Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Προσευχή προετοιμασίας πρίν τήν ἐξομολόγηση

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

http://2.bp.blogspot.com/-Z6tjT-QSytQ/UABFIWgrXwI/AAAAAAAAA7k/BP7jtgWjcvA/s1600/%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A3+%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3+%CE%9F+%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3+1.jpg
ΕΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΣΟΥ ΚΑΘΑΡΑΝ, ΘΕΛΕΙΣ ΦΥΛΑΤΤΕΙ ΕΝ ΤΑΥΤῌ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΡΕΤΑΣ.

Προαιώνιε Πάτερ τν οκτιρμν, καί Θεέ πάσης παρακλήσεως. γώ, ταλαίπωρος, θέλοντας νά ξετάσω τήν συνείδησίν μου πάνω ες τας νομίαις μου, φοβομαι κατά πολλά καί τρέμω πειδή καί Σο εναι τόσον φανερήν κατάστασις τς ζως μου, που κανένα ργο, καί κανένας συλλογισμός μου δέν μπορε νά εναι κρυπτός ες τούς φθαλμούς Σου. θεν Σο ζητ μέ λην τήν ταπείνωσιν διά τούς οκτιρμούς Το Μονογενος Σου Υο, νά μο δώσεις τήν χάριν νά γνωρίσω καλά, νά μισήσω καί νά διορθώσω λα μου τα μαρτήματα. 
Δός μοί, Πάτερ τν φώτων, τό Πανάγιόν Σου Πνεμα, διά νά μο φέρει ες τήν νθύμησιν τας μαρτίαις, που λησμόνησα, καί διά νά παρακινήσει τήν καρδίαν μου ες συντριβήν, καί μετάνοιαν πάνω ες ατας, διά νά τας μισήσω, καί νά πέχω πό κάθε μαρτίαν ες τό ρχόμενον. 
 
Καί Σύ, Παρθένε Θεοτόκε, Μτερ λέους, καί καταφυγή τν μαρτωλν, συντρόφευσόν με, σέ παρακαλ, μέ τήν βοήθειάν σου ες τοτο τό κριτήριον τς εσπλαχνίας καί δικαιοσύνης το Θεο, διά νά γνωρίσω, νά μισήσω κ καρδίας, καί νά ξομολογηθ λας μου τάς μαρτίας. 
Τό μοιον καί Σύ, γιε γγελε, φύλαξ τς ψυχς μου, σέ παρακαλ νά μέ βοηθήσεις ες τοτο τό ργον, που εναι τόσον ναγκαον διά τήν αώνιον σωτηρίαν μου.  
μήν.
 Κύριε, καθάρισόν με ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος.

Ἡ καθαρή καρδιά εἶναι θρόνος τοῦ Θεοῦ

Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως
http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2013/06/246185-AgiosNekt-1.gif
        Τίποτε δέν εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τήν καθαρή καρδιά, γιατί μιά τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος τοῦ Θεοῦ. Καί τί εἶναι ἐνδοξότερο ἀπό τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ; Ἀσφαλῶς τίποτα. Λέει ὁ Θεός γι’ αὐτούς πού ἔχουν καθαρή καρδιά: «θά κατοικήσω ἀνάμεσά τους καί θά πορεύομαι μαζί τους. Θά εἶμαι Θεός τους, κι αὐτοί θά εἶναι λαός μου» ( Β’ Κορ. 6, 16 ).
http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2010/11/cebaceb1ceb8ceb1cf81ceb7-cebaceb1cf81ceb4ceb9ceb1.jpg
Ποιοί λοιπόν εἶναι εὐτυχέστεροι ἀπ’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους;
Καί ἀπό ποιό ἀγαθό μπορεῖ νά μείνουν στερημένοι;
Δέν βρίσκονται ὅλα τ’ ἀγαθά καί τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στίς μακάριες ψυχές τους; Τί περισσότερο χρειάζονται; Τίποτα, στ’ ἀλήθεια, τίποτα! Γιατί ἔχουν στήν καρδιά τους τό μεγαλύτερο ἀγαθό: τόν ἴδιο τόν Θεό!
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3o7wdYDibazc7Q7nHsr5uVwk5NsZ26G3b_33COG6E2uzt5JCE
        Πόσο πλανιοῦνται οἱ ἄνθρωποι πού ἀναζητοῦν τήν εὐτυχία μακριά ἀπό τόν ἑαυτό τους, στίς ξένες χῶρες καί στά ταξίδια, στόν πλοῦτο καί στή δόξα, στίς μεγάλες περιουσίες καί στίς ἀπολαύσεις, στίς ἡδονές καί σ’ ὅλες τίς χλιδές καί ματαιότητες, πού κατάληξή τους ἔχουν τήν πίκρα! Ἡ ἀνέγερση τοῦ πύργου τῆς εὐτυχίας ἔξω ἀπό τήν καρδιά μας, μοιάζει μέ οἰκοδόμηση κτιρίου σέ ἔδαφος πού σαλεύεται ἀπό συνεχεῖς σεισμούς. Σύντομα ἕνα τέτοιο οἰκοδόμημα θά σωριαστεῖ στή γῆ…
        Ἀδελφοί μου! Ἡ εὐτυχία βρίσκεται μέσα στόν ἴδιο σας τόν ἑαυτό καί μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού τό κατάλαβε αὐτό. Ἐξετάστε τήν καρδιά σας καί δεῖτε τήν πνευματική της κατάσταση. 
http://www.lifo.gr/uploads/image/406704/2012-08-23_20.28.54.jpg
Μήπως ἔχασε τήν παρρησία της πρός τόν Θεό; Μήπως ἡ συνείδηση διαμαρτύρεται γιά παράβαση τῶν ἐντολῶν Του; Μήπως σᾶς κατηγορεῖ γιά ἀδικίες, γιά ψέμματα, γιά παραμέληση τῶν καθηκόντων πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον; Ἐρευνῆστε μήπως κακίες καί πάθη γέμισαν τήν καρδιά σας, μήπως γλίστρησε αὐτή σέ δρόμους στραβούς καί δύσβατους;…
http://1.bp.blogspot.com/-aUbHUeQrLVE/UTNVg7_MPqI/AAAAAAAAEes/zSPm0xczw_U/s1600/314214_546742598675798_1332136733_n.jpg

