Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

ΚΗΡΥΓΜΑ: Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος Ἀληθινή ἀλλαγή; Μόνο ὁ Χριστός! (†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης


Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟς ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤ.  
http://upload.ch-joy.com/uploads/13954801703.jpg
ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, τὸ εὐαγγέλιο διηγεῖται ἕνα θαῦμα. Μὰ ἐ­μεῖς, θὰ πῆ­τε, δὲν ἀκούσαμε θαῦμα. Θαῦμα εἶνε ἕνας τυφλὸς νὰ δῇ τὸ φῶς, ἕνας κουφὸς νὰ ἀκούσῃ, ἕνας παράλυτος νὰ περπατήσῃ, ἕνας νεκρὸς ν᾽ ἀναστη­­θῇ. Τέτοιο πρᾶγμα δὲ λέει τὸ εὐαγγέ­λιο… Ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐπιμένω· διηγεῖται θαῦμα ἀνώτερο ἀ­πὸ τὰ θαύματα αὐτά. Ποιό εἶνε λοιπὸν τὸ θαῦμα;

* * *Στὰ χρόνια τοῦ Χριστοῦ στὴν πόλι Συχὰρ τῆς Σαμαρείας τῆς Παλαιστίνης ζοῦσε μιὰ γυναίκα. Ἡ ζωή της δὲν ἦταν καλή. Ζοῦσε ἄτακτα. Εἶχε χωρίσει μὲ τὸν πρῶτο ἄν­τρα της καὶ πῆρε δεύτερο, ἔπειτα χώρισε μὲ τὸ δεύτερο καὶ πῆρε τρίτο, χώρισε μὲ τὸν τρίτο καὶ πῆρε τέταρτο, χώρισε καὶ μὲ τὸν τέταρτο καὶ πῆρε πέμπτο· τέλος χώρισε καὶ μ᾽ αὐτὸν καὶ συζοῦ­σε μ᾽ ἕναν ἕκτο παρανόμως. Τί νὰ ποῦ­με; Ἡ γενεά μας δὲ μπο­ρεῖ νὰ τὴν κατακρίνῃ· εἴ­μεθα κ᾽ ἐμεῖς σὲ μεγάλη διαφθορά. Παλαιότερα τὸ διαζύγιο ἦταν ἄγνωστο. Τώρα; ἀπ᾽ τὰ διαζύγια ζοῦνε οἱ δικηγό­ροι κι ἀπ᾽ τὶς ἐκτρώσεις οἱ γιατροί. Ποῦ καταντήσαμε· ἔ­φτειαξαν νέους νόμους, ποὺ κάνουν τὸ διαζύγιο ἀκόμα πιὸ εὔ­κολο. Εἶχε πεῖ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός· Θά ᾽ρθῃ μέρα ποὺ ὁ ἄντρας θ᾽ ἀλλάζῃ γυναῖκα ὅπως ἀλλάζει πουκάμισο, καὶ ἡ γυναί­κα θ᾽ ἀλλάζῃ ἄντρα ὅπως ἀλλάζει φουστά­νι. Ἐ­κεῖ φτάσαμε. Ἡ μοιχεία δὲν θεωρεῖται τίποτα.

Ἡμερίδα: «Ἡ προσφορὰ τῶν συγχρόνων Γερόντων στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴ νεολαία σήμερα»Ἡμερίδα: «Ἡ προσφορὰ τῶν συγχρόνων Γερόντων στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴ νεολαία σήμερα»

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΛΟΥΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΟΥ
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΝΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(Ἡμερίδα Φοιτητῶν τοῦ Α.Π.Θ., 23 Μαΐου 2016)

Πανοσιολογιώτατε ἐκπρόσωπε τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
 Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, πάτερ Ἰάκωβε.
Σεβασμιώτατε ἅγιε Κυθήρων, Πανοσιολογιώτατε ἅγιε Γέροντα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου,
Σεβαστοί πατέρες, σεβαστές Γερόντισσες
Ἐλλογιμώτατοι κ. καθηγηταί, φίλτατοι Φοιτηταί
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

            Σέ περίοδο ἀναστάσιμης λειτουργικῆς ζωῆς, χαρᾶς καί ἐλπίδος, στό μέσον τοῦ Πεντηκοσταρίου, παρ’ ὅτι πολλά γύρω μας φαίνονται σκοτεινά καί ἀνέλπιδα, ἀναστάσιμοι τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι ἔρχονται νά μᾶς καταυγάσουν μέ τό φῶς τῆς ἀναστάσιμης βιοτῆς τους, μέ τό ἀναστάσιμο φῶς πού τώρα ἀπολαμβάνουν ἐκτυπώτερον στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Δίκαιος ἔπαινος γιά τήν ἀποψινή εὐλογία ἀνήκει στούς φοιτητάς, πού ὠργάνωσαν τήν ἡμερίδα, ἀλλά τίς θερμότερες εὐχαριστίες μας ἀπευθύνουμε στόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο γιά τήν ὁλόθυμη εὐλογία του νά πραγματοποιηθῇ ἡ ἡμερίδα στόν πάνσεπτο ναό τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Εὐχαριστίες πολλές ἐπίσης στόν κ. Λυκοῦργο Μαρκούδη γιά τόν συντονισμό τῆς ἡμερίδος, ἀλλά καί στό Ραδιόφωνο τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας πού μέ ἀγάπη ἐκάλυψε τήν ἡμερίδα ραδιοφωνικά καί διαδικτυακά.
            Οἱ εὐλογημένοι πατέρες μας, τούς ὁποίους σήμερα τιμοῦμε, ἔγιναν σκεύη τίμια τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Σήκωσαν στούς ὤμους τους τόν σταυρό τῆς Ἐκκλησίας. Σέ ἕνα σκοπό ἀπέβλεπαν, στήν θέωσι τῶν ἀνθρώπων. Ὁ καθένας μέ τό δικό του χάρισμα. Ὅλοι γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ μακαριστός Γέροντας Γεώργιος, γιά τόν ὁποῖον ἐκλήθην νά ὁμιλήσω, προσέφερε πρῶτα τόν ἑαυτό του στήν Ἐκκλησία καί ἔτσι μπόρεσε κατόπιν νά προσφέρῃ τό ἔργο του στήν Ἐκκλησία. Ἡ ζωή του ὅλη, ἀπό τήν παιδική ἡλικία, ἦταν γιά τήν Ἐκκλησία. Αὐτός ὁ ἴδιος εἶχε γίνει μία προσφορά στήν Ἐκκλησία. Δέν ἦταν τυχαῖο ὅτι ὁ Θεός τόν πῆρε στήν Βασιλεία Του τήν ἡμέρα τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς.

