εξαρτάται και το αν θα τα καταφέρουμε να βγούμε νικητές. Πότε όμως ο αθλητής γίνεται καλός και φθάνει στο στόχο της νίκης; Όταν υπακούει στις εντολές του προπονητή! Τότε είναι αλήθεια ότι η δοκιμασία μετατρέπεται σε παιχνίδι και ουσιαστικά χαροποιεί τον αθλητή…
Στην υπακοή κρύβεται το μεγάλο μυστικό της υπέρβασης κάθε δοκιμασίας. Ο Θεός είναι ο άριστος προπονητής που επιθυμεί διακαώς για τον άνθρωπο την ευτυχία και την χαρά της νίκης. Αρκεί λοιπόν ο άνθρωπος να στρέψει τα μάτια προς τον ουρανό και Τον αφουγκραστεί και τότε η δοκιμασία γίνεται απλό-ευχάριστο παιχνιδάκι! Ναι, καλά διαβάσατε γίνεται παιχνίδι που οδηγεί πάντα στη νίκη. Και ως νίκη νοείται η γη που ρέει μέλι και γάλα, ευτυχία, χαρά, δικαιοσύνη. Είναι η αναφερόμενη στις γραφές γη της επαγγελίας…
Η Ελλάδα ως νέος Ισραήλ
Τρανό παράδειγμα αποτελεί η πορεία του παλαιού Ισραήλ από την Αίγυπτο, η οποία είχε ως κατάληξη τη μετάβαση στη γη τούτη!
Και η πορεία αυτή, επαναλαμβάνεται διαχρονικά για το Νέο Ισραήλ. Και στο νέο Ισραήλ περιλαμβάνεται και η ευλογημένη χώρα μας η Ορθόδοξη Ελλάδα. Ο νέος Ισραήλ ζει τώρα στην ανασφάλεια και τον φόβο που προκαλεί η αχανής πνευματική έρημος της ζωής! Βιώνει τις θλίψεις και τις απογοητεύσεις της νοσηρής προσκόλλησής της στο τι θα φάει και τι θα πιεί.
Η Βασιλεία όμως των ουρανών δεν είναι βρώσις και πόσις, δηλαδή το τι θα φάμε και το τι θα πιούμε, αναφέρεται στο δοξαστικό τροπάριο των Αίνων της Ε’ Κυριακής των Νηστειών!
Η προσκόλλησή μας λοιπόν στα υλικά αγαθά έφερε αυτή την κρίση! Και αυτό γιατί η ψευδαίσθηση της ιδιοκτησίας που μεθοδευμένα και συστηματικά καλλιεργήθηκε μας απομακρύνει από τους πραγματικούς θησαυρούς που φέρνουν στον άνθρωπο την ασφάλεια, την χαρά και την ευτυχία. Και η ψευδαίσθηση αυτή έφερε την διαπλοκή , τις απάτες, τη σήψη και τη διαφθορά να κυριαρχούν στον αγιασμένο τούτο τόπο. Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε κρανίου τόπο και αχανή έρημο.
Έλεος και θυσία γιααποφυγή των επερχόμενων δεινών
Το ζητούμενο λοιπόν είναι σήμερα πως θα ξεφύγουμε από την έρημο τούτη, νοούμενη ως ανεργία, ως φτώχεια ως δυστυχία, ως πόνο…; Πως λοιπόν θα ξεπεράσουμε την κρίση και θα φθάσουμε στη νέα γη της Επαγγελίας;
Η προσέγγιση στους θησαυρούς της γης που ρέει μέλι και γάλα στην παραδεισένια γη της αιώνιας ευτυχίας γίνεται μόνο μέσω μίας οδού και μέσω ενός προπονητή! Η οδός αυτή ονομάζεται «Έλεος και Θυσία» και έχει ως μοναδικό προπονητή τον Ιησού Χριστό.
