Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Ἡ ἐπιθυμία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου γιά μετά τήν κοίμησή του: "γιά τό μυστικό τῆς ἀγάπης"

http://simeron.files.wordpress.com/2012/01/25ce259325ce25b525cf258125cf258925ce25bd25ce25a025ce25bf25cf258125cf258625cf258d25cf258125ce25b925ce25bf25cf2582.jpg
Ὁ Γέροντας ( Ἅγιος πιά ), σχετικά μέ τό παρακάτω κείμενο, 
τό ὁποῖο περιέχει ἀπόσπασμα ἀπό τόν Ἅγιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο
 καί λόγια δικά του, 
παρακάλεσε
"νά τό γράψετε μέ ὡραῖα, εὐανάγνωστα γράμματα, 
νά τό βάλετε σέ κορνίζα καί νά τό κρεμάσετε στό κελλί μου.
 Νά βγάλετε πολλά φωτοαντίγραφα 
καί νά τά δίνετε στόν κόσμο ὅλο, πρός ὠφέλειαν".
"Τό μυστικό τῆς ἀγάπης"
http://1.bp.blogspot.com/-I-gsK63jAgs/UXq1q-686CI/AAAAAAAAIBU/f0hqpJ0My2M/s1600/pasxa.jpg 


 "Ὅλους τούς πιστούς ὀφείλομε νά τούς βλέπομε σάν ἕνα καί νά σκεπτόμαστε ὅτι στόν καθένα ἀπό αὐτούς εἶναι ὁ Χριστός. Καί νά ἔχομε γιά τόν καθένα τέτοια ἀγάπη, ὥστε νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά θυσιάσομε γιά χάρη του καί τή ζωή μας. Γιατί ὀφείλομε νά μή λέμε, οὔτε νά θεωρουμε κανέναν ἄνθρωπο κακό, ἀλλά ὅλους να τούς βλέπομε ὡς καλούς.
 http://www.mylady.gr/ImageGen.ashx?image=/media/106275/venus-astrology-chart-horoscope-zodiac-predictions-love.jpg&width=460&constrain=true
  • Κι ἄν δεῖς ἕναν ἀδελφό νά ἐνοχλεῖται ἀπό πάθη, νά μήν τόν μισήσεις αὐτόν· μίσησε τά πάθη πού τόν πολεμοῦν.
  • Κι ἄν τόν δεῖς νά τυραννεῖται ἀπό ἐπιθυμίες καί συνήθειες προηγουμένων ἁμαρτιῶν, περισσότερο σπλαγχνίσου τον, μήν τυχόν δοκιμάσεις καί σύ πειρασμό, ἀφοῦ εἶσαι ἀπό ὑλικό πού εὔκολα γυρίζει ἀπό το καλό στό κακό. 
  • Ἡ ἀγάπη πρός τόν ἀδελφό σέ προετοιμάζει ν' ἀγαπήσεις περισσότερο τόν Θεό.  
Τό μυστικό, λοιπόν, τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τόν ἀδελφό. Γιατί, ἄν δέν ἀγαπάεις τόν ἀδελφό σου πού τόν βλέπεις, πῶς εἶναι δυνατόν ν' ἀγαπάεις τόν Θεό πού δέν Τόν βλέπεις; 
 "Ὁ γάρ μή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν αὐτοῦ, ὅν ἑώρακε, 
τόν Θεόν, ὅν οὔχ ἑώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;"
 ( Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος )
 

hd red rose wallpaper download photo
Ὁ χρόνος εἶναι γιατρός, ἀλλά ἡ ἀγάπη εἶναι τό φάρμακο. Γιατί ὁ χρόνος μᾶς κάνει νά ξεχάσουμε, ἡ ἀγάπη ὅμως, μᾶς κάνει νά συγχωρέσουμε, νά λυτρωθοῦμε καί νά λυτρώσουμε.

( Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου σελ. 390 )