Ἐπιστολή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους πρός τόν Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο γιά τήν ἐπερχόμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο

(pdf)
 http://www.diaforetiko.gr/wp-content/uploads/2013/08/411144-411143-45.jpg 
Τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ σᾶς ἀναφέρουμε ἐπιγραμματικά τά βασικά σημεῖα πού ζητᾶ ἡ Ἱερά Κοινότητς Ἁγίου Ὄρους,ὅπως τά ξεχωρίσαμε ἐκ τῆς Ἐπιστολῆς: 
Ἡ Ἱερά Κοινότης Ἁγίου Ὄρους ζητεῖ:
1. Τήν ἀντικατάσταση τοῦ ὅρου "Ἐκκλησία" γιά τούς ἑτεροδόξους, μέ τόν ὅρο: "χριστιανικά δόγματα" ἤ "ὁμολογίαι". 
2. Τήν ἀντικατάσταση τοῦ ὅρου 'ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία "ἀναγνωρίζει"...', μέ τόν ὅρο "γνωρίζει", ὅσον ἀφορᾶ τήν ὕπαρξη ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν.
3. Ἡ Σύνοδος νά ὁμιλεῖ περί ἐπιστροφῆς τῶν αἱρετικῶν στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νά ἰσχύει τό· "ἵνα ὦσιν ἕν" "καθώς ἡμεῖς ἕν ἐσμέν".
4. Τήν ἀναδιατύπωση τῆς φράσεως: "τῆς ἀπωλεσθείσης ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν" μέ τήν ἑξῆς: "τῆς ἐπανόδου ἐν ἀληθείᾳ τῶν ἀπομακρυσθέντων ἐξ αὐτῆς Χριστιανῶν". (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: μποροῦμε νά καλοῦμε "Χριστιανούς" τούς αἱρετικούς;...).

Θέλει νά τόν ποῦμε, κ. Γορίλλα;


Ἀρχιμ. Δανιήλ Γ. Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος

Στήν ἐκπομπή «Καλημέρα Ἑλλάδα» τοῦ δημοσιογράφου κ. Γ. Παπαδάκη ὁ ὐπουργός Παιδείας κ. Ν. Φίλης εἶπε στίς 11.5.2016 μεταξύ ἄλλων: «Δέν μποροῦν νά μπαίνουν στά σχολεῖα ἱερωμένοι, πού θά ἀμφισβητοῦν χωρίς ἀντίλογο τή θεωρία τοῦ Δαρβίνου γιά τήν ἐξέλιξη. Ἐκεῖ στηρίζεται τό σχολεῖο. Δέν θά μπαίνει ἕνας ἱερωμένος νά λέει ἄλλα πράγματα».

Τό ποῦ στηρίζεται τό σχολεῖο καί γενικά ἡ Παιδεία στήν Ἑλλάδα τό καθορίζει τό Ἑλληνικό Σύνταγμα (ἄρθρο 16, παράγρ. 2) καί δέν τό καθορίζει μία ἀθεϊστική «πίστις» σέ μιά ξεπερασμένη ἐπιστημονικά «θεωρία», ἐπειδή συμβαίνει νά τήν πιστεύη ὁ κ. Φίλης.

  • Ἀντιγράφουμε τό τί λέει τό Σύνταγμα: «Ἡ Παιδεία ἔχει σκοπό τήν ἠθικη, πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης, καί τή διάπλασή τους σέ ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολίτες».
  • Ἐρωτᾶται: Μπορεῖ ὑπουργός τῆς Παιδείας νά ἀγνοῆ παντελῶς τό σκοπό τῆς Παιδείας, ὅπως καθορίζεται ἀπό τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος; Καί μέ τόν λεγόμενο «πολιτικό ὅρκο» ὑποσχέθηκε, ὅτι θά τηρῆ τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ Κράτους. Ὑπεράνω, λοιπόν, τοῦ Συντάγματος εἶναι μιά «γνώμη» τοῦ ὑπουργοῦ, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ Παιδεία «στηρίζεται στή θεωρία τοῦ Δαρβίνου»;

Αποκρυφιστικό - Οικουμενιστικό βιτρό στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης


bitro-1
Αποκρυφιστικό - Οικουμενιστικό βιτρό στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης
Του Αιμίλιου Πολυγένη
Επιστολή προς την Πανορθόδοξη Γραμματεία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, με κοινοποιήση στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και τους Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών απέστειλε ο Πρωτοπρ. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος.

Ο π. Αναστάσιος φέρνει στην επιφάνεια ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης.
Συγκεκριμένα ο π. Αναστάσιος στην επιστολή του, αναφέρει ότι έξω από το παρεκκλήσιο της Ακαδημίας υπαρχεί αναρτημένο βιτρό με σύμβολα που προβάλλουν σαφές τον διαθρησκειακό οικουμενισμό.
"Τέτοιες «καλλιτεχνικές» εμπνεύσεις και συνθέσεις με βαθύτατο αποκρυφιστικό περιεχόμενο, συναντά κανείς μόνο στα κεντρικά γραφεία της Θεοσοφικής Εταιρίας (τῆς αποκρυφίστριας H. P. Blavatsky) στο Adyar τῶν Ινδιῶν!" τονίζει χαρακτηριστικά ο π. Αναστάσιος.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
Πρός τήν Πανορθόδοξον Γραµµατεία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. εἰς Γενεύην.
Κοινοποίηση:
Παναγιώτατον Οἰκουµενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολοµαῖον, εἰς Κωνσταντινούπολιν. Μακαριωτάτους Προκαθηµένους τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Σεβασµιώτατοι, σεβαστοί πατέρες,
Εὐσεβάστως σᾶς γνωρίζω τά ἑξῆς:
1. Στήν κεντρική εἲσοδο τῶν ἐγκαταστάσεων καί ἀκριβῶς ἒξω ἀπό τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδηµίας τῆς Κρήτης, ὃπου τόν προσεχή Ἰούνιο θά συνέλθει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὑπάρχει ἀνηρτηµένο βιτρό, ἒργο τοῦ R. Bleninger (πρόγραµµα «Πρόσωπο πρός Πρόσωπο» τῆς ΟΑΚ).
Στό ἒργο εἰκονίζονται, ὃπως µπορεῖτε νά δεῖτε στό συνηµµένο φωτογραφικό ὑλικό, στό κέντρο τῆς παραστάσεως τρεῖς ἀνθρώπινες φιγοῦρες ἀνάµεσα σέ φλόγες, οἱ ὁποῖες, προφανώς, ὑποδηλώνουν τήν ταλαιπωρηµένη στό καµίνι τῆς ζωῆς ἀνθρωπότητα.

