Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Μία ἐπιστολή ἑνός 13χρονου ἐφήβου        ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΣΙΣΑΝΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
                                                                                                                                    Ὀκτώβριος 2011
Ἕνα κάθε μήνα.
Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,                 
Πρίν λίγες ἡμέρες διάβαζα μία ἐπιστολή ἑνός 13χρονου ἐφήβου. Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση τό ὕφος του, ἡ σεμνότητά του, ἡ ἔκφρασή του, ἡ γνώση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, οἱ ἀνησυχίες του, τά ἐνδιαφέροντά του, οἱ προβληματισμοί του, ἀκόμη καί ἡ λεπτή κριτική του στά διάφορα κακῶς κείμενα τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας.
          Ὅμως αὐτό πού μου ἔδωσε τήν ἀφορμή νά ἀποτυπώσω στό χαρτί τίς παρακάτω σκέψεις μου, ἦταν μία καταπληκτική φράση του. Ἔγραφε: «Ὅταν δώσεις στό παιδί περιβάλλον ζωῆς, ἀρνεῖται τά ὑποκατάστατα».
Πραγματικά, ἀγαπητοί μου, αὐτό πού λείπει σήμερα, εἶναι τό περιβάλλον ζωῆς. Ζωῆς ἀληθινῆς. Ζωῆς πραγματικῆς. Ζωῆς εἰλικρινής. Ἡ ζωή ἡ ἀληθινή ἔπαυσε νά ὑφίσταται, εἴτε μέσα στή μικρή κοινωνία τῆς οἰκογένειας, εἴτε στήν εὐρύτερη του χωριοῦ, εἴτε τῆς πόλεως ἤ τῆς παγκόσμιας.
Παντοῦ τριγύρω βλέπεις συντρίμμια, πτώματα, βρωμιά. Ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή ζωή; Ἡ ἀληθινή ζωή εἶναι ὅ, τι πραγματικά ἀξίζει. Εἶναι οἱ διαχρονικές ἀξίες. Εἶναι ὁ ἅγιος Θεός καί ὁ λόγος του.
Ὁ Θεός εἶναι ὁ μόνος πού ἔχει Ζωή καί Αὐτός πού μπορεῖ νά δώσει ζωή. Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος πλησιάζει στό Θεό καί προσκολλᾶται στό Θεό, ἔχει ζωή καί μάλιστα αἰώνια καί μακάρια. Ἄρα, ὅποιος ἀπό ἐδῶ, ἀπ’ αὐτή τή ζωή, ζεῖ μέσα στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τίς ἐντολές του, ζεῖ ἀπό ἐδῶ καί τώρα τήν αἰώνια ζωή.
Λέει ὁ Κύριός μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός: «Ὁ Πατέρας πού μέ ἔστειλε, Αὐτός μοῦ ἔδωσε ἐντολή, τί νά πῶ καί πῶς νά μιλήσω. Ξέρω ὅτι, ἡ ἐντολή του εἶναι ζωή αἰώνια.» (Ἰω. ΙΒ΄ 50 ). Ό, τι, λοιπόν, μᾶς εἶπε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, δηλαδή ὅλες οἱ ἐντολές του εἶναι Ζωή, καί δίνουν ζωή. Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖνος παύει νά ζεῖ. Εἶναι νεκρός.
Στήν ἐποχή μας μᾶς εἶπαν ὅτι, ὁ Θεός δέν ὑπάρχει.
Μᾶς εἶπαν ὅτι, τόν Θεό τόν κατασκευάσαμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι.
Μᾶς εἶπαν ὅτι, οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀξίες διαχρονικές.
Μᾶς διαστρέβλωσαν τά πάντα καί μᾶς εἶπαν τό ἄσπρο μαῦρο καί τό μαῦρο ἄσπρο.
Μᾶς ὑποσχέθηκαν ἐλευθερία καί χαρά καί εὐημερία.
Θέλησαν νά κτίσουν ἕναν Παράδεισο χωρίς τόν Θεό καί τίς ἐντολές του.
Δυστυχῶς, ἔχουμε τό θλιβερό προνόμιο νά ζοῦμε αὐτή τήν ἐμπειρία τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ζωή μας καί ἀπό τήν κοινωνία. Αὐτά τά ὁποῖα ζοῦμε σήμερα εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἀποσυνθέσεως, εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἀπουσίας τῆς Ζωῆς ἀπ’ τήν ζωή μας. Γι’ αὐτό οἱ ἄνθρωποι, καί περισσότερο οἱ νέοι, ψάχνουν νά βροῦν κάτι σταθερό, κάτι τό ὑγειές, καί δέν τό βρίσκουν. Καί τότε προσφεύγουν στά ὑποκατάστατα τῶν ἀξιῶν. Ἐκεῖ ὅμως δέν βρίσκουν τήν πνευματική τελειότητα καί γι’ αὐτό καταφεύγουν στήν ὑλιστική καί σαρκική ἀτέλεια καί φθορά.  
