Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Ἔχε ἀγάπη γιά νά σωθεῖς


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἔχε ἀγάπη γιά νά σωθεῖς
Κεφάλαιο 37 περί ατν πού νομίζουν πώς δικαιώνονται πό τά ργα τους

( Φιλοκαλία τν ερν Νηπτικν, α’ τόμος )
γιος Μάρκος σκητής

http://1.bp.blogspot.com/_uNp3goK1vgQ/Sc541Z7rM-I/AAAAAAAAAG4/KFS_Da8HINw/s320/markos_askhths.jpg
Καμμία ρετή δέν σώζει χωρίς γάπη
¨Όταν κούσεις τι:
 «θά εναι ο τελευταοι πρτοι καί ο πρτοι τελευταοι»,
 νά σκεφθες μετόχους ρετν καί γάπης ( ντίστοιχα ).
 Γιατί γάπη 
εναι τελευταα μεταξύ τν ρετν κατά τήν τάξη ( στήν κλίμακα ), 
πρώτη μως στήν ξία.
 Καί λες τίς ρετές πού πραγματοποιήθηκαν πρίν πό ατή, 
τίς ποδεικνύει τελευταες. 
http://4.bp.blogspot.com/_RaXaQJ8phvs/TJJLrkvlpWI/AAAAAAAABYQ/5AWVsNqRaA0/s1600/esposo.jpg

 http://www.yiannislucacos.gr/sites/default/files/ingredient446_levanda1.jpg