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ. ΒΕΒΗΛΩΣΑΝ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΑΦΙΣΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ

thessaloniki gay pride 2016
Βεβήλωσις τοῦ Ἐσταυρωμένου
του Ἀρχιμ. Δανιήλ Γ. Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος
Προκλητικοί, ὄπως πάντοτε, οἱ ὁμοφυλόφιλοι, οἱ διεστραμμένοι τύποι. Μέ κάθε τρόπο ἐπιζητοῦν καταξίωσι τῆς ἀνωμαλίας τους. Αὐτη τή φορά διοργανώνουν γιά τίς 24-25 Ἰουνίου παρέλασι στούς δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης, τό λεγόμενο «gay pride»!
Πρωτοπόρος στήν παρέλασί τους εμφανίζεται ὁ… Ἐσταυρωμένος Ἀναμάρτητος Κύριος!!! Προπορεύεται κάποιος ἀπ’ αὐτούς κρατώντας ἕνα Ἐσταυρωμένο, πού γράφει «Σταυρώθηκε καί γιά μᾶς»!
Καί βέβαια ὁ Χριστός μας, σταυρώθηκε γιά ὅλους τούς ἁμαρτωλούς. Σταυρώθηκε γιά νά σώζωνται οἱ ἁμαρτωλοί, πού θρηνούν, ὄχι ὄσοι χορεύουν γιά τίς ἁμαρτίες τους. Σταυρώθηκε, γιά νά σώζωνται ὅσοι κλαῖνε γιά τό ἁμαρτωλό τους πάθος, ὄχι ὅσοι καυχῶνται γιά τήν ἀσέλγειά τους.
Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἕνα σύμβολο, ἀλλ’ εἶναι τό μέσο τῆς σωτηρίας. Δέν εἶναι σημαία τῶν «δημοσίως ἁμαρτανόντων»!
Ἡ προκλητική βλασφημία τῶν ἐκφύλων, ξεπερνᾶ καί τή… σατανική διάνοια! Τί εἶπε τό δαιμόνιο, ὅταν συνάντησε τόν Ἰησοῦ Χριστό; «Ἔα, τί ἡμῖν καί σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ» (Μάρκ. α” 24). Δηλαδή: «Ἄφησέ με! Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσά μας, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; Τίποτε! Ἄλλωστε ξέρουμε γιατί ἦλθες, γιά νά μᾶς ἐξαφανίσης. Ξέρω ποιός εἶσαι. Εἶσαι ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ».

Αν ο Μακρυγιάννης παρακολουθούσε σήμερα τη Βουλή…


Του Στέλιου Συρμόγλου

…Με τον απλό του τρόπο και το λιτό του λόγο θα διεκτραγωδούσε τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας, ίδια δεινά και απαράλλαχτα με εκείνα της εποχής του.

Απόλυτα επίκαιρος και σήμερα ο Μακρυγιάννης: «Πατρίδα, πατρίδα, ήσουνα άτυχη από ανθρώπους να σε κυβερνήσουν. Μόνο ο Θεός, μόνο ο αληθινός αυτός κι δίκαιος κυβερνήτης σε κυβερνεί και σε διατηρεί ακόμα… Αλήθεια, αλήθεια, πικριά που είναι!..».

Και είναι να σου πονάει η ψυχή για τη θλιβερή και απογυμνωμένη αυτή αλήθεια. Για τη στασιμότητα και την ένδεια τούτου του τόπου.
 

Ένδεια πολιτική.Οι φίλοι της φατριάς καταλαμβάνουν όλες τις θέσεις εξουσίας και μοιράζουν απλόχερα ψεύδη και κίβδηλες υποσχέσεις. Πολιτική και προγραμματισμός είναι έννοιες συνώνυμες με την ανυπαρξία. Η σοβαρότητα έχει προ πολλού αποδημήσει από τον τούτο. Η πολιτική έχει πλέον ευκαιριακό χαρακτήρα και εν πολλοίς στηρίζεται στη νοοτροπία της πολιτικής προικοθηρίας. Η αξιοπιστία και η αξιοκρατία μπορούν να περιμένουν. Η προοπτική για ένα καλύτερο αύριο ήταν πάντα ονειροβασία της αγέλης των αφελών… 

Γνωστή Τουρκάλα αρθρογράφος - συγγραφέας εξυμνεί το... ελληνορθόδοξο Βυζάντιο!Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης,Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Την ίδια περίοδο που εδώ στην Ελλάδα καταβάλλεται μια έντονη προσπάθεια απαξίωσης κάθε αναφοράς προς το Βυζάντιο, ή το σωστό προς την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στην γειτονική Τουρκία που ντεφάκτο ακολουθεί μια εξωτερική πολιτική βυζαντινής αυτοκρατορικής «έμπνευσης», πληθαίνουν οι θαρραλέες φωνές που αναγνωρίζουν την ελληνορθόδοξη ταυτότητα του Βυζαντίου και κυρίως την μεγάλη του πνευματική συμβολή στην παγκόσμια ιστορία.

Μια από αυτούς που αναγνώρισαν δημόσια την μεγάλη σημασία του Βυζαντίου, είναι η Yasemin Çongar, γνωστή αρθογράφος –συγγραφέας πρώην ανταποκριτής της εφημερίδας Milliyet στην Ουάσιγκτον.

Η Γιασεμίν Τσονγκάρ, για τις φιλοδημοκρατικές της πεποιθήσεις της διώχτηκε από την Milliyet και το GNNTürk. Στη συνέχεια ορθογραφούσε στην εφημερίδα Taraf μέχρι το 2012. Αγωνίστηκε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκιά και υπέρ των δικαιωμάτων των Κούρδων. Μαζί με τους γνωστούς δημοσιογράφους Cengiz Çandar, Hasan Cemal, και Ahmet Altan, συγκρότησε μια αγωνιστική ομάδα εναντίον της καταπίεσης του ισλαμικού καθεστώτος του Ερντογάν. Για τον λόγο διώχτηκε καί κατασυκοφαντήθηκε για τις πεποιθήσεις της και μάλιστα κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπέρ της… CIA.

