Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Γιά τούς ἔσχατους καιρούς (συνέχεια...)

Π Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Ε Σ
http://3.bp.blogspot.com/_C0SH2ZSXX4U/SpF-QDgXMAI/AAAAAAAACG8/yEpsGadWong/s400/Efraim.jpg
"Ἀλλοίμονο σ' ἐκείνους πού ἀφήνουν ἀνεκμετάλλευτο τόν καιρό αὐτό τῆς μετανοίας καί παραδίδονται σέ πράγματα ἄσκοπα καί γελοῖα. Θά ζητήουυν τόν καιρό πού ξόδεψαν μάταια καί δέν θά τόν βροῦν. Ἀλλοίμονο σ' αὐτούς που προσέχουν σέ πνεύματα πλάνης καί διαδασκαλίες δαιμονικές, διότι μ' αὐτά θά καταδικασθοῦν στήν ἄλλη ζωή. 
Ἀλλοίμονον σ' ὅσους ἐπιδίδονται σέ μαντεῖες καί ἀνηθικότητες...
Ἀλλοίμονον σέ ὅσους μολύνουν τήν Ἁγία Πίστη μέ αἱρετικές διδασκαλίες καί σέ ὅσους συναναστρέφονται μέ αἱρετικούς..."
Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος, 4ος αἰών
( συνέχεια...)
http://www.ecclesiaofperea.org/photos/matthew%203-2sm.jpg

Τό "σπασμένο" τηλέφωνο καί τό "οὐράνιο" τηλέφωνο...

http://tvxs.gr/sites/default/files/article/2012/32/102736-broken_phone_.jpg
Ὅταν ἔχουμε ἀνάγκη καί πρόβλημα, τό ἐμπιστευόμαστε εὔκολα σέ φίλο, γνωστό, ἀκόμη καί ἄγνωστο, ἐνῶ μποροῦμε νά τό ἐμπιστευθοῦμε στόν Τέλειο Θεό, στήν Παναγία, στόν Φύλακα Ἄγγελό μας καί στούς Ἁγίους!

Ὅταν ἔχουμε ἀνάγκη καί πρόβλημα, ἐμπιστευόμαστε εὔκολα τό ἀκουστικό τοῦ τηλεφώνου γιά νά μιλήσουμε μέ χρέωση μέ κάποιον στήν γῆ, ἐνῶ μποροῦμε νά τό ἐμπιστευθοῦμε στό κομποσχοίνι γιά νά μιλήσουμε δωρεάν μέ τά Οὐράνια!


Ὅταν ἔχουμε ἀνάγκη καί πρόβλημα, ἐμπιστευόμαστε εὔκολα τά πολλά λόγια, ἐνῶ μποροῦμε νά τό ἐμπιστευθοῦμε στήν μονολόγιστη εὐχή: "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με"!

Νά τί μᾶς λέγει ὁ Γέρων Παΐσιος:
http://3.bp.blogspot.com/-D1wklfvFtpc/UngjawosKSI/AAAAAAAANIY/xxDpH7-zQQU/s1600/1382425_588740261172243_675115372_n.jpg
http://www.hdwallpapers.in/walls/a_single_red_rose-normal.jpg


Μ.Σ.