Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Χαμόγελα από την αιωνιότητα.