       
Δυστυχῶς, ἐκεῖνος πού παραμέλησε τήν καρδιά του, στερήθηκε ὅλα τά ἀγαθά κι ἔπεσε σέ πλῆθος κακῶν. Ἔδιωξε τήν χαρά καί γέμισε μέ πίκρα, θλίψη καί στενοχώρια. Ἔδιωξε τήν εἰρήνη καί ἀπόκτησε ἄγχος, ταραχή καί τρόμο. Ἔδιωξε τήν ἀγάπη καί δέχθηκε τό μίσος. Ἔδιωξε, τέλος, ὅλα τά χαρίσματα καί τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού δέχθηκε μέ τό Βάπτισμα καί οἰκειώθηκε ὅλες τίς κακίες ἐκεῖνες, πού κάνουν τόν ἄνθρωπο ἐλεεινό καί τρισάθλιο.
 http://i44.tinypic.com/11h6qew.jpg
        Ἀδελφοί μου! Ὁ Πολυέλεος Θεός θέλει τήν εὐτυχία ὅλων μας καί σ’ αὐτή καί στήν ἄλλη ζωή. Γι’ αὐτό ἴδρυσε τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία. Γιά νά μᾶς καθαρίζει αὐτή ἀπό τήν ἁμαρτία, νά μᾶς ἁγιάζει, νά μᾶς συμφιλιώνει μαζί Του, νά μᾶς χαρίζει τίς εὐλογίες τοῦ οὐρανοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνοιχτή τήν ἀγκαλιά της, γιά νά μᾶς ὑποδεχθεῖ. Ἄς τρέξουμε γρήγορα ὅσοι ἔχουμε βαριά τή συνείδηση. Ἄς τρέξουμε καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕτοιμη νά σηκώσει τό βαρύ φορτίο μας, νά μᾶς χαρίσει τήν παρρησία πρός τόν Θεό, νά γεμίσει τήν καριδά μας μέ εὐτυχία καί μακαριότητα…
http://2.bp.blogspot.com/-1gq5yTmdeQQ/T8jFKrGg-EI/AAAAAAAAEqs/FmBAhER4P5Y/s1600/church3.jpg
http://www.eros-erotas.gr/wp-content/uploads/2010/04/heart.jpg 
   ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΚΗΠΟ ΑΡΕΤΩΝ 
 ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΡΗΜΟ ΠΑΘΩΝ!
http://2.bp.blogspot.com/-Pzy0CbekQZY/TxkJix8_3HI/AAAAAAAAHjQ/54hLxpyaZLM/s1600/22167_1231253835837_1663872186_558261_919535_n.jpg

Πότε θά βγῶ στό φῶς;


Ὅταν βρεθεῖς στό σκοτάδι καί ἀναρωτιέσαι:
"πότε θά βγῶ στό φῶς;"...
Θυμήσου:
ὁ ἥλιος 
πάντα ἀνατέλλει λαμπρός
μετά ἀπό τό πιό σκοτεινό σημεῖο τῆς αὐγῆς...!

Γιατί σιωπᾶ ὁ Θεός;

 
Ὁ Θεός σιωπᾶ
γιά νά ἀκούσει καλύτερα ἐσένα!
Ὁ Θεός σιωπᾶ
γιά νά Τόν ἀναζητήσεις πιό ἐγκάρδια!

You might also like: