Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Ἔχει ὁ Θεός...
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἔχει ὁ Θεός...
Γέρων Πορφύριος
 http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/06/geron_porfyrios.jpg

Νά ξέρεις, παιδί μου, ὅτι ὁ πονηρός ὅταν δέν μπορεῖ νά μᾶς νικήσει ἐσωτερικά, τότε μᾶς κάνει αὐτές τίς ἐξωτερικές ἐπιθέσεις μέ διάφορα συμβάντα, πού ἐπιτρέπει ὁ Θεός, γιά νά μᾶς φοβίσει. 
 
 http://pemptousia-2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/07/Ourlord.jpg
Δέν ὑπάρχει ἀπελπισία μέσα στήν Ἐκκλησία, ὅ,τι καί νά ἔχεις κάνει, ὅ,τι καί νά ἔχεις ὑποστεῖ. Ὁ Θεός, μέσα ἀπό τήν ἐξομολόγηση σέ βοηθᾶ καί ξεπερνᾶς αὐτά τά ὁποῖα μπορεῖ νά σέ ὁδηγήσουν στά ἔσχατα ὅρια τῆς ἀπελπισίας.
Ἔχει ὁ Θεός. 
Ἐκεῖ πού ἀπελπίζεσαι, σοῦ στέλνει κάτι πού δέν τό περιμένεις…
ἀρκεῖ νά Τόν πιστεύεις καί νά Τόν ἀγαπᾶς.

http://1.bp.blogspot.com/-8OmrT3hZtjc/T1kRi8LeCjI/AAAAAAAABT0/J2KU0TLO04Y/s640/Anatoli.png