Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Εορταστικός Πανηγυρισμός 8ης Οικουμενικής Συνόδου στην Ι.Μ. Πειραιώς (ΦΩΤΟ)

 Ι.Μ. ΠειραιώςΜέ τήν ἐξαίρετη καί εὐλογημένη συνιερουργία τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Τόμιδος κ. Θεοδοσίου, τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας, Καθηγητοῦ τῆς Καινῆς Διαθήκης καί Πρυτάνεως τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Κρατικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κωνστάντζας καί ἐκλεγμένου Πρυτάνεως ὅλων τῶν Πανεπιστημίων τῆς Ρουμανίας, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς ἐπί τῇ προλαβούσῃ ἑορτίῳ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μ. Φωτίου, Προστάτου τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πανηγυρικῶς ἑόρτασε τήν Σεπτή μνήμη τῶν 383 Θεοφόρων Πατέρων τῶν συγκροτησάντων στήν Κωνσταντινούπολη τά ἔτη 879-880 τήν ὑπό τήν Προεδρία τοῦ ἁγίου Αὐτοῦ Ἰσαποστόλου Ἱεράν Σύνοδον πού χαρακτηρίζεται ὑπό ἁγίων καί ἐγκρίτων εἰδημόνων ὡς Ὀγδόη (Η΄) Οἰκουμενική.

DSC_5177 DSC_5182 DSC_5187 DSC_5188 DSC_5193 DSC_5194 DSC_5199 DSC_5210 DSC_5211 DSC_5212 DSC_5214 DSC_5220 DSC_5221 DSC_5223 DSC_5238 DSC_5252 DSC_5267 DSC_5270 DSC_5285 DSC_5289 DSC_5299