Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ Πνευματικές ὁδηγίες-διδαχές Γέροντος Ἐφραίμ Ἀριζόνος

https://oparadeisos.files.wordpress.com/2010/03/gerontasefraima.jpg
Ὁ πανσεξουαλισμός καί οἱ παρά φύση ἀσέλγειες (ὁμοφυλοφιλία, παιδοφιλία, ζωοφιλία κλπ), θά εἶναι ἡ αἰτία τῆς καταδίκης μας. Οἱ παρά φύση ἀσέλγειες καί οἱ σεξουαλικές  διαστροφές, ἀπαγορεύονται καί ἔχουν ἀνοίξει οἱ πόρτες τῆς κολάσεως καί μπαίνουν οἱ νέοι μας καί οἰ ἄσωτοι μέσα κατευθείαν!

http://www.elnuevoemisario.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/Cooperativismo.jpg
Ὁ πανσεξουαλισμός ὕψωσε τόν κόσμο τῶν ἡδονῶν καί θά συντρίψει τήν ἀνθρωπότητα!
Νά γνωρίζουμε ὅτι ὅλα τά σαρκικά ἁμαρτήματα πού διαπράξαμε καί ὅλες τίς παράνομες ἡδονές πού γευτήκαμε, θά ἀντισταθμιστοῦν μέ ἀντίστοιχο πόνο καί θλίψη.

Νά δίνω ἐλεημοσύνη μόνο στήν ἀνάγκη; Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης

 http://www.stamoulis.gr/Images/Products/23043.jpg
334.
http://4.bp.blogspot.com/_Ir0BxevvGe4/TSo2tOGTDKI/AAAAAAAABEg/170tS4_A7CQ/s200/Stayros-RGB-mikro.png 
Μήν προσέχεις ἄν ἔχη πράγματι ἀνάγκη ἤ ὄχι ὅποιος ἁπλώνει τό χέρι καί σοῦ ζητεῖ ἐλεημοσύνη. Ἡ θεία Ἀγάπη μᾶς δίνει καί ἄλλες δωρεές της, ὅταν ἔχουμε ἤδη λάβει ἀρκετές. 
Συλλογίουσ λοιπόν:

Πρός τούς Οἰκουμενιστάς καί τήν σχέση τους μέ τόν Σατανᾶ!

Ἀνοιχτή ἐπιστολή (καί δυστυχῶς ἀκόμη ἐπίκαιρη)
 πρός τήν σεπτήν Ἱεραρχίαν
Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος
http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%9D-%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%9F%CE%A3-%CE%96%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A3.jpg
Ἅγιοι Πατέρες·
Τό ποτήριον τῆς ὑπομονῆς οὐ μικρᾶς μερίδος λαϊκῶν πιστῶν καί Ἱερέων εὐλαβῶν, ἐγγίζει πρός τό ἐκχείλισμα. Ἡ ἀνοχή τόσων καί τόσων ὑποχωρήσεων καί συμβιβασμῶν, ὁσημέραι ἐξαντλεῖται.
http://www.impantokratoros.gr/img/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%82/zeitgeist%20apologia/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3.png
Ἡ συμμαχία μέ τούς ἐχθρούς στόν πόλεμο ὀνομάζεται "ἐσχάτη προδοσία". 
Ἡ ἕνωση (καί ὄχι μόνο συμμαχία) μέ τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ καί Ὑψίστου Θεοῦ, στά θέματα Πίστεως, 
γιατί ὀνομάζεται ἀπό κάποιους "ἀγάπη";;;