Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Θησαυρός τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως Πρωτοπρ. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἀπό τό βιβλίο "Πατερική Θεολογία"


http://1.bp.blogspot.com/-AvvAD1sSvm0/TV15nLAhehI/AAAAAAAAFB0/dYFNtjlpSXM/s1600/11_01.jpg
http://static.pblogs.gr/f/345861-25693_1140226204663_1797672678_288788_120167_n.jpgΣυμβαίνει νά ἔχωμε στά χέρια μας ἕναν θησαυρό, τήν Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, πού εἶναι ἀπαύγαμσμα καί ἀποτέλεσμα αἰώνων, ἐμπειριῶν, πού ἐπαναλαμβάνονται, ἀνανεώνονται καί καταγράφονται ἀπό τούς θεουμένους τῶν διαφόρων ἐποχῶν. Ἔχομε τίς ἐμπειρίες τῶν Πατριαρχῶν, τῶν Προφητῶν, καί μετά τίς ἐμπειρίες τῶν Ἀποστόλων, τίς ὁποῖες ὅλες ἀποκαλοῦμε δοξασμό. Δοξάζεται ὁ Προφήτης σημαίνει ὅτι βλέπει τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Δοξάζεται ὁ Ἀπόστολος σημαίνει ὅτι ὁ Ἀπόστολος βλέπει τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ. Βλέποντας ὀ Ἀπόστολος τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ, διαπιστώνει ἀπό τήν ἴδια τήν ἐμπειρία του ὅτι ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ στήν Καινή Διαθήκη εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὁπότε ὁ Χριστός εἶναι ὁ Γιαχβέ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἐλωΐμ τῆς Παλιᾶς Διαθήκης.

9 «ίχνη» που προμηνύουν καρκίνο του πνεύμονα

pneumonesΟ καρκίνος του πνεύμονα όμως είναι μία «ύπουλη» ασθένεια, καθώς ενδέχεται να μην παρουσιάσει κανένα εμφανές σύμπτωμα. Μάλιστα, σε ποσοστό 40% των ανθρώπων που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του πνεύμονα, δυστυχώς η διάγνωση γίνεται αφού η νόσος έχει προχωρήσει. Στο ένα τρίτο από αυτούς, ο καρκίνος έχει φτάσει το στάδιο 3.
Για αυτόν και μόνο τον λόγο, εμείς οφείλουμε να αναγνωρίσουμε κάποια πρώιμα σημάδια, που ενδεχομένως να μας φανούν σωτήρια.
Ο επίμονος βήχας μπορεί να σχετίζεται με ένα απλό κρυολόγημα ή με μία λοίμωξη του αναπνευστικού, αλλά στην περίπτωση που παραταθεί για περισσότερο από μια ή δύο εβδομάδες, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας, ειδικά μάλιστα εάν ο βήχας σας είναι ξηρός ή παράγει βλέννα.
Στην περίπτωση που ο βήχας σας αλλάξει, ιδιαίτερα εάν είστε καπνιστής, μην
το αγνοήσετε. Αν ο βήχας είναι πιο συχνός, προκαλεί βαθύτερο ή βραχνό ήχο, αιμόπτυση ή περισσότερη βλέννα από το συνηθισμένο, επισκεφτείτε το γιατρό σας.