Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

"Διαβολοσκορπίσματα-ἀνεμομαζώματα" τῶν νέων!

http://3.bp.blogspot.com/-15wXWV5SWMk/UZV7GNwgtgI/AAAAAAAAJfw/RNqkZlQfGMc/s1600/%CE%91%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%B7+%CE%B5%CF%80%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7+%C2%B7+%CE%97+%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1+%CF%89%CF%82+%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1.jpg 
 Στήν ἀρχή ἡ ἀσωτεία σκορπᾶ χαρά στούς νέους.
Στόν τελικό ἀπολογισμό της, ὅμως,
 οἱ νέοι θά μαζεύουν τά συντρίμμια τῆς διαλυμένης ψυχῆς καί ζωῆς τους!
Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ὅπου καί νά περιστρέψει κανείς τό κεφάλι του στήν Ἑλλάδα, παντοῦ βλέπει καφετερίες καί καφενεῖα. Καί μέ κλειστά μάτια νά βαδίσει κάποιος στήν χώρα μας, ἀπό τίς μουσικές, τίς φωνές (βρισιές ὡς ἐπί τό πλεῖστον...) καί τίς ὀσμές τῶν τσιγάρων, τοῦ καφέ καί τῶν ποτῶν, θά καταλάβει ὅτι πατᾶ καί βρίσκεται στήν "Ἐδέμ τῶν νυχτερινῶν-ἀκριβέστερα τῶν νυχθημερησίων-κέντρων"! Μία 24ωρη χαρά παραλογίας ἐπικρατεῖ, τῆς ὁποίας τό "ψυχοφάγο νέφος" πού ὑπερίπταται ἐπάνω ἀπό τήν κεφαλή μας, δέν συνάδει σέ τίποτε μέ τά σοβαρώτατα ἐθνικά, παγκόσμια (καί προσωπικά γιά τούς περισσοτέρους, ἄν ὄχι γιά ὅλους) προβλήματα πού ὑφιστάμεθα καί τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν συστολή, σύνεση, μετάνοια καί ἀλλαγή νοοτροπίας, διαύγεια καί προπαντός λύση- καί λύση ὀρθή!
http://www.megabox.gr/megas/media/k2/items/cache/9584df03445afab5d26dbb6f6342f8c4_XL.jpg
Μαῦρα χάλια...

"Ἔδωσα τήν ψυχή μου στόν Διάβολο γιά νά πετύχω" (ἡ διάσημη τραγουδίστρια Katy Perry) (βίντεο)


{Ἐκ τῶν προτέρων ζητοῦμε συγνώμη γιά κάποιες ἀνάρμοστες ἐμφανίσεις τῆς τραγουδίστριας. Ἀλλά ἀποφασίσαμε νά δείξουμε τό βίντεο, γιατί ἡ πραγματικότητα πού ὄχι μόνο βλέπουμε γύρω μας κι ἄθελά μας πολλές φορές, ἀλλά καί πού ζοῦμε, δυστυχῶς εἶναι τέτοια. Τά παιδιά, δέ, τήν βλέπουν καί τήν ζοῦνε εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ τῶν κηδεμόνων τους, εἴτε ἀνεξέλεγκτα. Κάποτε, τουλάχιστον,  πρέπει νά ἑρμηνεύσουμε σωστά αὐτήν τήν "κατασκευασμένη ἀπό κάποιους πραγματικότητα" καί ὄχι ψευδῶς, ὡραιοποιημένη καί ὡς "φυσιολογική" καί νά δοῦμε τί κρύβει πίσω της!)}.
Ἄς δοῦνε ὅλοι (καί ἰδιαίτερως οἱ νέοι) ποιά εἶναι τά "εἴδωλα" τοῦ μουσικοῦ συστήματος, πού τά ἀγαποῦν, πληρώνουν, μιμοῦνται, ἀσπάζονται! 
Βέβαια καί μόνο ὁ ὅρος "εἴδωλο" εἶναι ἀδόκιμος μιᾶς πού παραπέμπει στήν εἰδωλολατρεία (προσώπων ἤ πραγμάτων καί ὄχι τοῦ Θεοῦ)!

Εὐχαριστῶ τόν Θεό πού μοῦ ἔδωσε αὐτή τή δοκιμασία (Ἰωάννα Μίλλερ)

Μετάφραση ενός αποσπάσματος από το ημερολόγιο της εικοσάχρονης Αμερικανίδας Ιωάννας Μίλλερ, που εκοιμήθη από λευχαιμία τον Αύγουστο του 2001.
Το κείμενο μας το εμπιστεύθηκε η μητέρα της Μαρία Μίλλερ, μαζί με την πληροφορία ότι η Ιωάννα είχε ζητήσει να λάβει το μοναχικό σχήμα.
«Οτι χίλια έτη εν οφθαλμοίς Σου, Κύ­ριε, ως η ημέρα η εχθές ήτις διήλθε και φυ­λακή εν νυκτί». (Ψαλμός 89,4)