Καί σ’ αὐτό, ἀγαπητοί μου, εἴμαστε ὑπεύθυνοι ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι. Οἱ γονεῖς, οἱ δάσκαλοι, οἱ κληρικοί, οἱ γείτονες, οἱ πάντες. Ἡ ἀσυνέπειά μας, ἡ ὑποκρισία μας καί ἡ ἀδιαφορία μας, σκότωσαν τόν Θεό καί τίς ἐντολές του. Ἔσβησαν τίς ἀξίες, τά ἰδανικά, τήν ἀληθινή ζωή. Τά παιδιά, οἱ νέοι δέν ἔφτιαξαν αὐτόν τόν κόσμο. Γεννήθηκαν καί μεγαλώνουν σ’ αὐτόν τόν κόσμο, πού ἐμεῖς μεταμορφώσαμε.  Πέσαμε μέ τά μοῦτρα στήν ἄνεση, στή χλιδή, στή λαμογιά, στό κλέψιμο, στή νοθεία, στήν ἀδικία τῶν ἀδυνάτων, στήν ἐκμετάλλευση, στά τυχερά παιχνίδια. Ἀκολουθήσαμε πάθη καταστροφικά καί αἰσχρά, μεθύσι, κάπνισμα, ναρκωτικά, πορνεία, μοιχεία, ὁμοφυλοφιλία…
          Ἡ τηλεόραση, μέ ὅλη τήν βρωμιά, τή βία, τήν ἀνηθικότητα, τό κουτσομπολιό, μέ τή σκανδαλοθηρία, τά ψέματα, τήν προβολή τῶν ἀχρήστων καί ἀνωμάλων ἀνθρώπων, ἀθέων, μισελλήνων, μέ τήν ἀποσιώπηση ἤ τή μή προβολή ὑγιῶν προτύπων, αὐτή ἡ  τηλεόραση δέν σταμάτησε νά ἐκπέμπει μέρα – νύχτα σέ ὅλα τά σπιτικά, χρόνια ὁλόκληρα, σ’ αὐτή τήν ξέφραγη χώρα, πού λέγεται Ἑλλάδα.  Αὐτή ἡ  τηλεόραση ἔχει διαμορφώσει αὐτήν τήν ξέφρενη κατάσταση.
          Ἕνα παιδάκι, πού γεννιέται σ’ αὐτό τόν ἔρημο τόπο, πού δέν θυμίζει οὔτε ἡρωική, οὔτε χριστιανική Ἑλλάδα, πῶς θά ἀναπτυχθεῖ; Πῶς θά ζήσει; Πῶς θά μεγαλουργήσει; Ποῦ θά δεῖ τό ἅγιο, τό ἡρωικό, τό κοινωνικό, τό ἔντιμο, τό δίκαιο, τό ἠθικό, τό φυσιολογικό;
          Τά καημένα τά παιδιά! Ἀλλοίμονο σέ τί καιρούς καί σέ ποιό τόπο βρέθηκαν νά ζήσουν!
          Ἄν πραγματικά ἀγαπᾶμε τόν τόπο, τά παιδιά καί τούς νέους μας, νά ξυπνήσουμε καί νά ἀναλάβουμε δράση. Ἄς ξανακάνουμε τήν κοινωνία ἕνα περιβάλλον ζωῆς, γιά νά μπορεῖ τό παιδί νά βρεῖ τό ὑγειές, τό φυσικό, τό ὡραῖο.
Νά βρεῖ ξανά τίς ἀληθινές ἀξίες, τά ὑψηλά ἰδανικά, τίς ζωντανές ἀλήθειες.
Νά βρεῖ τή σωστή οἰκογένεια, τούς σεμνούς γονεῖς, τούς εὐσυνείδητους ἐκπαιδευτικούς, τούς εὐσεβεῖς κληρικούς, τούς τίμιους ἐπαγγελματίες, τά δίκαια ἀφεντικά, τούς φίλεργους καί φιλότιμους ἐργαζόμενους, τούς ἄξιους ἄρχοντες, τούς γιατρούς πού νά ἐνδιαφέρονται γιά τόν ἄνθρωπο, τούς δικαστικούς πού νά ἀποδίδουν τή δικαιοσύνη ὅπου πρέπει.
          Πῶς θά γίνει αὐτό τό θαῦμα; Τό θαῦμα θά γίνει ὅταν ὁ καθένας μας προσωπικῶς καί ὅλοι μαζί βάλουμε τόν Θεό καί τό θέλημά του στή ζωή μας. Τότε τό νεκρό θά ζωντανέψει, τό ἄσχημο θά ὀμορφύνει καί τό στραβό θά ἰσιάξει. Μόνο ὅταν ἀφήσουμε τόν Θεό νά εἰσέλθει στήν ζωή τῆς κοινωνίας, τότε ἡ κοινωνία θά γίνει ζωντανή καί ὡραία καί ἑλκυστική.
          Ἄν δέν τό θέλουν οἱ πολλοί, αὐτό μή μᾶς ἀποθαρρύνει. Ὁ καθένας βάζοντας τόν Θεό στή ζωή του, μπορεῖ νά δημιουργήσει γύρω του ἕνα πραγματικό περιβάλλον ζωῆς. Καί αὐτό εἶναι πολύ παρήγορο, γιά τούς νέους ὁδοιπόρους τῆς ζωῆς. Περπατώντας μέσα στήν ἔρημο της κοινωνίας, νά μποροῦν νά βροῦν μία γλυκιά καί δροσερή ὄαση. Νά βροῦν ἕναν πραγματικό ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Ἕναν εὐεργέτη τῆς ἀνθρωπότητας.
 Ἄς προσευχηθοῦμε στόν ἅγιο Τριαδικό Θεό, ἀγαπητοί μου ἐνορίτες, νά ὑπάρξουν πολλές τέτοιες ὀάσεις μέσα στήν ἔρημη κοινωνία.
Τό εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν καρδιά
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου
 
