Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: Παρακλητικοί κανόνες - Χαιρετιστήριοι οίκοι

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: Παρακλητικοί κανόνες - Χαιρετιστήριοι οίκοι: ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Παρακλητικός κανών εις την ΠΑΝΑΓΙΑ την ΠΑΥΣΟΛΥΠΗΝ Παρακλητικός κανών εις την ΠΑΝΑΓΙΑ την ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ Παρακλητικό...