«Είναι αιρετικοί» Απόφαση σοκ της Ιεραρχίας: Η Ρωμαιοκαθολική δεν είναι Εκκλησία;

 Απόφαση σοκ της Ιεραρχίας: Η Ρωμαιοκαθολική δεν είναι Εκκλησία
Συγνώμη, 
Πρῶτον:
δέν ξέρουμε ὅτι ὁ παπισμός καί ὅ,τι ἄλλο ἐκτός Ὀρθοδοξίας 
εἶναι αἵρεση καί φθάσαμε στό οἰκτρό σημεῖο
νά ἐπισημαίνεται τοῦτο ἀπό 2 Ἐπισκόπους;...
(Καί ὄχι ἀπό τήν Ἱεραρχία σύσσωμη ὡς θά ἦταν φυσιολογικό...
Ποῦ τέτοια "τύχη";...). 
Δεύτερον:
Οἱ Μητροπολίτες Πειραιῶς καί Κυθήρων 
ἀπό τή μία καλῶς ἔπραξαν νά ὑπενθυμίσουν 
στούς λοιπούς οἰκουμενιστάς, μεταπατερικούς καί ἄλαλους 
ὅτι ὅ,τι ἄλλο ἐκτός Ὀρθοδοξίας εἶναι αἵρεση,
 ἀλλά συμφωνοῦν μέ αὐτήν τήν Σύνοδο
πού μπάζει ληστρικότητα ἀπό δέκα μεριές;
Δηλαδή ἄν ἀλλάξει τό "ἐκκλησία" μέ τό "ὁμολογία"
ἤ "κοινότητα" 
 (σιγά νά μήν γίνει...λέμε τώρα...),
οἱ Μητροπολίτες θά μείνουν ἥσυχοι πώς ἡ Σύνοδος 
δέν θά ἀποφασίσει νά τούς ἀποδώσει ἐκκλησιαστικότητα
ἤ "ἑνότητα", "ἀγάπη" καί "ἀλληλοπεριχώρηση",
τήν στιγμή πού δέν ἀλλάζουν ὁ Πατριάρχης
καί οἱ λοιποί οἰκουμενιστές καί μεταπατερικοί ρασοφόροι,
καί τήν στιγμή πού δέν ὑπάρχει θέμα:
Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ; 
Ἐπίσης
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΥ;

Θαύματα Αγίου Ιωάννη του Ρώσου

Θαύματα Αγίου Ιωάννη του Ρώσου

επιμέλεια:πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου
Το ιερό λείψανο του οσίου Ιωάννου του Ρώσου μεταφέρθηκε στο Νέο Προκόπι της Ευβοίας τον Οκτώβριο του 1924, από τους Πρόσφυγες, . Εκεί εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες που ήλθαν από το Προκόπι της Μικράς Ασίας. Το 1930 άρχισε να κτίζεται εκεί ο περικαλλής ναός, προς τιμήν του Αγίου, ο οποίος ολοκληρώθηκε μετά από πολλούς κόπους των πιστών το 1951. Τότε μεταφέρθηκε ο Άγιος στο νέο Ναό, όπου και εκεί βρίσκεται μέχρι σήμερα. Είναι ένα από τα μεγάλα προσκυνήματα της πατρίδος μας. Οι πιστοί καταφθάνουν από όλα τα μέρη του κόσμου, προσκυνούν τον Άγιο , επικαλούνται την βοήθεια του και τον ευχαριστούν για τα τόσα θαύματα που επιτελεί .
Κατά την διάρκεια της ζωής του.
Κάποια περίοδο πού ο αγάς – σαν ευσεβής Μουσουλμάνος – είχε φύγει σε ιερή αποδημία – προσκύνημα στη Μέκκα, ή γυναίκα του θέλησε νά καλέ­σει σε φαγητό φίλους και γνωστούς γιά νά ευχηθούν γιά τόν ασφαλή γυρισμό και τήν καλή υγεία του αγά της. Καθώς έφερνε ή κυρία στους συνδαιτυμόνες τό γνωστό φαγητό τής Ανατολής, τό πιλάφι, στράφηκε προς τόν Ιωάννη και του είπε: «Πόση χαρά θα ένιωθε, Γιοβάν, σήμερα ο αφέντης σου, αν γευό­ταν από αυτό τό αγαπημένο του φα­γητό». Ό Ιωάννης με απλότητα ζήτησε ένα πιάτο με πιλάφι. Και με τη δύνα­μη τής αδιάκριτου πίστεως και θερμής προσευχής του τό πιάτο θαυματουρ­γικά απεστάλη στο αφεντικό του! Οι παριστάμενοι δεν πίστεψαν. Γέλασαν… Όταν όμως μετά από καιρό επέστρε­ψε ο αγάς και έφερε πίσω τό πιάτο ά­δειο με τό οικόσημο τής μωαμεθανικής του οικογενείας, τότε πείστηκαν όλοι γιά τη δύναμη τής πίστεως του άκα­κου και φιλάγαθου και φιλάνθρωπου αυτού δούλου.

Κεραυνός ἐξ οὐρανοῦ ὁ λόγος τοῦ Γέροντος Σωφρονίου! "ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΩΡΑ ! ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ! ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ!" (βίντεο)


ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

       ἩἉγία καί Μεγάλη Σύνοδος πού πρόκειται νά συνέλθη τόν Ἰούνιο τοῦ 2016 στήν Κρήτη ἦταν «προσδοκία» πολλῶν, πού τήν ὁραµατίσθηκαν, ἑτοιµάσθηκαν, κουράστηκαν, καί τώρα ὁδηγεῖται πρός τήν σύγκλησή της.
Τά ἐρωτήµατα τά ὁποῖα τίθενται εἶναι ἐάν ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος εἶναι αὐτή πού περίµεναν ὅσοι τήν ὁραµατίσθηκαν. Γράφονται καί λέγονται πολλά γιά τό θέµα αὐτό, ἄλλοι ἐκφράζουν τήν χαρά τους, γιατί ἐπιτέλους ἦλθε αὐτή ἡ ποθητή ὥρα, ἄλλοι ἐκφράζουν ἔντονο προβληµατισµό, ἔντονο δισταγµό καί ἄλλοι αἰσθάνονται πλήρη ἀπογοήτευση.
Στήν µικρή αὐτή τοποθέτηση θά περιορισθῶ σέ µερικές ἐπισηµάνσεις.
1. Σύνοδος Προκαθηµένων
Ἡ µέλλουσα νά συνέλθη Σύνοδος ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στήν πραγµατικότητα ὅµως θά εἶναι Σύνοδος τῶν Προκαθηµένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Τήν ἄποψη αὐτήν τήν στηρίζω στό ὅτι ὅλες οἱ κρίσιµες ἀποφάσεις ἐλήφθησαν ἀπό τούς Προκαθηµένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Στίς 6-9 Μαρτίου τοῦ 2014 στήν Κωνσταντινούπολη οἱ Προκαθήµενοι ἔλαβαν τήν ἀπόφαση νά συγκληθῆ ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 2016 καί καθόρισαν τήν θεµατολογία της. Στίς 27-28 Ἰανουαρίου 2016 οἱ Προκαθήµενοι στό Σαµπεζύ τῆς Γενεύης ἐψήφισαν τόν Κανονισµό λειτουργίας (ἐκτός τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας) καί τά ἑτοιµασθέντα κείµενα ἀπό τίς Ἐπιτροπές, πλήν ἑνός θέµατος τό ὁποῖο δέν ὑπεγράφη ἀπό δύο Πατριαρχεῖα (Ἀντιοχείας καί Γεωργίας). Πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου οἱ Προκαθήµενοι θά ὑπογράψουν τό µήνυµα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τό ὁποῖο θά καταρτισθῆ ἀπό ἕναν ἐκπρόσωπο ἀπό ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
Τό πρόγραµµα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου θά καταρτισθῆ ἀπό τούς Προκαθηµένους. Τέλος δέ τά κείµενα στήν τελική τους µορφή θά ψηφισθοῦν καί θά ὑπογραφοῦν ἀπό τούς Προκαθηµένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἑποµένως, ὅπως φαίνεται ἀπό τά ἀνωτέρω ἡ Σύνοδος αὐτή εἶναι κυρίως Σύνοδος τῶν Προκαθηµένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Καί αὐτό εἶναι συµβατικό, γιατί ἕως τώρα ἦταν ἐλλιπής ἤ ἀνύπαρκτη ἡ παρουσία τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας Ἰωάννου, ἀµφισβητεῖται δέ πρός τό παρόν ἡ παρουσία του κατά τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Ἑποµένως, οὔτε ὅλων τῶν Προκαθηµένων εἶναι Σύνοδος. Θεωρητικά, βέβαια, ὑποτίθεται ὅτι οἱ Προκαθήµενοι ἐξέφρασαν ἤ ἐκφράζουν τίς ἀποφάσεις τῶν περί αὐτῶν Συνόδων. Αὐτό εἶναι θεωρητικό. Καίτοι τό σύστηµα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι συνοδικό, ἐν τούτοις ὅµως σέ πολλά θέµατα δέν λαµβάνονται ἀποφάσεις ἀπό τίς Συνόδους.

Αποκαλύπτει ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος στον μακαριστό Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη


Αποκαλύπτει ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος στον μακαριστό Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη

"Πολλή αμαρτία, γι' αυτό πρέπει να γίνει πόλεμος"Στις 15 Ιουλίου 1990, ημέρα Κυριακή, το πρωί, μόλις ο... πατήρ Ιάκωβος κατέβηκε από το κελλάκι του στο ναό για τη Θεία Λειτουργία περιέγραψε μέσα στο Ιερό με πρόσωπο εκστατικό σε Πατέρες της Μονής του όσα ο όσιος Ιωάννης ο Ρώσος «πνευματικώ τω τρόπω» του είχε πει τη νύκτα που πέρασε – «ο Θεός οίδεν» - εμπρός στην Ιερή λάρνακα με το αδιαλώβητο σκήνος Του στο Ναό του στο Προκόπι : 
«- Νομίζουν πώς κοιμάμαι, πεθαμένος, είμαι νεκρός και δεν υπολογίζουν οι χριστιανοί. Τους πάντας βλέπω. Το σώμα μου είναι μέσα, αλλά εγώ εξέρχομαι πολλές φορές από τη λάρνακά μου. Τρέχω ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους βοηθήσω. Πολύς ο πόνος. Αυτοί δε με βλέπουν.εγώ τους βλέπω και τους ακούω τί λένε. Και πάλι εισέρχομαι στη λάρνακά μου. Αλλά άκουσε Πάτερ μου να σου πω : πολλή η αμαρτία στον κόσμο, πολλή η ασέβεια και πολλή η απιστία.

«Θα ζήσουμε άλλη μια Τουρκοκρατία. Χαίρομαι που δεν θα ζω»


027 χατζηδακις 1

Η συγκλονιστική πρόβλεψη του Χατζιδάκι για την Ελλάδα σήμερα
Ο Μάνος Χατζιδάκις έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουνίου 1994.
Ο μεγάλος και οξύνους Έλληνας συνθέτης, επτά μήνες πριν τον θάνατό του, είχε προειδοποιήσει για τα δεινά που θα έφερνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ΕΟΚ, στον ελληνικό λαό.
Ένα απόκομμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», από το φύλλο της 25ης Ιουνίου 1994, δηλαδή μόλις δέκα ημέρες μετά τον θάνατό του, αναφέρει:
Ο Μάνος Χατζιδάκις, επτά μήνες πριν από το θάνατό του στη φίλη του Λ. Μπέη (από τις «Εικόνες»):  «Πιστεύω ότι θα ζήσουμε άλλη μια Τουρκοκρατία.
Η ΕΟΚ είναι μια Τουρκοκρατία άλλης μορφής.
Θα υπάρξουν βέβαια οι εξαιρέσεις, όπως πάντα υπήρξαν.
Και τότε άνθρωποι δεν έφυγαν έξω;

Τραγικοί Εφιάλτες παραχωρούν τα πάντα για να μην τα …ξεπουλήσουν!efialtes
Όσοι Έλληνες διακατέχονται από εθνικές ευαισθησίες και Πίστη στον Ένα και Μοναδικό Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, αντιλαμβάνονται πλέον ξεκάθαρα πως η Ελληνική κρίση των τελευταίων χρόνων, δεν είναι μόνο οικονομική αλλά ένας ανηλεής πόλεμος που στοχεύει στην εξαφάνιση, του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.
Θα αναρωτηθεί (όπως πάντα) βέβαια κάποιος, είτε με ειλικρινή απορία είτε με «αφελή» ειρωνεία: «σιγά ρε φίλε, μην ασχολούνται όλοι με την Ελλαδίτσα! Καρφί δεν τους καίγεται. Σταμάτα τις εθνικιστικές και θρησκοληπτικές υστερίες γιατί καταντάς οπισθοδρομικός, γραφικός, φασίστας, συνωμοσιολόγος»! Όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί επιρρίπτονται με ευκολία είτε από ονειροπόλους εραστές της παγκοσμιοποίησης είτε από φερέφωνα, των επίδοξων ξένων σφετεριστών, της περιουσίας των Ελλήνων.
Υπάρχουν όμως και οι Έλληνες «προοδευτικοί» που («δημοκρατικά» πάντα) χλευάζουν, κολλούν ταμπέλες ή γελοιοποιούν, όποιον έχει αντίθετη άποψη με τη δική τους. Κάτι που όμως καταδικάζουν με αυστηρότητα όταν αδικούνται ομοφυλόφιλοι ή πιστοί άλλων θρησκευμάτων ή αιρέσεων. Όσοι ενοχλούν αυτές τις «ιερές αγελάδες», είναι φασίστες και ρατσιστές ενώ όσοι ειρωνεύονται την Ορθόδοξη πίστη ή όποιον είναι υπερήφανος για την Ελληνική του Ιστορία, αυτό-αποκαλούνται προοδευτικοί!