Αναρτήθηκε από PROSKINITIS 

Ο ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜ.ΑΡ. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Κουβέλης είπε πριν λίγες μέρες ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση χωρίς τη ΔΗΜ.ΑΡ.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή η αλήθεια όμως λέει και κάτι άλλο. ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ ΜΕΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΑΡ.
Η Τρόικα απαιτούσε μετά τις πρώτες εκλογές, το νέο πακέτο των επώδυνων μέτρων να ψηφιστεί από όλο το πολιτικό φάσμα. Γι' αυτό θα θυμάστε ότι ο Βενιζέλος έλεγε τότε, ότι δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Μετά τις δεύτερες εκλογές, ο Τσίπρας, το βράδι των εκλογών, χωρίς να περιμένει διερευνητική εντολή (γιατί το έκανε άραγε, αφού ήταν δεύτερο κόμμα και δεν υπήρχε αυτοδυναμία;;;;) ανακοίνωσε ότι θα υπηρετήσει το λαό από την αντιπολίτευση. Γνώριζε ότι η κυβέρνηση είχε προαποφασιστεί και την ψήφο της αριστεράς στη λήψη των τελευταίων και θανατηφόρων επώδυνων μέτρων είχε αναλάβει να τη δώσει ο Κουβέλης και η ΔΗΜ.ΑΡ.
Και τώρα ακούστε γιατί ο Κουβέλης και η ΔΗΜ.ΑΡ. είναι οι μεγαλύτεροι προδότες.
Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, καθώς και οι περισσότεροι υπουργοί και βουλευτές της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εμπλεκόμενοι σε πλήθος οικονομικών σκανδάλων και διαφθοράς, και είναι όμηροι της Τρόικα και των οικονομικών συμφερόντων που θέλουν να αρπάξουν τη χώρα.
Κινδυνεύουν δηλαδή, αν δεν είναι “καλά και φρόνιμα” παιδιά, να πάνε φυλακή. Βλέπετε, η δικαιοσύνη και το ΣΔΟΕ λειτουργούν.......... κατά παραγγελία. Είναι επίσης δεσμευμένοι με τις υπογραφές τους απέναντι στην Τρόικα.
Ο Κουβέλης και η ΔΗΜ.ΑΡ. ούτε φυλακή κινδυνεύουν να πάνε, ούτε είναι δεσμευμένοι με υπογραφές για τήρηση δεσμεύσεων. Αυτοί το κάνουν για ευχαρίστηση. Είναι ανθέλληνες και θα ψηφίσουν τα θανατηφόρα επώδυνα μέτρα με ευχαρίστηση.
Είναι θανατηφόρα για το λαό και το ξέρουν. Γι' αυτό λένε ότι “είναι και τα τελευταία”.
Σε αυτό λένε αλήθεια. Τους πεθαμένους δεν μπορείς να τους ξανασκοτώσεις.
Ο Κουβέλης και η ΔΗΜ.ΑΡ. λοιπόν, θα προδόσουν τους Έλληνες από ευχαρίστηση. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στη ΔΗΜ.ΑΡ. βρήκαν “λιμάνι” οι γνωστοί ανθέλληνες ΜΠΙΣΤΗΣ και ΡΕΠΟΥΣΗ.

