Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Πῶς τό θαῦμα τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, θαυματουργικά καταδίκασε τήν ὁμοφυλοφιλία

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/07/ag-nikodimos.jpg
http://www.apolytrosis.gr/image/image_gallery?img_id=50571"...Θαῦμα ἡκολούθησεν ἐν τῇ Χριστοῦ Γεννήσει· λέγει γάρ ἕνας Διδάσκαλος ὅτι τήν νύκταν ἐκείνην, κατά τήν ὁποίαν ἐγεννήθη ὁ Δεσπότης Χριστός, ἔστειλε πρῶτον ἕναν Ἄγγελον καί ἐθανάτωσεν ὅλους τούς ἀρσενοκοίτας ( =ὁμοφυλόφιλους ), ὅπου ἦσαν εἰς τόν Κόσμον, καί ἔπειτα ἐγεννήθη, διά νά μή εὐρεθῆ τότε εἰς τήν γῆν, μία τοιαύτη θεομίσητος ἁμαρτία ( παρά Ἱερωνύμῳ )"!!!

 

http://www.saint.gr/photos/standard/0615/AgiosIeronimos02.jpg
( Ὅ Ἅγιος Ἱερώνυμος καταγόταν ἀπό τήν Ἰλλυρία-Δαλματία, ἀλλ' ἔζησε καί κοιμήθηκε ὁσιακά στά Ἱεροσόλυμα τό 420 μ.Χ.. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 15 Ἰουνίου΄).
http://www.colourbox.com/preview/3178331-393839-pink-flower-isolated-on-white-background.jpg