Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Νά ἔχουμε φόβο Θεοῦ, δέος Θεοῦ, μελέτη Θεοῦ

http://2.bp.blogspot.com/-Bdxf7xy85LA/TsvK8d7b1VI/AAAAAAAABFM/-nNwNkgwgQM/s1600/%2540+83.png
Τρία πράγματα φοβοῦμαι:
τόν φθόνο τῶν δαιμόνων·
τήν δυσωδία τῶν λογισμῶν·
τήν ἀποστροφή τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ,
καί τό τέταρτο: τήν αἰσχύνη τῆς ψυχῆς μου, κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως. 
http://2.bp.blogspot.com/-hVRJ7jeLs6Q/UAGwcNu6X8I/AAAAAAAAARY/o6oC5lzC4h0/s1600/%25CE%25A7%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%25A3%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%25A34.jpg
Διά τρία ζητήματα ἀπορῶ:
διά τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ·
διά τήν μακροθυμία τοῦ Θεοῦ·
διά τήν ἐνανθρώπισι τοῦ Χριστοῦ,
καί τό τέταρτο: πώς εἴμεθα πτωχοί πνευματικά ἔχοντας ἕνα πλούσιο Πατέρα.
 http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/10/00000000.jpg
Τρία θέματα μελετῶ:
Τήν αἰώνιο Βασιλεία τῶν οὐρανῶν·
τήν αἰώνιο κόλασι·
τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ,
καί τό τέταρτο: τήν ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως (Ρωμ. 8, 19)
Χοϊκή χείρα ἁμαρτωλοῦ μοναχοῦ Μαρκέλλου