Γιάννης Λαμπρόπουλος

AΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Τα ονόματα και οι εταιρίες που έκαψαν την Ελλάδα


Μια απίστευτη έρευνα που λέει τα πράγματα με  το όνομά τους! Ποιοι και πως οργάνωσαν το έγκλημα κατά της χώρας μας! 

Φανταστείτε μια πολεμική ενέργεια! Μια δολιοφθορά στις γραμμές του «εχθρού»! Μια πολεμική σύρραξη ανάμεσα σε δύο στρατούς! Ποια είναι τα «εργαλεία» που χρειάζεται ένας επιτιθέμενος; Σίγουρα, ...
... τα πυρομαχικά και σίγουρα ένα σχέδιο δράσης εναντίον του αμυνόμενου!

Στην περίπτωση της επίθεσης στην Ελλάδα, ποια ήταν τα εργαλεία της κρίσης; Ποια ήταν τα όπλα στη φαρέτρα του «εχθρού» και ποιο ήταν το σχέδιό του;

Σε αυτό το ερώτημα θα προσπαθήσω να απαντήσω σήμερα, όσο το δυνατόν πιο απλά, χωρίς περιττούς οικονομικούς όρους αλλά πάνω απ όλα με ονόματα! Τόσο προσώπων όσο και εταιριών!

Διότι εδώ και δύο χρόνια που ο Ελληνικός λαός δέχεται μια πολεμικού τύπου επίθεση, κάποιοι στην Ελλάδα, εξακολουθούν να κρύβουν από τους Ελληνες ακόμη και το όνομα του «εχθρού»! Αντίθετα σε γειτονικές χώρες, γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι οι επιτιθέμενοι και ποιο είναι το σχέδιο τους!
Εδώ, εξακολουθούμε να τους ονομάζουμε γενικά κι αόριστα … ως «αγορές»διότι η διαπλοκή των πολιτικών με τον δημοσιογραφικό κόσμο, μέσω της διαφημιστικής πίτας, δεν επιτρέπει ούτε καν το όνομα τους να αναφερθεί!!!

Και ναι μεν η Ευρώπη είναι συνένοχη και συμμέτοχη στο έγκλημα κατά της χώρας μας, στην Ελλάδα, με μεγάλη ευκολία αναφερόμαστε στον … «εχθρό» όταν είναι made in USA αλλά με μεγάλη δυσκολία αναφερόμαστε στον εχθρό όταν είναι … ευρωπαίος και μοιράζει διαφημίσεις στα κανάλια και στις εφημερίδες!!

Μάλιστα στις 3 Μαρτίου 2010, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε επίσημα, τους Τζορτζ Σόρος, Τζον Πόλσον, Στίβεν Κοέν και Ντέιβιντ Αϊχορν, διότι σχεδίασαν την επίθεση στο ευρώ και κατ επέκταση και την επίθεση στην Ελλάδα! 

Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι στην Ευρώπη και συνεπώς στην Ελλάδα, θα εξαντλούσαν κάθε νομική δραστηριότητα εναντίον τους, εντούτοις, ουδείς άδραξε αυτή την μοναδική ευκαιρία και στη Γηραιά Ηπειρο δεν κουνήθηκε φύλο!!! 


Το ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι θα το δείτε παρακάτω και θα αντιληφθείτε το ΓΙΑΤΙ ! 

Πάμε όμως να εξετάσουμε τα πράγματα με ψυχραιμία!

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ

CDS - Ασφάλιστρα κινδύνου

Εξι ήταν τα εργαλεία με τα οποία κατασκευάστηκε … εργαστηριακά η κρίση και ο ιός απελευθερώθηκε στην Ευρώπη ! Επιλογή; Τα «κράτη-γουρούνια» (PIGS, από τα αρχικά των λέξεων, Portugal Ireland, Greek, Spain) είχαν προεπιλεγεί και στα «εργαστήρια» των τοκογλύφων είχαν γίνει οι απαραίτητες «προσομοιώσεις» με αποτέλεσμα να επιλεγεί ως καλύτερος στόχος, η Ελλάδα, για την τελική επίθεση κατά του Ευρώ, η οποία δεν έχει γίνει ακόμη! Ποια ήταν λοιπόν τα εργαλεία αυτά;

