Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ "ΣΩΤΗΡΑ"; ΟΗΕ 26-9-2012


Μέρος της ομιλίας του Αχμαντινετζάντ από τον Ο.Η.Ε που έγινε στις 26-9-2012.
αναγγελία ουσιαστικά της έλευσης του αντίχριστου