Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Ἡ Ἀληθινή Ἐκκλησία εἶναι Μία, Καθολική καί Ἀποστολική, αὐτήν πού ἴδρυσε ὁ Χριστός!

Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ
http://www.logosortodoxo.com/wp-content/uploads/2013/05/Sofronio-Agiorita.jpg

http://static.panoramio.com/photos/large/40079009.jpg
... Εδώ όμως θέλω να πω και λίγα λόγια για το γεγονός ότι μια σημαντική μερίδα του χριστιανικού κόσμου κλίνει σήμερα να αποδεχθεί μια από τις πιο επικίνδυνες αιρέσεις (ἐννοεῖ τόν Οἰκουμενισμό). Αυτή ξεκινά από τη διαπίστωση ότι δήθεν στις ημέρες μας δεν υπάρχει ούτε μια εκκλησία που να έχει διαφυλάξει πλήρως την αλήθεια της διδαχής του Χριστού· ότι καμιά εκκλησία δεν κατέχει σε απόλυτο βαθμό τη γνώση του μυστηρίου της αγίας, χαρισματικής χριστιανικής ζωής σε ηθικό και ασκητικό επίπεδο· ότι πολλές από τις εκκλησίες, που αποκαλούνται χριστιανικές, έχουν ίση χάρη, και γιαυτό οφείλει να επέλθει η ένωση των εκκλησιών με βάση κάποιον κοινό για όλες παρονομαστή.