Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ & ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΣΑΑΚ TON ΛΙΒΑΝΕΖΟ

Ἀγαπητοί μας ἀκροαταί, καλησπέρα σας

Σήμερα, θά διαπιστώσετε, ὅτι ἡ σημερινή μας ἐκπομπή ἔχει ''τό κάτι ἄλλο'', ὅπως λέμε κατά τό δή λεγόμενον. Εἶναι διαφορετική καί μέ πολλή καί πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Θά ρωτήσετε, ''γιατί αὐτό;'' Διότι, ἔχομε τήν ἰδιαίτερη χαρά καί εὐλογία μαζί μας νά εὑρίσκεται ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀρσένιος Κατερέλος, καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἔλθει καί αὐτός στήν πόλη μας, στήν Μητρόπολή μας, στήν εὐλογημένη καί ἀκριτική Κόνιτσα, γιά νά λάβη μέρος στίς ἐκδηλώσεις πού γίνονται γιά τήν μνήμη τοῦ ἀειμνήστου ὁσίου Γέροντος Παϊσίου.
-Καλῶς ἤλθατε, π. Ἀρσένιε. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού δεχθήκατε νά μιλήσετε μαζί μας καί νά μᾶς πῆτε πολλά πού γνωρίζετε ἀπό τόν π. Παΐσιο, καθ᾽ ὅ,τι τόν εἴχατε ζήσει ἐσεῖς καί εἶσθε μεταξύ ἐκείνωντῶν ὁποίων ἐγνώρισαν αὐθεντικά τόν Γέροντα καί τήν διδασκαλία του.
-Κατ᾽ ἀρχάς, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσω τά ἀνέκφραστα συναισθήματά μου γιά τήν μεγάλη χαρά, τιμή καί εὐλογία νά εὑρίσκωμαι εἰς τόν ἐκλεκτό ραδιοφωνικό σταθμό τῆς ὄντως θεοσώστου καί μαρτυρικῆς ταύτης Μητροπόλεως, ἡ ὁποία, σέ δύσκολους καί πονηρούς καιρούς, ὀρθοτομεῖ ὄντως τόν λόγο τῆς ἀληθείας τοῦ Κυρίου.
Θερμές, εὐγνώμονες εὐχαριστίες, λοιπόν, πρός ὅλους καί ἰδιαίτερα πρός τόν σεπτό Ποιμενάρχη σας κ. κ. Ἀνδρέαν, τοῦ ὁποίου ἐπικαλοῦμαι καί τίς εὐχές, ἐκ τῆς θέσεως ταύτης, ὅπως καί πρός τό πρόσωπό σας Πανοσιολογιώτατε π. Ἰωήλ, πού εἴχατε τήν εὐγενῆ καλωσύνη νά καλέσετε ἐδῶ τήν ἀναξιότητά μου.

Οι δοκιμασίες είναι όπως η λάσπη και το κερί

 
- Γέροντα, βλέποντας κανείς τις εφημερίδες, τις ειδήσεις, το τι συμβαίνει στη γειτονιά μας, στον κόσμο ολόκληρο, διαπιστώνει ότι είναι διάχυτος ο πόνος. Ο πόλεμος, η αρρώστια, ο καρκίνος, οι δοκιμασίες. Γιατί τα επιτρέπει ο Θεός της Αγάπης αυτά;

http://www.astraorama.com/wp-content/uploads/2012/10/Orange_Sun_Backdrop1.jpg- Να ξέρετε ότι ο καλός Θεός δεν θέλει να εκδικηθεί κανέναν. Ο Θεός δεν θέλει να γίνει δήμιος με κανέναν. ...Ο Θεός πολλές φορές συλλαμβάνει και παίρνει την ασθένεια του ανθρώπου και τον βοηθά να έρθει πιο κοντά του. Να μαλακώσει η καρδιά του. Θυμάμαι τον Γερο-Παΐσιο που έλεγε:

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Νά εἴμαστε ἀφιλάργυροι,
τόσο οἱ λαϊκοί, προπάντων δε οἱ μοναχοί!
Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς  
 http://paramythia-online.gr/paramythia/images/stories/agios_diadoxos_episkopos_fotikis_536.jpg
  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ καὶ ὁρισμὸς τῆς ἀφιλαργυρίας εἶναι:
τὸ νὰ θέλει κάποιος νὰ μὴν ἔχει, 
μὲ τὴν ἴδια ἔνταση ποὺ ὁ ἄλλος θέλει νὰ ἔχει.
http://3.bp.blogspot.com/-nW_RlRn2z4w/T-Y711OphdI/AAAAAAAAM08/qZUrjN7ccVE/s400/5597_b.jpg
Ἡ περιουσία τοῦ μοναχοῦ, πρέπει νά εἶναι ἡ τελεία ἀγάπη κι ἀφοσίωσή του πρός τόν Θεό!