Το πρώτο εργαλείο ήταν τα «ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) που ενώ σχεδιάστηκε για την ασφάλεια των ομολόγων, εντούτοις χρησιμοποιήθηκε ανεξέλεγκτα και χωρίς εποπτικό μηχανισμό, Πουθενά! Υποτίθεται ότι τα CDS διασφαλίζουν τους κατόχους ομολόγων έναντι της χρεοκοπίας του εκδότη τους! Με δεδομένο όμως ότι επέτρεψαν να κατέχουν ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) ακόμη κι άτομα που δεν έχουν αγοράσει ομόλογα μιας χώρας, επέτρεψαν το σπεκουλάρισμα των τζογαδόρων. Κάποτε είχα γράψει ότι όταν κατέχει CDS, ένας μη κάτοχος ομολόγων, είναι σα να επιτρέπουν οι τράπεζες που δίνουν δάνεια, να αγοράζουν ασφάλιστρα των κατοικιών, και όσοι δεν έχουν σχέση με το εκάστοτε σπίτι! 

Δηλαδή, φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί, αν πάρετε ένα στεγαστικό δάνειο , και ο γείτονας σας, μπορεί να αγοράζει και να πουλά τα ασφάλιστρα του σπιτιού που αγοράσατε. Κάποια στιγμή, αν το ασφάλιστρο πάει στα ύψη, τότε, τι πιο φυσικό, να βάλει φωτιά στο σπίτι σας, προκειμένου να εισπράξει το υψηλότατο ασφάλιστρο, που κάποτε το είχε αγοράσει πάμφθηνα!!!

Πέραν των Cds, ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ήταν τρεις επενδυτικές τράπεζες και τρεις οίκοι αξιολόγησης.

Τράπεζες – Επενδ. Εταιρίες:

GOLDMAN SACHS
NEUBERGER BERMAN (συμφερόντων Rotschild)
BLACKROCK, U.K.(συμφερόντων Rotschild) 

Οίκοι Πιστοληπτικής Αξιολόγησης:
FITCH
MOODY’s
STANDARD & POOR (S&P)


Χρονικά, η κρίση είχε αρχίσει να σχεδιάζεται, πριν καν τυπωθεί το πρώτο χαρτονόμισμα του Ευρώ. Στην Ελλάδα η Goldman Sachs είχε αλλωσει το κράτος από τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης του Κώστα Σημίτη και μεγαλούργησε επί ημερών Γιάννου Παπαντωνίου!
Σταχυολογούμε χρονικά, μερικές κινήσεις των «εργαλείων» αυτών στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον ρόλο τους καλύτερα: 

2000: Η Goldman Sachs εκπονεί το Πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πρόγραμμα χρηματιστηριακής δανειοδότησης που παρουσιαζόταν ως … πώληση, ώστε να ικανοποιηθούν τα κριτήρια του Μάαστριχτ και να πανηγυρίζει η κυβέρνηση Σημίτη!

2002: Η Goldman Sachs εκπονεί το Πρόγραμμα ΑΙΟΛΟΣ, με αντάλλαγμα την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης αεροδρομίων και τυχερών παιχνιδιών.

2005: Η Goldman Sachs πουλάει αυτό το χρηματιστηριακό «προϊόν» στην Εθνική Τράπεζα, η οποία το κράτησε μέχρι το 2008.
Με τη βοήθεια της Goldman Sachs ιδρύεται η εταιρεία ΤΙΤΛΟΣ στην οποία μεταφέρεται το «προϊόν».

Η Εθνική Τράπεζα εξασφαλίζει τα ομόλογα της εταιρείας ΤΙΤΛΟΣ και τα παραχωρεί στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα (ΚΤΕ), παίρνοντας δανειακά κεφάλαια.

2009 (Οκτώβριος): Έρχεται στην Ελλάδα κλιμάκιο αξιωματούχων της Goldman Sachs και προτείνει τη χρήση ενός νέου χρηματιστηριακού «προϊόντος» για την κάλυψη των αναγκών της χώρας για το 2009 και 2010. Η πρόταση δεν βρήκε ανταπόκριση.

Λίγες μέρες αργότερα: ο οίκος Fitch υποβαθμίζει την Ελλάδα, από Α σε Α-. Σημειώνεται πτώση της μετοχής της ΕΤΕ στο Χρηματιστήριο της Ν.Υ.

2009 (αρχές Νοεμβρίου): Έρχεται στην Ελλάδα δεύτερο κλιμάκιο αξιωματούχων της Goldman Sachs για να μεταπείσει τους Έλληνες ιθύνοντες.

● Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων:
Στο Χρηματιστήριο της Ν.Υ.: οι τιμές της μετοχής της ΕΤΕ αυξάνονται. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών: σημειώνεται άνοδος, και
oι πιέσεις στην αγορά ομολόγων και CDS σταματούν.

● Μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων,
Στο Χρηματιστήριο Ν.Υ.:

(α) Σημειώνονται αθρόες πωλήσεις μετοχών της Εθνικής και στο ΧΑ μετοχών όλου του τραπεζικού τομέα, Εθνική, Alpha, Eurobank, κ.α.

(β) Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων πέφτουν.

(γ) Τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται.

2009 (12 Δεκεμβρίου): Ο οίκος Fitch ανακοινώνει νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας (στην κατηγορία ΒΒΒ+), πετώντας την έξω από την αγορά ομολόγων.

2009 (μέσα Δεκεμβρίου): Οι οίκοι Moody’s και S&P μπαίνουν στο παιχνίδι, υποβαθμίζουν κι αυτοί την Ελλάδα, προκαλώντας γενικό ξεπούλημα των ομολόγων της και απογείωση του κόστους δανεισμού της.

2010 (Απρίλιος): Ο οίκος Fitch υποβαθμίζει ξανά την Ελλάδα (σε ΒΒΒ-) σηματοδοτώντας και τυπικά την χρηματοπιστωτική πτώχευση της Ελλάδας και εκεί αρχίζει να γίνεται ορατό στους Ελληνες το δράμα που θα ζήσουν.

Ποιοι είναι όμως πίσω από τις αοριστολογίες των δημοσιογράφων που αποκαλούν τον εχθρό μας ως ... αγορές;

ΤΟ WHO IS WHO ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

NEUBERGER BERMAN

▪ Έχει θέσεις στην Τράπεζα Ελλάδας, Εθνική, Eurobank Ergasias, Εμπορική
▪ Είναι ο 1ος μεγαλύτερος διεθνής επενδυτής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
▪ Είναι ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ και μεγαλομέτοχος στη Goldman Sachs
▪Είναι ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ και μεγαλομέτοχος στον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch

BLACKROCK, HNΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

▪ Έχει θέσεις στην Τράπεζα Ελλάδας, Εθνική, Eurobank Ergasias, Εμπορική
▪ Είναι ο 2ος μεγαλύτερος διεθνής επενδυτής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
▪ Είναι μεγαλομέτοχος στη Goldman Sachs
▪ Είναι μεγαλομέτοχος στους οίκους Moody’s και S & P


NEUBERGER BERMAN

Κανείς σήμερα δεν θυμάται ότι η NEUBERGER BERMAN είναι μία από τις εταιρίες που πρωτοστάτησαν στην επίθεση και στην πτώση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πουλώντας μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2009, (κρατηθείτε) 1.700.000 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας.
Ιδρύθηκε από μέλος της οικογένειας Ρόθτσάιλντ, της μεγαλύτερης τραπεζικής δυναστείας του κόσμου, που δανείζει τη χώρα μας από το 1823 !!!

Ο νυν πρόεδρος της Neuberger Berman ήταν:

● Πρώην πρόεδρος του επενδυτικού τμήματος της αμαρτωλής Lehman Brothers που αποτέλεσε ένα άλλο πείραμα των διεθνών τοκογλύφων .
● Πρώην συνεταίρος και πρόεδρος του επενδυτικού τμήματος της Goldman Sachs.
● Στενός συγγενής του τέως προέδρου Τζορτζ Μπους.

Και φτάνω στο σημείο απ όπου ξεκινήσαμε! 

Για να αντιληφθείτε, γιατί ουδείς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεν έκανε το παραμικρό όταν στις 3 Μαρτίου 2010, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε, τους Τζορτζ Σόρος, Τζον Πόλσον, Στίβεν Κοέν και Ν.Αϊχορν για την επίθεση στο Ευρώ.

Ποιοι είναι αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι που εδώ στην Ελλάδα, όταν έρχεται η στιγμή να πουμε το όνομά τους, κάποιοι δαγκώνουν την γλώσα τους;

Τζόρτζ Σόρος
Διεθνής επενδυτής και μέγας κερδοσκόπος που είχε πρωτοστατήσει στην επίθεση κατά της Στερλίνας.

● Στενότατος συνεργάτης των Ρόθτσάιλντ σε πλήθος επενδυτικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πάνω από πέντε εταιρίες, στις οποίες μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών του Σόρος ήταν μέλη των Δ.Σ. εταιρειών των Ρόθτσάιλντ , αλλά και αντίστροφα.

