Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Τά χαρίσματα τῆς νηστείας

Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος
 http://xristianos.gr/forum/eikones/agioi_tis_orthodoksias/agios_efraim_megalomarturas_thaumatourgos_534.jpg
http://www.slinkywizard.com/technova/images/Religion/Fasting.jpg
Ἡ νηστεία εἶναι ὄχημα πού ἀνεβάζει στόν οὐρανό. Ἡ νηστεία γεννᾶ τούς προφῆτες, δίνει σοφία στούς νομοθέτες. Ἡ νηστεία εἶναι γενναῖο φρούριο τῆς ψυχῆς, πιστός συγκάτοικος τοῦ σώματος. Ἡ νηστεία εἶναι ὅπλο γιά τούς τέλειους., ἄσκηση γιά τούς ἀθηλητές. ἡ νηστεία ἀποκρούει τούς πειρασμούς, προετοιμάζει γιά τήν εὐσέβεια, εἶναι συγκάτοικος τῆς νήψης, εἶναι πρόξενος τῆς σωφροσύνης. Ἡ νηστεία ἔσβησε τή δύαμη τῆς φωτιᾶς· ἡ νηστεία ἔφραξε τά στόματα τῶν λιονταριῶν· ἡ νηστεία ἀνεβάζει τή προσευχή στόν οὐρανό. Ἡ νηστεία εἶναι μητέρα τῆς ὑγείας. Ἡ νηστεία εἶναι χαλιναγωγία τῆς νεότητας, στολίδι γιά τούς γέρους, καλή συντροφιά γιά τούς ὁδοιπόρους. Τό σῶμα ἐκείνου που νηστεύει εἶναι σεμνό, καί ἡ ψυχή του τίμια. Ἡ νηστεία ἀνέπαυσε τόν Λάζαρο στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ. Αὐτή λοιπόν ἄς ποθήσουμε ἐμεῖς, γιά νά ὑποδεχθεῖ καί ἐμᾶς ἠ ἀγακλιά τοῦ Ἀβραάμ. 

http://www.alphamega.com.cy/sites/all/files/imagecache/content_image_floated/uploads/iStock_000009249173Small.jpgἌς ἀποφύγουμε τήν τρυφή καί τήν πολύγελη μέθη, τή μητέρα τῆς πορνείας. Ἡ μέθη δέν ὑποδέχεται τόν Κύριο. Ἡ μέθη ἀπόμακρύνει τό Ἅγιο Πνεῦμα. 
Ἡ νηστεία εἶναι εὐνομία τῆς πόλης, πειθραχία τοῦ πλήθους. Ἡ νηστεία εἶναι εἰρήνη τῶν σπιτιῶν. Ἡ νηστεία εἶναι χορηγός καί φύλακας τῆς παρθενίας. Ἡ νηστεία εἶναι δρόμος τῆς μετάνοιας. Ἡ νηστεία εἶναι πρόξενος τῶν δακρύων. Ἡ νηστεία δέν ἀγαπᾶ τόν κόσμο, οὔτε τά πράγματα πού εἶναι στόν κόσμο. Λοιπόν, ἄς μήν ἀποκάμουμε νηστεύοντας· διότι ὑπάρχουν Ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι ἀπογράφουν σέ κα΄θε ἐκκλησία αὐτούς πού νηστεύουν. Ἡ νηστεία δέν ἀποδέχεται τή μνησικακία· διότι αὐτοί πού σωρεύουν στόν ἑαυτό τους λύπες καί μνησικακίες, καί ἄν ἀκόμη νομίζουν ὅτι προσεύχονται ἥ νηστεύουν, μοιάζουν μ' αὐτούς πού ἀντλοῦν νερό καί τό βάζουν σέ σπασμένο πιθάρι. ὁ Κύριος δέ δέχεται τήν προσευχή αὐτοῦ πού μνησικακεῖ ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ του.
Περί νηστείας,
Ἐκδόσεις "Τό περιβόλι τῆς Παναγίας", σελ. 141