Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΔΩΛΑ?

 Δημ. Παναγόπουλος
 http://2.bp.blogspot.com/_gckoY4wjGCc/THO9RzrJrYI/AAAAAAAAFC4/NStTqpRAodY/s1600/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82V90.jpg

Η Εικόνα εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν 


http://4.bp.blogspot.com/-f4wH_QWkf-4/UjSaazWsAHI/AAAAAAAANu4/6268aUBT1ps/s1600/1.jpg
Ορθόδοξος Εκκλησία -  Εικόνα
Η Εικών εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν είναι μία αγιογραφία και όχι μια «ζωγραφιά θρησκευτική».Έχει τον δικό της χαρακτήρα, τους δικούς της ιδιαίτερους κανόνες και δεν προσδιορίζεται από την τέχνην ενός αιώνα ή μιας εθνικής ιδιοφυϊας, αλλά από το αν μένει πιστή στον προορισμό της που είναι παγκόσμιος. Η Εικών είναι μια έκφραση της θείας οικονομίας που συνοψίζεται στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που λέγει: «Ο Θεός έγινε άνθρωπος, δια να γίνει ο άνθρωπος Θεός».  
Η Εκκλησία έδωσε τόση μεγάλη σημασία στην εικόνα, ώστε κήρυξε και κηρύττει ότι η νίκη κατά των Εικονομάχων υπήρξε θρίαμβος της Ορθοδοξίας, τον οποίον εορτάζωμεν κατά τη 1η εβδομάδα της Μ. Τεσσαρακοστής. Ακόμη διά την Ορθόδοξον Εκκλησίαν η Εικών είναι μια γλώσσα που δι' αυτής εκφράζει τα δόγματα της και τις εντολές της, τόσο καλά, όσο και ο λόγος. Είναι Θεολογία που εκφράζεται με σχήματα και χρώματα που τα βλέπει το μάτι. Είναι δηλαδή σαν ένας καθρέπτης που αντανακλά την πνευματική ζωή της Εκκλησίας, και που μέσα σ' αυτόν μπορεί να κρίνει κανείς δια τους δογματικούς αγώνες της εποχής.  

Ακρίβεια και οικονομία εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν

Ακρίβεια και οικονομία εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ
Πολύς λόγος γίνεται τόν τελευταῖον καιρόν εἰς τόν ἐκκλησιαστικόν χῶρον περί τῆς «Οἰκονομίας». Τῆς ἐκκλησιαστικῆς βεβαίως «Οἰκονομίας», ἡ ὁποία «Οἰκονομία» θά πρέπῃ, ὅπως ἀρκετοί ἰσχυρίζονται, κατά κανόνα νά ἐφαρμόζεται ἀπό τούς ποιμένας εἰς τήν σημερινήν ἐποχήν. Προβάλλουν δέ αὐτήν τήν πρόφασιν, διότι εἰς τήν ἐποχήν μας, εἰς τήν ὁποίαν τό κακό παρουσιάζει τόσην ἔξαρσιν, λέγουν ὅτι εἶναι δῆθεν ἀδύνατον νά ἐφαρμοσθῇ ἡ ἐκκλησιαστική «Ἀκρίβεια». Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις...
Ἐπειδή λοιπόν ἡ ἄποψις αὐτή τείνει νά κυριαρχήσῃ ὡς ἡ μόνη ποιμαντικῶς σωστή, καλόν εἶναι, εἰς τήν συνέχειαν, ἁπλᾶ καί σύντομα, νά σκιαγραφήσωμε τί εἶναι ἡ «Ἀκρίβεια» καί τί εἶναι ἡ «Οἰκονομία». Ἐννοεῖται, ὅτι τό θέμα αὐτό ἀνήκει εἰς τήν ἁρμοδιότητα τῶν εἰδημόνων τῆς εἰδικότητος τοῦ «Κανονικοῦ Δικαίου», ἀπό ἐπιστημονικῆς καί θεολογικῆς ἀπόψεως, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει πώς δέν ἠμποροῦν νά ἀσχοληθοῦν μέ αὐτό καί νά ἔχουν λόγον καί οἱ ἁπλοί πιστοί. Ὅταν μάλιστα, εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ὀρθή πνευματική μας ζωή, γνωρίζωμε πώς μέσα εἰς τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλουν τά πάντα νά ἐναρμονίζωνται μέ τούς Ἱερούς Κανόνας, ὅπως μᾶς τούς παρέδωσαν οἱ Πατέρες, καί ὄχι σύμφωνα μέ νεωτεριστικές-νικολαϊτικές διδασκαλίες καί ἑρμηνεῖες, πού θέλουν νά περάσουν κάποιοι, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀποκεκομμένες ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Παράδοσι, τότε γίνεται ἀπολύτως κατανοητό πώς εἶναι ὄντως ἀνάγκη νά ἀσχοληθοῦμε μέ τίς δύο αὐτές ἐκφράσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, τόσον δηλαδή τῆς «Ἀκριβείας», ὅσον καί αὐτῆς τῆς «Οἰκονομίας». Ἄς περάσωμε λοιπόν νά δοῦμε τό περιεχόμενο τῶν δύο αὐτῶν ὅρων εἰς τήν ἐκκλησιαστική μας γλῶσσα καί ζωή.