● Στο Δ.Σ. της κύριας επενδυτικής εταιρείας του Σόρος που ονομάζεται Quantum Fund, συμμετέχει ο Ρίτσαρντ Κατζ, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος της Rothschild Italia S.p.A. και μέλος της Επιτροπής Εμπορικών Τραπεζών της!

● Ο Τζορτζ Σόρος, και ο τραπεζίτης Τζέϊκομπ Ρόθτσάιλντ είναι συνεταίροι σε εταιρεία επενδύσεων στην Αφρική και ποιον λέτε να έχουν συνέταιρο; Την γνωστή «ανθέλληνα» που όλοι μας την βρίζαμε για όσα έκανε κατά της χώρας μας, τέως υπουργό των ΗΠΑ,Μαντλίν Ολμπράϊτ.


Τζον Πόλσον 
Ο 50ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Διεθνής κερδοσκόπος και διαχειριστής του μεγάλου hedge funds «Paulson & Co». Ο Πόλσον και ο Ναθάνιελ Ρόθτσάιλντ είναι βασικοί μέτοχοι της Rusal, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής αλουμίνιου στον κόσμο.

Στίβεν Κοέν O 27ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο Κοέν μαζί με την Atticus Capital της οικογένειας Ρόθτσάιλντ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s (που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης).


Ντέιβιντ Αϊνχορν

Διεθνής κερδοσκόπος, διαχειριστής του μεγάλου hedge funds Greenlight Capital, ο οποίος «έβγαλε» 1,7 δισ. δολάρια σορτάροντας τη μετοχή της Lehman Βrothers,

H ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ποιοι είναι αλήθεια αυτοί οι Ρόθτσάιλντ;

● Ελέγχουν το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο εξόρυξης και εμπορίας διαμαντιών, πολύτιμων λίθων και μετάλλων, μέσα από εταιρείες τους όπως η Barick Gold, η Gold Fields, η De Beers, η Rio Tinto, κ.α.

● Είναι από τις μεγαλύτερες οικογένειες της βιομηχανίας πετρελαίου.

● Ο Ναθάνιελ Ρόθτσάιλντ και ο Τζον Πόλσον (50ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο) είναι βασικοί μέτοχοι της Rusal, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής αλουμίνιου στον κόσμο.


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΡΟΘΤΣΑΪΛΝΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;


● Ήταν από τους πρώτους δανειστές της Ελλάδας. Τα δάνεια από τους Ρόθτσάιλντ ήταν τα πρώτα και από τα μεγαλύτερα που έλαβε η Ελλάδα το 1823. Από τότε μας δανείζουν και ρουφούν το αίμα των Ελλήνων!

● Ήταν οι δημιουργοί του σύγχρονου τραπεζικού και νομισματικού συστήματος της Ελλάδας.

● Ήταν βασικοί χρηματοδότες, συνιδρυτές και μεγαλομέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ).

● Εξέδιδαν δάνεια για τη δημιουργία έργων υποδομής και δανειοδότησαν εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Έχοντας το νομισματικό έλεγχο και τον έλεγχο της παραγωγής χρήματος στην Ελλάδα, έπαιξαν σε βάθος χρόνου και στα δυο επίπεδα.

● Παρέμειναν βασικοί μέτοχοι της ΕΤΕ μέσω πολλών εταιρειών (όπως Neuberger Berman).

● Είναι μεγαλομέτοχοι της Τράπεζας της Ελλάδας , η οποία πήρε τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας από την Εθνική Τράπεζα, και μόνο κατ όνομα είναι… Ελληνική αφού μόνο ένα μικρό μέρος των κεφαλαίων της είναι Ελληνικό.

● Η N. M. Rothschild & Sons ήταν μέχρι πρόσφατα σύμβουλος του Ελληνικού Κράτους για ιδιωτικοποιήσεις , όπως της ΔΕΗ και της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και σύμβουλος δεκάδων τραπεζών και εταιρειών στην Ελλάδα όπως η Cosmote, ΕΛΠΕ, Τράπεζα Εγνατία, Γενική Τράπεζα, Μυτιληναίος, Eurobank, και ένα σωρό άλλες.

Ο σκοτεινός κύριος Ακερμαν

Πολλές φορές, θα ακούσετε στις «ειδήσεις» για τον σκοτεινό ρόλο του κυρίου Τζόζεφ Ακερμαν, ο οποίος είναι διοικητής της Deutsche Bank ! Κανείς δεν λέει όμως, τι ακριβώς δουλειά κάνει ο Ακερμαν και πως σχετίζεται με τα προηγούμενα κοράκια των «αόρατων» κατά τα άλλα αγορών! Και που να δείτε, τι έκανε η Ελλάδα για να επιβραβεύσει τον φοβερό και τρομερό ρόλο του!