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΡΑΣΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ;


ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΡΑΣΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΙΕΡΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ;
Συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου
στην δημοσιογράφο κ. Παπαβλάχου
1. Ερώτηση: Πρέπει, κατά την γνώμη σας, να απλοποιηθή το ράσο ή και να καταργηθή ακόμη για να διευκολυνθούν κυρίως οι έγγαμοι Κληρικοί στην ζωή τους εκτός Εκκλησίας (μάλλον εκτός Ναού);
Το ράσο είναι το ένδυμα του Ορθοδόξου Κληρικού, που διαμορφώθηκε από την Παράδοση, και είναι διακριτικό γνώρισμά του. Έχει μια ιστορία, συνδεμένη με θυσίες, αγώνες, δάκρυα και αίματα. Όπως ξέρετε, πολλά λειτουργήματα στην κοινωνία έχουν κάποια διακριτική ενδυμασία, όπως οι ιατροί, οι νοσοκόμοι, οι φαρμακοποιοί κλπ. Στους Κληρικούς το ράσο θυμίζει ότι είναι πνευματικοί ιατροί και όχι απλώς κοινωνικοί λειτουργοί.
Η ζωή του Κληρικού είναι θυσιαστική, είναι μια διαρκής προσφορά και απαιτεί το να βγαίνη κανείς από τον εαυτό του και να προσφέρεται στον άλλον. Αυτό συνδέεται με τον αγώνα, την θυσία, την υπομονή στις συκοφαντίες και στην κριτική των ανθρώπων. Τελικά πιστεύω ότι δεν είναι το ράσο εκείνο που δυσκολεύει τους Κληρικούς στο έργο τους, αλλά η υψηλή αποστολή της Ιερωσύνης. Το να φορά κανείς το ράσο είναι η μικρότερη θυσία που μπορεί να κάνη.

Αρχίζετε να καταλαβαίνετε τι ψηφίσατε το 2015;

CF84CF83CEB9CF80CF81CEB1CF82-550x400_c
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
Ο συνάδελφος Γιάννης Σιδέρης, γράφοντας περί όσων «καταπάτησαν – καθ’ ομολογία τους – το Σύνταγμα» και ταυτόχρονα ρωτώντας … ρητορικά «και παραμένουν στα έδρανα;» με ξεμπλοκάρισε στην προσπάθειά μου να καταλάβω τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό και την ψυχή πολλών εκλεγμένων με τη Σημαία Ευκαιρίας του Σύριζα το 2015, οι οποίοι δεν αποχώρησαν αλλά παραμένουν στη θέση τους επιδιώκοντας «ένας Θεός μόνον ξέρει» τι ακριβώς.
Και ο Κώστας Λαπαβίτσας λ.χ. και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Λεουτσάκος και ο Ήσυχος αγκαλιάστηκαν με την Σημαία Ευκαιρίας που τους πρόσφερε ο Τσίπρας ευελπιστώντας – και σωστά- ότι θα τσιμπήσει αριστερά «ψηφαλάκια» αλλά κάποια στιγμή διαφώνησαν. Αποχώρησαν, έφτιαξαν τη Λαική Ενότητα αλλά στις επόμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου έμειναν εκτός Βουλής. Ωστόσο οι 155.000 ψήφοι που πήραν, απέδειξαν ότι ορθώς τους είχε «στεγάσει» ο Τσίπρας στον Σύριζα αν και δεν ήταν Σύριζα οι άνθρωποι.

Β.Πούτιν: «Στο Άγιον Όρος γίνεται ένα μεγάλο και σημαντικό έργο που αφορά τις ηθικές βάσεις και ηθικές αξίες» – Δείτε εικόνες

putin-agio oros 2
«Είμαι δεύτερη φορά εδώ και η φιλοξενία αυτή είναι τόσο θερμή», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Αθωνική Πολιτεία.
«Στο Άγιον Όρος γίνεται ένα μεγάλο και σημαντικό έργο που αφορά τις ηθικές βάσεις και ηθικές αξίες» δήλωσε ο Πρόεδρος της Ρωσίας κατά την αντιφώνησή του στη διάρκεια της πανηγυρικής δοξολογίας στον ιερό ναό του Πρωτάτου, στις Καρυές του Αγίου Όρους.
«Θέλω να ευχαριστήσω το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδας για όλα αυτά που κάνετε για την ανάπτυξη των σχέσεων με τον ρωσικό λαό και με τη Ρωσία. Και θέλω να ευχαριστήσω την αγιορείτικη κοινότητα για τη φιλοξενία. Είμαι δεύτερη φορά εδώ και η φιλοξενία αυτή είναι τόσο θερμή. Είναι προς εμένα βεβαίως αλλά την εκτιμώ και ως φιλοξενία προς το πρόσωπο του ρωσικού λαού. Στο Άγιον Όρος γίνεται μεγάλο και σημαντικό έργο. Έργο το οποίο αφορά τις ηθικές βάσεις και τις ηθικές αξίες. Αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό και είναι κοινό. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο».