ΕΥΓΕ! Η Αυστραλία επιμένει ΟΧΙ στο “Μακεδονία” για τα Σκόπια!

EΤΣΙ ΚAΝΟΥΝ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡIΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣEΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡIΑ ! ΒΙΝΤΕΟ
Σύμφωνα με την Υπ.Εξ. Τζούλι Μπίσοπ η Αυστραλία δεν πρόκεται να αναγνωρίσει τα Σκόπια ως “Μακεδονία” παρά τις βρώμικες λάσπες προερχόμενες απο Σκοπιανούς,ότι κατά την συνάντηση της Αυστραλιανής Υπ.Εξ με αντιπροσωπεία των Σκοπίων και μετά απο πιέσεις του ψευτοκράτους πορδή,
η Αυστραλία δήθεν άλλαξε στάση για το θέμα. Η Τζούλι Μπίσοπ χαστούκισε τους Σκοπιανούς λέγοντας οτι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση για την ονομασία και ότι όλα δημιουργήθηκαν απο λάθος ερμηνεία που έδωσε ο μεταφραστής κατά την συνέντευξή της στο Κανάλι 5 των Σκοπίων.

Μήνυμα διαμαρτυρίας Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ ἐνάντια στὸ σχέδιο ἵδρυσης «Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν»

ισλαμικο-τμημα-σπουδων-θεσσαλονικη-θεολογικη-οικουμενισμοςὩς φοιτητὲς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ, ἔχοντας πληροφορηθεῖ μόλις προσφάτως τὰ σχέδια ὁρισμένων προσώπων γιὰ ἵδρυση «τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν» ἐντός τῆς ἱστορικῆς Σχολῆς μας, ἐπιθυμοῦμε νὰ τοποθετηθοῦμε καὶ νὰ διατρανώσουμε την πλήρη καὶ κάθετη ἀντίθεσή μας πρὸς κάθε ἐμπλεκόμενο!
Ἡ ἀντίθεσή μας αὐτή, δὲν εἶναι αὐθαίρετη καὶ ἀναιτιολόγητη, οὔτε καταφέρεται ἐνάντια σὲ ὅσους ἀνθρώπους θρησκεύουν στὸ Ἰσλάμ, ἄλλωστε ἡ πίστη τοῦ καθενὸς ἀποτελεῖ ἀναφαίρετο θεμελιῶδες δικαίωμα, τὸ ὁποῖο κατοχυρώνεται θεσμικὰ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα. Αὐτὸ τὸ ὁποῖο μᾶς κάνει στὴ συγκεκριμένη περίπτωση ἀντίθετους σὲ ἕνα τέτοιο σχέδιο εἶναι:…
Α) τὸ γεγονὸς πὼς γιὰ πρώτη φορὰ σὲ πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο καὶ δὴ σὲ χώρα Ὀρθόδοξη, ἐπιχειρεῖται μὲ προκλητικὸ τρόπο τὸ ἀντισυνταγματικὸ ἐγχείρημα τῆς θεσμικῆς καθιέρωσης καὶ ἀναγνώρισης στὸν εὐαίσθητο χῶρο τῆς παιδείας, καὶ μάλιστα στὴν ἀνώτατη βαθμίδα, ποὺ εἶναι τὸ Πανεπιστήμιο, ἑνὸς θρησκευτικοῦ μορφώματος ποὺ ἀπορρίπτει τὸ βασικὸ δόγμα τῆς Τριαδικότητας τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, καὶ ποὺ καθυβρίζει τὴ θεότητα τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ ξεκάθαρα «βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Τά χαρίσματα τῆς νηστείας

Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος
 http://xristianos.gr/forum/eikones/agioi_tis_orthodoksias/agios_efraim_megalomarturas_thaumatourgos_534.jpg
http://www.slinkywizard.com/technova/images/Religion/Fasting.jpg
Ἡ νηστεία εἶναι ὄχημα πού ἀνεβάζει στόν οὐρανό. Ἡ νηστεία γεννᾶ τούς προφῆτες, δίνει σοφία στούς νομοθέτες. Ἡ νηστεία εἶναι γενναῖο φρούριο τῆς ψυχῆς, πιστός συγκάτοικος τοῦ σώματος. Ἡ νηστεία εἶναι ὅπλο γιά τούς τέλειους., ἄσκηση γιά τούς ἀθηλητές. ἡ νηστεία ἀποκρούει τούς πειρασμούς, προετοιμάζει γιά τήν εὐσέβεια, εἶναι συγκάτοικος τῆς νήψης, εἶναι πρόξενος τῆς σωφροσύνης. Ἡ νηστεία ἔσβησε τή δύαμη τῆς φωτιᾶς· ἡ νηστεία ἔφραξε τά στόματα τῶν λιονταριῶν· ἡ νηστεία ἀνεβάζει τή προσευχή στόν οὐρανό. Ἡ νηστεία εἶναι μητέρα τῆς ὑγείας. Ἡ νηστεία εἶναι χαλιναγωγία τῆς νεότητας, στολίδι γιά τούς γέρους, καλή συντροφιά γιά τούς ὁδοιπόρους. Τό σῶμα ἐκείνου που νηστεύει εἶναι σεμνό, καί ἡ ψυχή του τίμια. Ἡ νηστεία ἀνέπαυσε τόν Λάζαρο στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ. Αὐτή λοιπόν ἄς ποθήσουμε ἐμεῖς, γιά νά ὑποδεχθεῖ καί ἐμᾶς ἠ ἀγακλιά τοῦ Ἀβραάμ. 

Πῶς νά ἀγωνιστοῦμε τήν Σαρακοστή


Γέροντας Παΐσιος

 http://www.klainmain.gr/wp-content/uploads/2013/09/paisios.jpg

- Γέροντα, πώς θά μπορέσω τήν Σαρακοστή νά αγωνισθώ περισσότερο στήν εγκράτεια;

- Οι κοσμικοί τώρα τήν Σαρακοστή προσέχουν κατά κάποιον τρόπο τήν εγκράτεια, ενώ εμείς οι μοναχοί πάντα πρέπει νά προσέχουμε. Τό κυριώτερο όμως πού πρέπει νά προσέξει κανείς είναι τά ψυχικά πάθη καί μετά τά σωματικά. Γιατί, άν δώσει προτεραιότητα στή σωματική άσκηση καί δέν κάνει αγώνα, γιά νά ξεριζωθούν τά ψυχικά πάθη, τίποτε δέν κάνει.


Πήγε μία φορά σέ ένα μοναστήρι ένας λαϊκός στήν αρχή τής Σαρακοστής καί κάποιος μοναχός τού φέρθηκε απότομα, σκληρά. Εκείνος όμως ο καημένος είχε καλό λογισμό καί τόν δικαιολόγησε. Ήρθε μετά καί μού είπε:«Δέν τόν παρεξηγώ, Πάτερ. Ήταν βλέπεις από τό τριημέρι!». Άν τό τριημέρι πού έκανε ήταν πνευματικό θά είχε μία γλυκύτητα πνευματική καί θά μιλούσε στόν άλλο μέ λίγη καλοσύνη. Αλλά αυτός ζόριζε εγωϊστικά τόν εαυτό του νά κάνει Τριήμερο, καί γι’ αυτό όλα τού έφταιγαν.

- Γέροντα, τί νά σκέφτομαι τήν Σαρακοστή;

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Ελλάδος ψηφίζουν ΝΑΙ στην διαστροφή της φυσιολογίας!

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Ελλάδος ψηφίζουν ΝΑΙ στην διαστροφή της φυσιολογίας!Το Ευρωκοινοβούλιο, στις 4 Φεβρουαρίου 2014, ψήφισε υπέρ της επιβολής ως φυσιολογικής της νοοτροπίας και της ηθικής των ομοφυλοφίλων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Το ψήφισμα είχε τίτλο, «Χάρτης πορείας της Ε.Ε. κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου» και αφορά στην ομάδα των ΛΟΑΔΔ (λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων, διεμφυλικών (τρανσέξουαλ) και διαφυλικών ατόμων). Σύμφωνα με το ψήφισμα, ζητείται ιδιαίτερη μέριμνα για την «προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τα ΛΟΑΔΔ». Ζητείται ακόμη, «να δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα για τη νεολαία και την εκπαίδευση», καθώς και «να διασφαλίζεται ο σεβασμός στις «παρελάσεις υπερηφανείας» των ΛΟΑΔΔ». Το ψήφισμα επίσης ζητάει, «να συμπεριληφθεί ως άλλη μορφή εγκλημάτων η κριτική για την ομοφυλοφιλία», με την αιτιολογία ότι αποτελεί «πρακτική υποκίνησης μίσους για λόγους προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου».
Όλα τα ανωτέρω ζητούνται, γιατί… παραβιάζονται οι αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση!! Να χαίρονται οι Ευρωπαίοι τις αξίες τους!

