Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

 

 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 
----------  ----------AlexandrosPapadiamantis1.jpg
>
Η αργία εγέννησε την πενίαν.
Η πενία έτεκεν την πείναν.
Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.
Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν.
Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν.
Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου...


Αλ. Παπαδιαμάντης
"Οι έμποροι των εθνών"