Ἀκτημοσύνη ( ἀφορᾶ καί λαϊκούς καί προπάντων μοναχούς πού ἔδωσαν ὅρκο ἀκτημοσύνης καί ἀφιλαργυρίας )

Γεροντος Σωφρόνιου
http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/06/gerondas_scebffronios_.jpg
Η πείρα δεικνύει σαφώς εις πάντα άνθρωπον ότι δια να φθάση εις τον καθαράν προσευχήν, είναι ανάγκη να ελευθερώση τον νουν αυτού εκ των εικόνων της ύλης, αίτινες βαρύνουν αυτόν.
http://1.bp.blogspot.com/-TsT3sOgKsoU/Uhkv1DSFbFI/AAAAAAAAFsY/Som638yXiZU/s640/IMG_3855.jpgΕν τη μοναχική υποσχέσει της ακτημοσύνης η έμφασις δίδεται εις την πάλην προς το πάθος της «φιλοκτημοσύνης» ή της «φιλαργυρίας». Δι’ αυτής ο μοναχός δεν υπόσχεται τόσον να ζήση «εν πτωχεία» (ως υπόσχονται οι δυτικοί), όσον να ελευθερώση το πνεύμα αυτού από της επιθυμίας του «κατέχειν» μέχρι τοιούτου βαθμού ώστε ο αληθής θεράπων της ακτημοσύνης παύει να φείδηται και του ιδίου αυτού σώματος. Μόνον υπό τας συνθήκας αυτάς είναι όντως δυνατή η γνησία βασιλική ζωή του πνεύματος.
Η συνετή άσκησις συνίσταται εις το να περιορίσωμεν εαυτούς εις εκείνο το αναγκαίον ελάχιστον των πραγμάτων και της ύλης, άνευ του οποίου η ζωή θα καθίστατο πλέον αδύνατος. Αλλά το μέτρον των δυνατοτήτων εκάστου είναι διάφορον.

Γυναῖκες, σεβασθῆτε τούς Ἱερούς Ναούς! ( β΄ μέρος )

Χρῆστος Κων. Λιβανός
Ὁ ἐνδυματολογικός κώδικας τοῦ Θεοῦ!
http://02varvara.files.wordpress.com/2009/12/russian-woman-with-child.jpg

     
http://3.bp.blogspot.com/-Tg5dbPhuAzA/UlUGC1yPHLI/AAAAAAAAZJU/IWQvBmGZ8u8/s1600/%CE%B3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1+%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B1.jpg
Ἡ ἐνδυμασία πολλῶν Ἑλληνίδων πού προσέρχονται σήμερα στούς Ἱ. Ναούς, ὄχι μόνο δέν συνάδει μέ τήν χριστιανική τους ἰδιότητα, ἀλλ' ἀποτελεῖ καί βδέλυγμα στά μάτια τοῦ Θεοῦ. Δέν τό λέγομε ἐμεῖς αὐτό, τό λέγει ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἡ αἰσχρή μόδα καθιέρωσε τίς τελευταῖες δεκαετίες τό ἀνδρικό παντελόνι καί ὡς γυναικεῖο ἔνδυμα σέ τέτοιο μάλιστα σημεῖο, ὥστε οἱ περισσότερες γυναῖκες νά φοροῦν πλέον παντελόνια ἀντί φουστάνια. Ἡ κοινωνία μας τό δέχθηκε. Δέν τό δέχεται ὅμως ὁ Θεός. Ἡ κοινωνία μας δέχεται σιγά-σιγά ὡς φυσιολογικό τρόπο σεξουαλικῆς ζωῆς καί τήν ὁμοφυλοφιλία! Ἡ κοινωνία μας δέχεται πλέον καί τούς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων, δίνοντάς τους μάλιστα τό δικαίωμα νά υἱοθετοῦν καί παιδιά!

Πῶς νά νικᾶμε τή θλίψη καί τήν πλήξη!

"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"

Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg
http://www.diaforetiko.gr/wp-content/uploads/2013/03/%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%88%CE%B7.jpg
 Γράφετε πώς ἡ θλίψη καί ἡ πλήξη σᾶς βασανίζουν. Ὡστόσο, προβλήματα ἐσωτερικά δέν ἔχετε, μόνο ἐξωτερικά. Ἐπομένως ἡ ἀθυμία καί ἡ ταραχή σας προκαλοῦνται ἀπό τόν ἐχθρό, πού μηχανεύεται κάθε τρόπο γιά νά διώξει τήν εἰρήνη ἀπό τίς ἀνθρώπινες καρδιές. 

http://1.bp.blogspot.com/-QuchVJQzXn4/UBjwn191DiI/AAAAAAAACZ0/fNhOUn3o-hY/s640/800d052HuLb.jpg
Ἡ ἐργασία καί ἡ προσευχή, νά γίνουν ἀχώριστοι ὁδηγοί μας!
Μή βαρυγγωμᾶτε! Μήν ἀγανακτεῖτε! Ἀφοσιωθεῖτε:
  •  στήν ἐργασία 
  • καί στήν προσευχή. 

Μικρός καί Μεγάλος Ἁγιασμός

 http://www.paidikimelodia.gr/blog/wp-content/uploads/AGIASMOS_B.jpg
 Μία από τις πιο γνωστές και λαοφιλείς Ακολουθίες της Εκκλησίας μας είναι αυτή του Aγιασμού των Yδάτων. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία η Ακολουθία αυτή παρουσιάζεται σε δύο τύπους, τον Mεγάλο και τον Mικρό Aγιασμό, ανήκει δε στην κατηγορία των Mυστηριοειδών Tελετών. Μυστηριώδεις καλούνται οι Ακολουθίες μέσω των οποίων παρέχεται αοράτως η Θεία Χάρη με αισθητούς χειρισμούς και σημεία, δεν έχουν συσταθεί όμως από τον Κύριο ούτε είναι αναγκαίες προς σωτηρία όπως τα Μυστήρια.
Είναι γνωστές σε όλους οι διάφορες ευλαβείς παρανοήσεις που υφίστανται σε σχέση με τον Αγιασμό γενικώς, ιδίως δε με τον Μεγάλο. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο προς άρση των παρεξηγήσεων να παρουσιαστούν ακροθιγώς τα όσα σχετικά ισχύουν.

Τό Ἱερό Ἀντιμήνσιο


Τό Ἱερό Ἀντιμήνσιο: ἀντικαθιστᾶ τήν Ἁγία Τράπεζα καί χωρίς αὐτό Θεία Λειτουργία δέν τελεῖται. Πάνω στό Ἀντιμήνσιο μέ τό διπλωμένο καί συρραμμένο εἰλητό, τοποθετεῖται τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, ἀντι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Στά χρόνια τῶν Διωγμῶν, ὡς Ἁγία Τράπεζα χρησιμοποιήθηκε ἀκόμη καί τό στῆθος τῶν Μαρτύρων!
Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Λουκιανός ἐπρόκειτο νά πεθάνη μαρτυρικά γιά τήν πίστι τοῦ Χριστοῦ. Ἦταν ἤδη φυλακισμένος. Ναός στή φυλακή δέν ὑπῆρχε, ἀλλά καί ὁ Μάρτυς δέν μποροῦσε νά μετακινηθῆ, ὄχι μόνο γιατί ἦταν δεμένος μέ βαρειές ἁλυσίδες, ἀλλά καί γιατί τήν προηγουμένη ἡμέρα εἶχε βασανισθῆ σκληρά, γιά νά ὑπογράψη καί νά δηλώση ὅτι προσκυνᾶ τά εἴδωλα καί ἀρνεῖται τόν Χριστό.
Ὄπως ἦταν, λοιπόν, καταπληγωμένος, ξαπλωμένος κάτω, δεμένος μέ τίς ἁλυσίδες καί ἐπειδή ἦταν ἱερεύς, ἐτέλεσε ὁ ἴδιος πάνω στό στῆθος του, μέσα σέ φρικτούς καί δυνατούς πόνους, τήν φρικτωτάτη Θυσία τῆς Θείας Λειτουργίας, χρησιμοποιῶντας τόν ἄρτο καί τόν οἶνο, πού τοῦ ἔφεραν κρυφά γιά τά Τίμια Δῶρα ἐκεῖ, στή φυλακή.
Στή φυλακή ὄμως δέν ἦταν μόνος.Ὑπῆρχαν κι ἄλλοι χριστιανοί, ὑποψήφιοι Μάρτυρες κι αὐτοί, μελλοθάνατοι γιά τό Χριστό. Ὅλοι μαζί ἔκαναν ἕναν κύκλο γύρο ἀπό τόν Ἅγιο Λουκιανό σέ σχῆμα Ναοῦ, Ἀγγέλων καί Ἁγίων καί κάλυπταν ἔτσι ἀπό πάνω τόν Μάρτυρα, γιά νά μήν πάρουν εἴδησι οἱ εἰδωλολάτρες δεσμοφύλακες καί οἱ δήμιοι «τά τελούμενα» τῆς Θείας Λειτουργίας. Φύλαξαν δηλαδή τό μεγάλο Μυστήριο ἀπό τά βέβηλα μάτια τῶν εἰδωλολατρῶν. (Καλλινίκου Κ. πρωτ.).

Ναοί και…χιονισμένα τοπία(47 φωτογραφίες)

Ναοί και...χιονισμένα τοπία