Είναι πάρα πολύ εύκολο να λησμονή­σουμε την αλήθεια αυτών των λόγων καθώς και το πόσο γρήγορα αυτή η ζωή πα­ρέρχεται. Ο κόσμος αυτός μπορεί να μας αναλώσει με τις υλικές ανάγκες του, τις υποχρεώσεις του και τη διασκέδαση, κάνοντάς μας να ξεχνούμε ότι βαδίζουμε σε τεντωμέ­νο σχοινί πάνω από την απέραντη αιωνιό­τητα. Ανησυχούμε για τις ώρες, τις ημέρες, τα χρόνια, αλλά τί είναι όλα αυτά; Μήπως δεν είναι παρά μικροσκοπικές σταγόνες μέ­σα στον απέραντο ωκεανό της αιωνιότητας; Πού είναι η ειρήνη μας; Η απάντηση, φυ­σικά, βρίσκεται στον Χριστό.
Οι φτωχές μας ψυχές μπορεί να συνθλι­βούν κάτω από την πίεση της μέριμνας για τον κόσμο τούτο, ώστε δεν απομένει παρά να κράζουμε προς τον Χριστό: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Εκείνος πάντοτε ακούει. Οι προσευχές μας ποτέ δε θα προ­σκρούσουν σε αυτιά που δεν ακούν. Με την ελάχιστη προσπάθεια, που θα κάνουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, Εκείνος μας κα­τακλύζει με το έλεός Του, αν και δεν γνω­ρίζουμε πάντα τις εκδηλώσεις του ελέους Του. Οι προσευχές μου συχνά δεν έχουν συ­νοχή και συγκέντρωση, αλλά ακόμα και αυτές τις μικρές ικεσίες ο Θεός τις ακούει. Καθ' όλη τη διάρκεια της ασθένειάς μου, η προσευχή υπήρξε η μόνη μου πηγή ειρήνης και υπομονής. Ο Θεός έχει τόσο πολύ έλεος να δώσει, αρκεί μόνο να το ζητήσου­με.

"Γεροντολατρεία" Ὁ σύγχρονος ἐκ δεξιῶν κίνδυνος τῶν πιστῶν!


http://www.pentapostagma.gr/wp-content/uploads/2014/07/monaxos.jpg 

Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
Στήν ἀρένα αὐτῆς τῆς πρόσκαιρης ζωῆς πού δέν εἶναι ἀνθόσπαρτος ἀλλά "κοιλάδα κλαυθμῶνος", οἱ πιστοί τοῦ Χριστοῦ ἔχουν νά ἀγωνιστοῦν σκληρά καί νά ἀντιμετωπίσουν χιλιάδες πειρασμούς (ἐξωτερικούς κι ἐσωτερικούς), δοκιμασίες καί θλίψεις, καθώς καί ἀμέτρητους ἐχθρούς (ἐξόν ἀπό τά πάθη τους καί τόν κόσμο, τόν Διάβολο καί τήν πληθώρα τῶν δαιμόνων του).
"Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις" (Ἐφεσ. 6, 10-12).

 http://2.bp.blogspot.com/-iABh9kM8Du0/UznDz-PShcI/AAAAAAAAr70/rpV1Vea6rbo/s1600/517036-181384_376215609104450_563406582_n.jpg
Οἱ πειρασμοί στόν ἄνθρωπο, εἶναι σάν ἕνα ζευγάρι μάτια. Ὅπως τά μάτια μποροῦν νά περιστρέφονται κυκλικά καί νά ἀντιλαμβάνονται ὅ,τι ὑπάρχει σέ ὅλες τίς κατευθύνσεις, ἔτσι καί οἱ πειρασμοί μποροῦν νά περιστρέφονται καί νά ξεπροβάλλουν ἀπό ὅλες τίς κατευθύνσεις. Κι ὅπως τά μάτια εἶναι τό ἕνα δεξιά καί τό ἄλλο ἀριστερά, ἔτσι καί οἱ πειρασμοί προέρχονται ἄλλωτε ἐξ ἀριστερῶν καί ἄλλωτε ἐκ δεξιῶν. Κι ὅπως ἐμεῖς μέ τά μάτια βλέπουμε συνεχῶς πρός τόν κόσμο, ἔτσι καί οἱ πειρασμοί βλέπουν συνεχῶς πρός ἐμᾶς, ἐμεῖς εἴμαστε ὁ κόσμος τους. Κι ὄπως τά μάτια κάποτε κλείνουν γιά νά ξεκουραστοῦν ἤ νά παραδοθοῦν στόν Μορφέα κι ἔπειτα πάλι ἀνοίγουν, ἔτσι καί οἱ πειρασμοί. Κάποιες φορές "κοπάζουν", "σιγοῦν", ἀλλά καί πάλι ὁρμοῦν μέ δύναμη ἐναντίον μας καί κατά πάνω μας ἀνύστακτα. Κι οὔτε θά μᾶς ἀφήσουν ἀπολέμητους μέχρι τελευταίας πνοῆς. Νά μήν θρέφουμε λοιπόν φροῦδες ἐλπίδες ἐπ' αὐτοῦ. Ἀντιθέτως, νά εἴμαστε πάντοτε ξάγρυπνοι καί ἑτοιμοπόλεμοι στίς ἐπάλξεις.