X-FACTOR: Ἡ Πέγκυ Ζήνα φορᾶ δημόσια καί πανελλαδικῶς τό σατανικό Μπαφομέτ! (Φωτό)

http://www.peoplegreece.com/wp-content/uploads/2016/04/05/x-factor-2.jpg 
Ἡ βιομηχανία τῆς Μουσικῆς στήν Ἑλλάδα (ὅπως καί παγκοσμίως) ὠθεῖ τούς νέους μακριά ἀπό τίς ντόπιες μουσικές παραδόσεις, μακριά ἀπό τά ἤθη, μακριά ἀπό τήν Ὀρθοδοξία μας καί ἀπό τόν Θεό, μέ τά ὁποῖα δέν ἔχει καμμία σχέση, ἀλλά ἀκόμη χειρότερα...τούς σπρώχνει πρός τόν Σατανᾶ!
Γιά τήν Μουσική καί τόν Σατανισμό θά βρεῖτε πολλά καί ἐνδιαφέροντα ἄρθρα τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, στήν ὁμώνυμη ἐτικέτα μας: ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ.
Ἔχουμε πεῖ πολλές φορές πώς ὁ Ἑωσφόρος γνωρίζει ἄπταιστα τήν τέχνη τῆς Μουσικῆς, διότι ὡς ὁ πρώην φωτεινότερος Ἄγγελος, πρίν τήν πτώση του, ὑμνοῦσε, δοξολογοῦσε κι ἔψαλλε στόν Θεό τέλεια μαζί μέ τούς ὑπόλοιπους Ἀγγέλους! Μετά τήν πτώση του χρησιμοποιεῖ μέ μῖσος καί μέ πονηρό τρόπο τήν τέχνη τῆς Μουσικῆς πού κατέχει πολύ καλά ὡς ἐξολοθρευτικό ὅπλο, μέ τό ὁποῖο "εὐχάριστα" καί "διασκεδαστικά" παραπλανᾶ πιό εὔκολα καί ἀνυποψίαστα τίς ψυχές τῶν ἑκατομμυρίων νέων κυρίως, ἀλλά καί ὅλου τοῦ κόσμου. Μέ τό "ὅπλο" αὐτό διαφθείρει τούς ἀνθρώπους χωρίς νά τό καταλαβαίνουν καί τούς ἀπομακρύνει ἀπό τά ἤθη κι ἀπό τόν Θεό. Οἱ περισσότεροι νέοι, ἀλλά καί οἱ μεγαλύτεροι στήν ἡλικία, ὅπως εἶναι κατά κόρον ἀκατήχητοι καί ζῶντας μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τά Μυστήριά της, εἶναι πνευματικά ἀπροστάτευτοι καί ἀπεριφρούρητοι πρός πᾶσα δαιμονική ἐνέργεια!

Οἱ κληρικοί τῆς Κρήτης γιά τή Μεγάλη Σύνοδο!iereis,ιερείςΤα μέλη της Ένωσης Συνδέσμων Κληρικών Κρήτης χαιρετίζουν με ιδιαίτερη χαρά την απόφαση της Μητρός Εκκλησίας για την σύγκληση και πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο νησί μας την Κρήτη.
Σε ανακοίνωση τους αναφέρουν:
"Τα διάφορα γεγονότα εις την πορείαν της ζωής την ανθρωπότητας, είναι εκείνα τα οποία της προσδίδουν αξίαν πολιτιστικήν και αναπτυξιακήν. (Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:  τί σχέση ἔχει αὐτό μέ τήν Σύνοδο; Εἶναι τουριστικόν ἐμπορικόν γεγονός;...).
Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι η ΜΙΑ-ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ, στηρίζεται στο ΣΥΝΟΔΙΚΟ της σύστημα, που μέσα από αυτό προσδιορίστηκε η ουσία της πίστεως μας, εγράφησαν ως παρακαταθήκαι τα Σύμβολα της πίστεως μας, και κατετροπώθησαν, οι αιρετικοί.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:  ἐλπίζουμε οἱ Πατέρες στό μήνυμα ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως πού ἑμμέσως πλήν σαφῶς περνᾶνε, νά σταθοῦν στό ὕψος τῶν γραφομένων τους καί συνακόλουθοι των!).
Οι επτά Οικουμενικοί Σύνοδοι-έδωσαν την Εκκλησιολογικήν Αλήθειαν-βασιζόμεναι εις την αυθεντικήν διδασκαλίαν Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά και δια της επιφοιτήσεως Του ζοωδότου τελεταρχικού Αγίου Πνέυματος, εις τους Αγίους Πατέρας οίτινες δια της ομολογίας τους «΄Ἐδοσεν τῷ Ἁγίω Πνεύματι καὶ ὑμιν» πάντοτε αποφάσιζαν Θεολογικώς Χριστολογικώς Πνευματοφόρως.

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Γέρων Θεόδωρος Σπηλαιώτης: «Ὁ ἀσκητὴς τοῦ Ἁγιοφαράγγου»

Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱερεμίου Γεωργαλῆ
Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀγαποῦν τὴν λησμοσύνη εἶναι στοῦ Θεοῦ τὴν θύμηση. Καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐκκωφαντικά σιωποῦν, συνομιλοῦν ἀδιάκοπα μετὰ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὅταν μακραίνουν ἐκ τοῦ κόσμου, τοὺς ἀνθρώπους ὠφελοῦν. Καὶ ὅταν στὶς ἐρήμους κατοικοῦν, τὰ διαβατικὰ τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν περιπατοῦν. Στοὺς κάτω τούτους χρόνους, κατὰ τοὺς ὁποίους ἡ ὀσμὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἡ δαιμονιώδης βλασφημία ἔφθασαν στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ, εὐωδία οὐράνια καὶ παρηγορία ὑπερκόσμια ξεχύνεται ἀπὸ τὸ ἡγιασμένο ὄρος τῶν Ἀστερουσίων, τῆς ἁγιοτόκου καὶ ἡρωοτόκου Κρήτης. Τὸ ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ὅταν στὶς Ἐκκλησιὲς, τῆς ὑπ' οὐρανὸν Ὀρθοδοξίας, ὑψώνονταν ὁ Ἐσταυρωμένος Σωτήρας Χριστός, ὑψώθηκε καὶ ἐκ τῶν προσκαίρων καὶ φθαρτῶν εἰς τὰ οὐράνια καὶ ἄφθιτα, ὁ σπηλαιώτης ἀσκητὴς τοῦ Ἁγιοφαράγγου, παπά-Θεόδωρος. Πόσες φορὲς δὲν ἐπικαλέσθηκε τὸν Κύριο μὲ τὸ «Μνήσθητι μου» τοῦ εὐγνώμονος ληστοῦ. Δεσποτικῆς φωνῆς ἀξιώθηκε ὁ μακάριος γέρων, «Σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ».
Στὶς ἀπαρχὲς τῆς ἱερατικῆς του διακονίας, πῦρ οὐράνιο κατέκαυσε τὴν καρδία του, ἀφοῦ ἔχυσε κρουνοὺς δακρύων μετανοίας. Ἐπίσκεψη Θεοῦ ἡ παράδοξη καὶ ἀνερμήνευτη ἀπόφασὴ του, γιὰ ἀσκητικὴ ἀναχώρηση. Δὲν ἐμπιστεύεται τὸν λογισμὸ του, διὰ τοῦτο καὶ προσφεύγει στὸν Ἅγιο γέροντα Παΐσιο, στὸν ὁσιώτατο ἀσκητὴ τῶν Κατουνακίων π. Ἐφραὶμ ἀλλὰ καὶ στὸν ἀκραιφνὴ...