Όσο λοιπόν οι Έλληνες Χριστιανοί αρνιόμαστε να βαδίσουμε την οδό τούτη τόσο οι κλυδωνισμοί θα αυξάνονται προκαλώντας νέες κρίσεις, νέα προβλήματα, νέες θλίψεις και ανασφάλειες, τονίζει γνωστός γέροντας ασκητής που ζει στο Παγγαίο όρος. Η οδός αυτή έχει ως στέγαστρο τη νεφέλη, δηλαδή την Παναγία μας που μας προστατεύει από τον καύσωνα της αμαρτίας. Έχει το μάννα των Αγγέλων που τρέφει αυτούς που αποφασίζουν να τη διαβούν. Έχει το άκτιστο φως που φωτίζει το κάθε διαβάτη οδηγώντας τον στη νίκη και στο έπαθλο. Και τι δεν έχει αυτή η οδός! Όλα τα καλούδια του Θεού, λέει χαρακτηριστικά ο γέροντας ασκητής…
«Καλοί μου Χριστιανοί θα έρθουν πολλά δεινά. Δεινά που μεταφράζονται σε πόλεμο, πείνα και δυστυχία εάν αμέσως δεν επιστρέψουμε ψυχή και σώματι στην οδό του ελέους και της θυσίας. Και στο δρόμο αυτό ο άνθρωπος δεν περπατά με τα πόδια του σώματος αλλά με την ψυχή του! Μόνο με την ψυχή του μπορεί να περπατήσει. Θα μου πείτε: Τι μας λες παπά! Μπορεί η ψυχή να έχει ποδάρια; Ναι καλοί μου χριστιανοί έχει ποδάρια και η ψυχή. Κι αν αυτά βαδίσουν στο δρόμο του ελέους και της θυσίας που άνοιξε διάπλατα πρώτος ο Χριστός τότε αγιάζονται, χαροποιώντας τον Πατέρα και Δημιουργό Θεό Και αγιασμός σημαίνει πως γεμίζει ο άνθρωπος με τα ουράνια δώρα, της δικαιοσύνης, της ανιδιοτέλειας, της αλήθειας, της πραγματικής αγάπης μεταφραζόμενης ως θείου έρωτα καθώς και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τότε και μόνο τότε ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος της αναστάσιμης χαράς, που μετατρέπει τη θλίψη σε χαρά, τον πόνο σε αγαλλίαση. Τότε κάθε τόπος αγιάζεται και κάθε αρρώστια θεραπεύεται. Κάθε κρίση διαλύεται και ανοίγουν νέοι ορίζοντες και προοπτικές! Σχηματίζονται νέες αυτοκρατορίες… και αλλάζει παγκοσμίως το σκηνικό!
Γρήγορα συνεχίζει ο γέροντας ασκητής του Παγγαίου όρους σύσσωμη η Ελλάδα θα κληθεί να περπατήσει, με την ψυχή της την οδό του ελέους και της θυσίας μέσα από σειρά γεγονότων και δοκιμασιών που η φιλευσπλαχνία και η αγάπη του Σωτήρα Χριστού ετοιμάζει. Συνταρακτικά γεγονότα θ’ έρθουν εντελώς ξαφνικά. Γεγονότα που θα πρέπει πάση θυσία και με οποιαδήποτε κόστος να βρουν τους Χριστιανούς πάνω στα χνάρια και τις περπατησιές του Κυρίου μας. Θα πρέπει να τους βρουν με αναμμένες τις δάδες της καρδιάς τους με το φως της ταπείνωσης. Μόνο πατώντας στα χνάρια αυτά θα νιώθουμε ασφαλείς. Μόνο έτσι θα φθάσουμε στην έξοδο από το τούνελ του διαβόλου, την άβυσσο που βιώνουμε σήμερα στο πετσί μας. Μόνο έτσι θα αξιωθούμε να φθάσουμε στο αναστάσιμο γεύμα, νοούμενο και ως γη της Επαγγελίας.
