Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Ερωτήσεις Και Απαντήσεις Στην Ανάσταση (Γ΄Μέρος)


 
9.Ποιά γνωρίσματα είχε το αναστημένο σώμα του Κυρίου;

10.Οι εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού μπορεί να ήταν φαινόμενα πνευματιστικά;

11.Τι σημαίνει το ότι ο Χριστός ανέστη κατά τας Γραφάς;

12.Υπάρχουν σήμερα χριστιανοί που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση;

13.Τι εορτάζουμε το Πάσχα;9.Ποιά γνωρίσματα είχε το αναστημένο σώμα του Κυρίου;
   Ο Χριστός σταυρωθείς επί του Ξύλου, δι’ άκραν υπακοή προς το θέλημα του Πατρός, οδήγησε την ανθρώπινη φύση Του σε ένα άκτιστο τρόπο ύπαρξης, που δεν γνωρίζει πια φθαρτότητα ή φθορά. Το αναστημένο σώμα του Χριστού είναι σώμα πνευματικό (Α΄Κορ.ιε΄,44), ελευθερωμένο από κάθε φυσική αναγκαιότητα. Είναι αισθητό σώμα, έχει <,σάρκα και οστέα>>, μεταλαμβάνει τροφής, ψηλαφάται, αλλά ταυτοχρόνως μπαίνει στο δωμάτιο <<των θυρών κεκλεισμένων>>,  αναλαμβάνεται στον ουρανό, και καθίζει εκ δεξιών του Πατρός. Αυτή η διπλή ιδιότητα σημαίνεται στα Ευαγγέλια με την χαρακτηριστική φράση: <<εν ετέρα μορφή>>>(Μαρκ.ιστ΄,12). Το σώμα αυτό δεν έχει φθαρτότητα και έχει αθανασία. Έτσι θα είναι και τα δικά μας σώματα κατά την κοινή ανάσταση. <<Δει γαρ το φθαρτόν τουτο ενδύσασθαι αφθαρσίαν και το θνητόν τουτο ενδύσασθαι αθανασίαν>>(Α΄Κορ.ιε΄,53).
10.Οι εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού μπορεί να ήταν φαινόμενα πνευματιστικά;
    Όχι, διότι μια τέτοια εκδοχή προσκρούει στη διήγηση των Ευαγγελίων, που εμφανίζουν τον Κύριο να συνομιλεί, να τρώει, να γίνεται αντικείμενο ψηλάφησης. Η εκδοχή επίσης αυτή προϋποθέτει ότι Ανάσταση δεν έγινε και επομένως είναι και για τον λόγο αυτόν απόβλητη.
11.Τι σημαίνει το ότι ο Χριστός ανέστη κατά τας Γραφάς;
     Σημαίνει ότι η εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου προεβλέπετο από τις εβραϊκές Γραφές, γι’ αυτήν, δε, είχε μιλήσει και ο ίδιος ο Χριστός, όταν είχε πει: <<λύσατε τον ναόν τουτον και εν τρισιν ημεραις εγερω αυτόν>>(Ιω.β΄,19) εννοών τον ναό του σώματος Του(Ιω.β΄,21).Άρα ο Χριστός μίλησε για σωματική ανάσταση Του και όχι για ψυχολογική διάρκεια της μνήμης Του. Και ανέστη με το σώμα Του.
12.Υπάρχουν σήμερα χριστιανοί που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση;
     Χριστιανός που δεν πιστεύει στην Ανάσταση μπορεί να είναι ο,τιδήποτε άλλο εκτός από χριστιανός. Χωρίς την Ανάσταση, ο Χριστός δεν είναι ούτε Θεός, ούτε προσωπικός λυτρωτής. Χωρίς την Ανάσταση, ο θάνατος κυριαρχεί και ο διάβολος χορεύει, ελπίδα δεν υπάρχει και προοπτική καμία. Τι αξία μπορεί να έχει ένας τέτοιος κολοβωμένος, αποκεφαλισμένος μάλλον χριστιανισμός, και ένας τέτοιος διαβρωμένος και αλλοτριωμένος χριστιανός;
13.Τι εορτάζουμε το Πάσχα;
     Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη, που σημαίνει διάβαση. <<Το Πάσχα ημων>> σημαίνει για μας τη μετάβαση μας από την κατάσταση του θανάτου σ’ αυτήν της ζωής, από τη φθορά στην αφθαρσία, από τη δουλεία στην ελευθερία, από την αμαρτία στη δικαίωση. Καλούμεθα να βιώσουμε την εμπειρία της Ανάστασης, να δούμε με τα πνευματικά μας μάτια τον Χριστόν, Αναστάντα εκ νεκρων. Και πρέπει να τον δούμε. Γι’ αυτό, <<Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι>>, μπορούμε να υπερβούμε τα έσχατα όρια της υπάρξεως μας, που είναι ο θάνατος και η αμαρτία.
Ερωτήσεις Και Απαντήσεις Στην Ανάσταση (Β΄Μέρος)
Ερωτήσεις Και Απαντήσεις Στην Ανάσταση (Α΄Μέρος)

ΠΗΓΗ: <<ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΙ>>
Η Ανάσταση του Κυρίου ως ιστορικό, εκκλησιαστικό και θεολογικό γεγονός
Μία θεώρηση του ζητήματος μέσα από 30 ερωτήσεις και απαντήσεις
Κείμενα: Ο Μακαριώτατος Αριεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος.
Εκδοση: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών