Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Όταν o πρόεδρoς διέκoψε την έφηβη γιατί είπε την αλήθεια