Θλιβερή πρωτιά για τη χώρα μας...

Ποια οικονομική κρίση και πράσινα άλογα; Ποια μνημόνια; Ποια πολιτική; Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι που ΑΦΑΝΙΖΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ και κανείς δεν βγάζει μιλιά! Φοβούνται όλοι, ακόμα και όσοι παρουσιάζονται ως φιλάνθρωποι, Χριστιανοί και συμπονετικοί, να μιλήσουν ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ!

Τα στοιχεία είναι φρικιαστικά: 300.000 Έλληνες το χρόνο καταλήγουν στα σκουπίδια όταν οι ίδιες οι μητέρες δολοφονούν τα παιδιά τους. Πρώτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στις αμβλώσεις, τρίτη στον κόσμο! Μια έκτρωση κάθε έντεκα δευτερόλεπτα πραγματοποιείται στην Ευρώπη, οδηγώντας στο θάνατο 2.725.820 έμβρυα ετησίως, ενώ στη χώρα μας ο αριθμός αυτός αγγίζει τις 300.000!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 22% των Ελληνίδων δηλώνει πως έχει κάνει τουλάχιστον μια έκτρωση ενώ το 10% των γυναικών που υφίστανται τέτοιου είδους επεμβάσεις είναι μόλις εφηβικής ηλικίας.

Νά μᾶς πάρει τό "ποτάμι"; Αὐτό θέλει ὁ κ. Θεοδωράκης μέ τό νέο του κόμμα;


Δεν μας τα λέει καλά ο Σταύρος Θεοδωράκης!
 Ἀπό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
Διαβάζουμε στό http://www.newsbomb.gr/politikh/story/412937/den-mas-ta-leei-kala-o-stayros-theodorakis: «Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί οι εθνικοί στρατοί πρέπει να υπάρχουν... Δεν υπάρχουν εθνικά σύνορα, υπάρχουν ευρωπαϊκά».
Αὐτή ἡ δήλωση ἀνήκει στόν μέχρι πρόσφατα δημοσιογράφο κ. Σταῦρο Θεοδωράκη καί δημιουργό τοῦ νέου κόμματος "τό ποτάμι".

Ἀσύλληπτη δήλωση σέ καιρούς πού οἱ πολυαγαπημένοι μας φίλοι Εὐρωπαῖοι, ἔχουν βάλει κάτω τήν Ἑλλάδα καί τήν τεμαχίζουν σέ φιλέτα, μέ πρόσχημα τήν ἐξόφληση τοῦ οἰκονομικοῦ χρέους. Καί δέν φαίνονται στόν ὀρίζοντα νά χορταίνουν μέ τίποτε...νά τούς δώσουμε καί τά σύνορά μας;
Ἀσύλληπτη δήλωση σέ καιρούς πού οἱ πολυαγαπημένοι μας φίλοι Τοῦρκοι, μπαινοβγαίνουν δεκαετίες τώρα σέ ἐναέρια καί θαλάσσια Ἑλληνικά ἐδάφη καί πού στήν καλύτερη περίπτωση ἐποφθαλμιοῦν μόνο τό Αἰγαῖο, τόν πλοῦτο του καί κάποια νησιά μας. Δέν μιλᾶμε γιά τήν χειρότερη περίπτωση...

Ο δια Χριστόν Σαλός της Βουλγαρίας κλείνει 100 χρόνια ζωής

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
486825_521190221250970_1229191578_n
Πορφύρης Δ./Σταφυλά Π, Βρυξέλλες για το  pentapostagma.gr
Φέτος, ο γέροντας Dobri Dobrev , ο άγιος επαίτης της Βουλγαρίας θα κλείσει έναν αιώνα ζωής. Επ’ ευκαιρία του γεγονότος πολλά θρησκευτικά και μη έντυπα σε όλη την Ευρώπη κάνουν μια αναδρομή στο βίο του άγιου γέροντα ο οποίος μέχρι και στα 99 του χρόνια, προσφέρει τον οβολό του για την ανέγερση και συντήρηση ναών και ορφανοτροφείων.
Ο γέροντας Dobri Dobrev θα κλείσει ακριβώς έναν αιώνα ζωής αυτή τη χρονιά.Για αυτούς που δεν τον ξέρουν ο αιωνόβιος βούλγαρος ζητιάνος είναι ένας ακόμη περιθωριακός της πίστης, ένας φαινομενικά επαίτης που διακονεύει από τους περαστικούς σε πολυσύχναστα σημεία της Σόφιας.Όμως οι κάτοικοι της βαλκανικής πρωτεύουσας τον  θεωρούν άγιο, έναν “άγιο του δρόμου”.
οολολκοολ