Ἡ τραγικο-κωμωδία της Λέσβου Ὁ πρωταγωνιστής καί οἱ δύο κομπάρσοι...


Τά δύο  θηρία τοῦ Ἀντιδίκου ἐκστρατεύουν κατά τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας!
Οἱ μύχιες σκοπιμότητες τῆς παπικῆς θεατρικῆς παράστασης πού δόθηκε προσφάτως στή Λέσβο
Ὁ ἄθεος Τσίπρας ἐμμέσως μέν πλήν σαφῶς ἐπιδιώκει νά ἐπαναφέρει στήν Ἀθήνα καί ὄχι μόνο γιά μία νέα περιοδεία, πού πιθανόν νά συμπεριλάβει καί ἐπίσκεψη στό Ἅγιο Ὄρος τόν νῦν Πάπα Φραγκίσκο. Σύμφωνα μάλιστα μέ πληροφορίες βρίσκονται σέ προχωρημένο στάδιο οἱ διαβουλεύσεις πραγματοποίησης ἐπίσημης ἐπίσκεψης τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στό Βατικανό-πιθανόν καί μέσα στό καλοκαίρι- κατά τήν ὁποία ὡς δῆθεν ἀνταπόδοση τῆς ἐπίσκεψης θά προσκληθεῖ ἐκ νέου ὁ νῦν Πάπας Φραγκίσκος.
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
Θεολόγος-Δημοσιογράφος
Μία ἰδιότυπη νέα Σταυροφορία τῆς Δύσης καί γενικότερα τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ἀνάλογη μ’ αὐτήν τοῦ 1204, τήν ἅλωση δηλαδή τῆς Κωνσταντινούπολης καί τή μεγάλη λεηλασία τῶν θησαυρῶν της,  βιώνει τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἑλλάδα! Στόχος ἡ πλήρης οἰκονομική, πολιτιστική καί κυρίως θρησκευτική ὑποδούλωσή της στό πλαίσιο τῆς ἐφαρμογῆς τῶν σχεδίων τῆς λεγομένης Νέας Τάξης Πραγμάτων. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό καί προκειμένου κυρίως νά ἀλώσουν τήν Ὀρθόδοξη πίστη, μᾶς ἔχουν κηρύξει ἕναν ἄτυπο ἀνελέητο πόλεμο πρός τόν εὐλογημένο αὐτό τόπο τά δύο μεγάλα θηρία τοῦ Ἀντίχριστου, ὅπως τά κατονομάζει σέ βιβλίο του ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, ὁ μεγάλος Διδάσκαλος τοῦ Γένους μας! Πρόκειται γιά τόν Μωάμεθ καί τό Ἰσλάμ, τό θηρίο τῆς ἀσεβείας, τό ὁποῖο ἐπιχειρεῖ μέσω τῆς λαθρομετανάστευσης νά ἀλλοιώσει τή συνοχή τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί γιά τόν Πάπα, τό θηρίο τῆς εὐσεβείας, τό ὁποῖο ἐπιχειρεῖ νά ἐπιβάλλει τή συμπόρευση τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀληθείας!

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ…ΑΛΛΑΧ!


londinoplati
Ο Σαντίκ Καν, νέος μουσουλμάνος, (τύπου Μπουτάρη), δήμαρχος του Λονδίνου, ακόμα δεν μπήκε καλά καλά στο δημαρχείο και επέβαλλε σε όλα τα λεωφορεία στην βρετανική πρωτεύουσα να καλύπτονται με την μουσουλμανική επιγραφή, «Subhan Αλλάχ» (Δόξα Αλλάχ).

Εκατοντάδες λεωφορεία θα μεταφέρουν αφίσες που φέρουν την ένδειξη, «Subhan Αλλάχ», που σημαίνει «Δόξα στον Αλλάχ» στα αραβικά, για μια διαφημιστική καμπάνια από την Χαμάς που συνδέεται με την μουσουλμανική οργάνωση «Ισλαμική Αρωγή». Οι αφίσες θα εμφανιστουν στο Λονδίνο και επίσης στο Μάντσεστερ, Λέστερ, το Μπέρμιγχαμ και το Μπράντφορντ, οι οποίες έχουν μεγάλες μουσουλμανικές κοινότητες.

ΓΕΡΩΝ ΠΑΊΣΙΟΣ «ΣΠΑΝΙΑ ΗΧΟΓΡΆΦΗΣΗ» ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑΣπάνια ηχογράφηση του γέροντος Παϊσίου, όπου μιλαει για το πως πρέπει να είναι ο καλός Πνευματικός Πατέρας και για την δίκαιη κρίση Του Κυρίου. 
                                                         

Οἱ Ἑβραῖοι τιμοῦν τόν Μητροπολίτη Δημητριάδος κ.κ. Ἰγνάτιο, γιά τό "ἔργο" του ὑπέρ Οἰκουμενισμοῦ καί Ἀντισημιτισμοῦ!


Μετά τῶν δεόντων σχολίων ἐκ τοῦ Ἱστολογίου
ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ!  


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡ 
ΤΟΥ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
 ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ


Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου διοργανώνουν εκδήλωση προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου, τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016, στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο «Γιάννης Κορδάτος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ὅταν καταντοῦμε στό σημεῖο νά μᾶς "τιμοῦν" ἐπισήμως Ἰσραηλιτικά Κέντρα...νά ὑποψιαζόμαστε "ἔργα"...ὅμως ὄχι καλά καί θεάρεστα, ἀλλά ἀνθελληνικά καί ἀντίχριστα! 
Πρῶτον: διότι οἸσραηλίτες εἶναι παγκόσμιοι, κρυφίως καί φανερῶς, ἡγέτες στόν κόσμο.
Δεύτερον: διότι εἶναι παγκοσμίως δεδηλωμένοι ἀνθέλληνες. 
Τρῖτον: διότι εἶναι παγκοσμίως γνωστοί σταυρωταί τοῦ Χριστοῦ (ἀντίχριστοι) καί ἀναμένοντες τόν ἐπερχόμενο Μεσσία (τόν Ἀντίχριστο)! 

Τιμές καί δόξες, λοιπόν, καί μάλιστα πρός ἕναν Ἕλληνα, Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο, πού πηγάζουν ἀπό τέτοια "Κέντρα", μόνο ὑποψίες, λύπηση καί ἱερά ἀγανάκτιση μποροῦν νά δημιουργήσουν!).