Ο Τζόσεφ Ακερμαν είναι:
▪ Διοικητής της Deutsche Bank. Γνωρίζετε ότι η D.B. είναι σύμβουλος του γερμανικού κράτους για τη διαχείριση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής κρίσης;

▪ Είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της Siemens από το 2003 και Β’ αναπληρωτής πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens σήμερα. Μήπως καταλάβατε τώρα γιατί έκλεισε η υπόθεση με τα 200 ψωρο-εκατομμύρια που προσέφεραν, ενώ οι μίζες ήταν δις;

▪ Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Vodafone !!!

▪ Μη-εκτελεστικός διευθυντής της Royal Dutch Shell, πετρελαϊκής εταιρείας συμφερόντων Ρόθτσάιλντ. Καταλάβατε τώρα γιατί μόλις έβγαλε πετρέλαιο η Κύπρος, πήγε η Shell στα Κατεχόμενα να κάνει το ίδιο; Καταλάβατε τώρα γιατί φωνάζει όλος ο πλανήτης «Ελληνες χαράξτε ΑΟΖ», κι εμείς δεν το κάνουμε; Καταλάβατε μήπως γιατί στις αρχές του 2009, SHELL και BP πούλησαν τα πρατήρια τους στην ΕΛΛΑΔΑ;;; Όχι απλά γιατί γνώριζαν για την κρίση αλλά γιατί την είχαν σχεδιάσει οι ίδιοι!!!

▪ Αντιπρόεδρος της ασφαλιστικής εταιρείας Zurich Financial Services (η οποία, μεταξύ άλλων, παρέχει ασφαλιστικά προϊόντα για την προστασία από το πιστωτικό και το πολιτικό ρίσκο). Μήπως καταλάβατε τώρα γιατί ξεκίνησα την περιγραφή μου με τον ρόλο του εργαλείου που ονομάζεται CDS;

Πρόκειται για ένα άτομο με αρκετές δεκάδες ρόλους, και είναι ν απορεί κανείς πως καταφέρνει να εργάζεται με επιτυχία σε τόσες πολλές δύσκολες θέσεις! Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το μόνο που κάνει είναι η υπογραφή του σε κάποιες αποφάσεις που άλλοι σχεδιάζουν κι αυτός εκτελεί!

Οσο για εμάς; Εμείς οι Ελληνες λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσει «φανερά» η κρίση, αντί για να τον απελάσουμε από τη χώρα τον βραβεύσαμε κι από πάνω! Ετσι τον Σεπτέμβριο του 2009 ο κ. Τζότζεφ Ακερμαν αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορας στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης!!!

Ετσι λειτουργεί το σύστημα εδώ στην Ελλάδα! 

Βραβεύουμε τους νεκροθάφτες της χώρας μας ! 

Αν πάλι δεν μπορούμε να τους βραβεύσουμε, τότε τους καθιστούμε ισότιμους συνομιλητές με τους Πρωθυπουργούς μας! Όπως τον κ. Τ.Σόρος για παράδειγμα, του οποίου τα γεύματα με τον ΤΕΩΣ Πρωθυπουργό Γ.Παπανδρέου, τα πληρώσαμε χρυσάφι!!!

Την επόμενη φορά που θα ακούσετε λοιπόν για «αγορές» και «τοκογλύφους» και «οικονομικούς δολοφόνους» θα ξέρετε! 

Βάλτε αυτό το άρθρο στα «αγαπημένα» του υπολογιστή σας, γιατί θα σας χρειαστεί άπειρες φορές, όταν κάποιοι, θα εξακολουθούν να προκαλούν συσκότιση στον λαό, με αόριστες αναφορές, φτάνοντας στο σημείο τον Ελληνα πολίτη να αναρωτιέται «ΜΑ ΠΟΙΟΣ είναι ο ΕΧΘΡΟΣ»

Τώρα , γνωρίζετε τον εχθρό! Τουλάχιστον, γνωρίζετε τον εχθρό εκτός των τειχών! 

Για τους υπόλοιπους, τους εντός, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε!!!
----
Πηγές:
Τα στοιχεία για την συμμετοχή των πολυεθνικών στην Ελληνική οικονομία είναι από το βιβλίο του Πάνου Παναγιώτου: "Ελληνική Κρίση: Περίεργες συμπτώσεις", εκδόσεις Λιβάνη, το οποίο αξίζει να το διαβάσετε.