Ποῦ κρύβεται ὁ Χριστός;...


 
Ὁ Χριστός μᾶς ἀναζητᾷ, ὄχι μόνο ὅταν Τόν ἔχουμε χάσει καί δέν μποροῦμε νά ξαναγυρίσουμε πίσω σ' Αύτόν, ἀλλά καί ὅταν ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ ἀπό Αὐτόν, ὅταν ἀνόητα ἐπαναστατοῦμε καί τραβοῦμε τόν δικό μας δρόμο.
Ὅταν τό σῆμα Του δέν μπορεῖ νά φτάσει στά αὐτιά μας. Εἴμαστε διωκόμενοι τοῦ Χριστοῦ. Κανένας δέν μπορεῖ νά ξεφύγει ἀπό τό κυνῆγι αὐτό τῆς ἀγάπης Του. Γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς, καί τόν πιό ἀτίθασο, ἔχει τό κατάλληλο βέλος. 

"Μή κλίνετε γόνυ εἰς τόν ἀντίχριστον Πάπα"

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ!
Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος
http://static.pblogs.gr/f/324809-philotheos.JPG

http://3.bp.blogspot.com/-nFJZdb-7L0s/Ucx3MbHcV7I/AAAAAAACAAk/ooaGcL8e2TA/s400/anekshghta.jpg
...Πιστεύω καί ἐλπίζω ὅτι ὁ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἀρχηγός τῆς σωτηρίας ἡμῶν, ὁ κραταιός καί δυνατός ἐν πολέμοις, πάντας τούς πολεμοῦντας τήν Νύμφην Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν, τήν καθαράν καί ἄσπιλον, τήν ὁποίαν περιποιήσατο μέ τό Τίμιον Αἷμα Του, θά τούς συντρίψη ὡς σκέυη κεραμέως καί θά διαφυλάξη καί διασώση Αὐτήν καθαράν.

"Πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς πάλι δικά μας θά' ναι" (ἡ Πόλη)!
 

ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ


Τό θαῦμα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς σέ μιά μπλόγκερ

  
 Φίλοι μου, μέσα από αυτό το κείμενο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το θαύμα εκείνο, που έζησα στα οκτώ μου χρόνια και που το αποτέλεσμα και η χάρη που πήρα από αυτό διατηρείται , χάρη στις δεήσεις της Αγίας Παρασκευής υπέρ εμού , έως σήμερα.
    Από δύο ετών έπασχα από στραβισμό ιδιαίτερα σοβαράς μορφής και , όπως έλεγαν οι γιατροί μου με είχαν εξετάσει σε Αθήνα και Κόρινθο, θα έπρεπε να φοράω τα γυαλιά για όλη μου τη ζωή. Οι γονείς μου συνήθιζαν να με πηγαίνουν κάθε χρόνο, παραμονή της Αγίας Παρασκευής , σε ένα μικρό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην Αρχαία Κόρινθο. Εκεί , από τρίων σχεδόν χρονών έκανα την μικρή μου αλλά τόσο περιεκτική σε παράκληση προδευχούλα μου : " Αγία μου Παρασκευή, κάνε μου καλά τα ματάκια μου " . Άναβα λοιπόν τη λαμπάδα μου και ήλπιζα πολύ σε αυτήν.

Τό δεξί χέρι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στίς Κυνοπιάστες ΚέρκυραςΤο ιστορικό της Ι.Μ.  της Αγίας Παρασκευής Κυνοπιαστών
Στην πλαγιά ενός λόφου, πάνω από το χωριό των Κυνοπιαστών, στη θέση Πλαγιές, βρίσκεται το Ησυχαστήριο τηςΑγίας Παρασκευής. Αποτελεί τόπο προσκυνήματος όχι μόνο για τους ντόπιους, αλλά και για τους ταξιδιώτες. Άγνωστοπότε οικοδομήθηκε για πρώτη φορά ο ναός της Αγίας Παρασκευής που έμελλε να ξαναχτιστεί τρεις φορές κατά τους τελευταίους αιώνες.
Η παλαιότερη ιστορική μαρτυρία για την ύπαρξη του ναού ανάγεται στα τέλη του 16ου αι. (1571), όπως αναφέρεται σε καταγραφή των αγαθών της Καικιλίας Καπέλο από τον Κοντόσταυλο* του γειτονικού χωριού τωνΨωραραίων.

π. Aρσένιος Κατερέλος: "H προσωπικότητα του Γέροντος Παϊσίου"


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΚΕΪ ΑΠΟ GOOGLE KAI APPLE;!!!