Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Θησαυρός τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως Πρωτοπρ. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἀπό τό βιβλίο "Πατερική Θεολογία"


http://1.bp.blogspot.com/-AvvAD1sSvm0/TV15nLAhehI/AAAAAAAAFB0/dYFNtjlpSXM/s1600/11_01.jpg
http://static.pblogs.gr/f/345861-25693_1140226204663_1797672678_288788_120167_n.jpgΣυμβαίνει νά ἔχωμε στά χέρια μας ἕναν θησαυρό, τήν Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, πού εἶναι ἀπαύγαμσμα καί ἀποτέλεσμα αἰώνων, ἐμπειριῶν, πού ἐπαναλαμβάνονται, ἀνανεώνονται καί καταγράφονται ἀπό τούς θεουμένους τῶν διαφόρων ἐποχῶν. Ἔχομε τίς ἐμπειρίες τῶν Πατριαρχῶν, τῶν Προφητῶν, καί μετά τίς ἐμπειρίες τῶν Ἀποστόλων, τίς ὁποῖες ὅλες ἀποκαλοῦμε δοξασμό. Δοξάζεται ὁ Προφήτης σημαίνει ὅτι βλέπει τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Δοξάζεται ὁ Ἀπόστολος σημαίνει ὅτι ὁ Ἀπόστολος βλέπει τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ. Βλέποντας ὀ Ἀπόστολος τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ, διαπιστώνει ἀπό τήν ἴδια τήν ἐμπειρία του ὅτι ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ στήν Καινή Διαθήκη εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὁπότε ὁ Χριστός εἶναι ὁ Γιαχβέ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἐλωΐμ τῆς Παλιᾶς Διαθήκης.

http://4.bp.blogspot.com/_CfaussLlITA/TFCBuQZcyrI/AAAAAAAAAyA/VwtLr1YJkxE/s1600/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%2B%CE%A6%CF%8E%CF%82.jpgὍσο γιά τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, τό τί εἶναι-ἐπειδή δέν εἶναι σαφές στήν Παλιά Διαθήκη-διαπιστώνεται ἀπό τήν ἐμπειρία τῶν Ἀποστόλων. Διότι σ' αὐτούς γίνεται μία ἐπανάληψις τῆς ἐμπειρίας τῶν Προφητῶν, μέ τήν διαφορά ὅμως, ὅτι τώρα στόν Γιαχβέ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔχει προστεθῆ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις τοῦ Χριστοῦ.
Μετά τούς Ἀποστόλους ἔχομε τίς ἐμπειρίες τῶν θεουμένων, πού εἶναι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, καθώς ἐπίσης καί ὅσοι ἀπό τούς ἁγίους ἔφθασαν σέ θέωσι. Αὐτήν ἡ διαδοχή τῆς ἐμπειρίας τῆς θεώσεως συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αὐτή λοιπόν ἡ ἐμπειρία τῆς θεώσεως εἶναι ἡ ραχοκοκκαλικά τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, καθώς καί τό θεμέλιο τῶν τοπικῶν καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μέχρι σήμερα.
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
Ὀρθόδοξος ἱεραποστολικός Σύνδεσμος Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Θεσσαλονικέων
Φωτιστῶν Σλάβων