Αλίμονο όμως Χριστιανοί μου, σ’ αυτούς που τα επερχόμενα γεγονότα θα τους βρουν να περιπλανώνται ακόμη στην έρημο αναζητώντας ψεύτικους σωτήρες που δημιουργεί η οφθαλμαπάτη της αγνωσίας τους και της συνειδητής η ασυνείδητης απομάκρυνσης από τον Χριστό. Αλίμονο γιατί θα υποφέρουν πολλά δεινά. Αυτοί οι δυστυχείς, όπως έλεγε ο Άγιος της Ρωμιοσύνης Κοσμάς ο Αιτωλός θα φθάσουν να παρακαλούν να βγουν οι νεκροί από τους τάφους για να χωθούν οι ίδιοι, μήπως και γλυτώσουν… από τη συμφορά! Καλό λοιπόν είναι να γνωρίζουν τώρα μάλιστα που βρισκόμαστε στο καταμεσής των γεγονότων και του πάθους του Γολγοθά της ευλογημένης χώρας μας ότι χωρίς Χριστό σωτηρία δεν υπάρχει. Τελεία και παύλα…»
Τα λεγόμενα του γέροντα ασκητή, αποτελούν απάντηση σ’ αυτούς που αγωνιούν να μάθουν το πως θα εξελιχθούν και το πότε θα γίνουν τα γεγονότα που θα επαληθεύσουν τις προφητείες των αγίων μας. Σ’ αυτούς κυρίως που εκλαμβάνουν ως ποθούμενο και γη της Επαγγελίας, τη μετάβαση στη Βασιλεύουσα και στην Αγία Σοφία. Σ’αυτους που θέλουν να σταθούν πάλι στον αναστημένο ελεήμονα πάλαι ποτέ μαρμαρωμένο βασιλιά μας, τον Άγιο Ιωάννη Βατάτζη.
Θεωρούν οι καημένοι και πιστεύουν πως το ποθούμενο θα το ζήσουν ως θεατές και απλοί παρατηρητές. Κάνουν τραγικό όμως λάθος. Αυτοί λέγει ο ταπεινός ασκητής που θα αξιωθούν να βιώσουν τον αναστάσιμο χαρακτήρα του ποθούμενου θα είναι εκείνοι μόνο που θα πατούν στα χνάρια του Κυρίου στην οδό του ελέους και της θυσίας. Εκείνοι που θα υψώνουν ως σημαία τον ευαγγελικό λόγο και τις διδαχές Του.
Οι υπόλοιποι ως γνωστό υποφέρουν σήμερα και θα συνεχίσουν να υποφέρουν σε κάθε λογής κρίσεις και δεινά. Και αυτό γιατί κάθε φορά θα πιστεύουν σε ψευδαισθήσεις και οφθαλμαπάτες των σύγχρονων Σειρήνων της εποχής που θα τους απογοητεύουν και θα τους κάνουν να κλυδωνίζονται καταδικάζοντάς τους σε θάνατο μακρυά από την πολυπόθητη Ιθάκη.
Και θα συνεχίσουν να υποφέρουν, καλοί μου άνθρωποι, αν δεν κοιτάξουν με τα μάτια της ψυχής στον ουρανό και δεν βαδίσουν με τα πόδια της ψυχής στο θυσιαστικό δρόμο του Σωτήρα Χριστού. Γιατί θα ζουν συνεχώς στο πάθος μη δυνάμενοι να ανέβουν το λόφο του Γολγοθά και να γευτούν αναστάσιμη χαρά.
Ο γέροντας ασκητής μας δίνει τη συνταγή για να γιορτάσουμε Πάσχα αληθινό. Ας κλείσουμε λοιπόν τα αυτιά μας στις σειρήνες. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας ακόμη και προς τους λογιζόμενους ως χειρότερους εχθρούς, ας εναποθέσουμε τους θησαυρούς μας στα χέρια των φτωχών. Και τότε οι ψυχές μας θα αξιωθούν να αναφωνήσουν το
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Καλό Πάσχα
Σ.Ο.

Συντάκτης: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012