Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Προσκυνητής: Η αγάπη που δεν έχει όρια-Γέροντας Παίσιος

Προσκυνητής: Η αγάπη που δεν έχει όρια-Γέροντας Παίσιος: ...Αυτός ο άνθρωπος με τόση προσευχή, με τόσα δάκρυα που έχυνε...Μια φορά πήγα, τον είδα. Ήταν πολύ κουρασμένος. Του λέω: -Τι έχεις γέροντα...