Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ἀνθολόγιο συμβουλῶν Γέροντος Παϊσίου (+1994) καί γιά τά τρέχοντα καί μελλοντικά γεγονότα

  γ΄μέρος (τελευταῖο...)
http://www.makeleio.gr/wp-content/uploads/2013/12/paisios3.jpg
http://static.pblogs.gr/f/230528-198.jpg
Θά τά στριμώξουν τά πράγματα ἐκεῖ πέρα ( στήν Ε.Ο.Κ. ). Θά σοῦ ποῦν: "πίστευε ὅ,τι θέλεις", ἀλλά σέ βάζουν στό καλάθι τό δικό τους καί σέ πᾶνε ἐκεῖ πού θέλουνε. Ἐγώ σέ πάω ἐκεῖ πού θέλω καί σύ πίστευε ὅ,τι θέλεις!...( μᾶς θυμίζει αὐτό τήν παροῦσα κατάσταση; εἰδικά ἐδῶ στήν Ἑλλάδα;...)....Τέτοια δικτατορία πού σκέπτονται να κάνουν, μόνον ὁ διάβολος μποροῦσε νά τήν εἶχε σκεφθεῖ.

Ἡ μόνη σιγουριά εἶναι ἡ μετάνοια καί ἐπάνω σ' αὐτήν ἄς γίνεται κάθε πνευματική οἰκοδομή. Τήν μετάνοια νά ζητᾶμε συνέχεια ἀπό τόν Θεόν καί τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό αὐτήν. Ἡ μετάνοια φέρνει τήν ταπείνωση, ἡ ταπείνωση θά φέρει τήν χάριν τοῦ Θεοῦ, διότι στούς ταπεινούς πηγαίνει ὑποχρεωτικά ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἐπομένως ἡ μετάνοια εἶναι ἀπαραίτητη γιά τή σωτηρία μας καί ὅταν τήν ἔχουμε, θά ἔλθει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί θά μᾶς διδιάξει τί χρειάζεται νά κάνουμε γιά τή δική μας σωτηρία καί τῶν συνανθρώπων μας, ἐάν χρειάζεται.
Νά βοηθοῦμε, ὅσο μποροῦμε, τόν κόσμο στήν μετάνοια, γιά νά δεχθοῦμε τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ. Μετάνοια καί ἐξομολόγηση, αὐτό χρειάζεται σήμερα, Ἐγώ συνέχεια συνιστῶ μετάνοια καί ἐξομολόγηση, γιά νά χάση τά δικαώματα ὁ διάβολος, νά κοποῦν οἱ ἐξωτερικές δαιμονικές ἐπιδράσεις. Θέλουν τράνταγμα οἱ ἄνθρωποι, νά καταλάβουν, νά μετανοήσουν.
Σήμερα ἦρθε ἡ ἐποχή νά διαχωρισθοῦν τά πρόβατα ἀπό τά ἐρίφια, οἱ πιστοί ἀπό τούς ἀπίστους. Ἀργότερα θά ' ρθεῖ καιρός πού θά δώσουμε ἐξετάσεις, θά ὐποστοῦμε καί διωγμούς γιά τήν πίστη μας, καί τότε θά φανεῖ τό μπακίρι ἀπό τό χρυσό. 
http://2.bp.blogspot.com/_Eu8q0iS37dw/SdMe6YJ_LKI/AAAAAAAAAYA/JLvzMrDAP-I/s400/%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%83+%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82+%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82.jpg 
Πρέπει νά ἀγωνιστοῦμε μέ φιλότιμο νά σωθοῦμε, γιά νά μή λυπήσουμε τόν Χριστό. Θά μᾶς πεῖ ὁ Χριστός: "παιδί μου ἐγώ ἔκανα τόσα γιά νά σέ σώσω. Ἔχυσα τό αἷμα μου καί ὑπέμεινα τόσα πάθη, ἐσύ τί ἔκανες γιά νά σωθῆς;"
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!
 Πηγή: Πνευματικά ἐφόδια σωτηρίας καί ἐορτολόγιο 2011 ( ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη )


http://dc232.4shared.com/download/NpzXfMRz/metanoia.jpg
Μ Ε Τ Α Ν Ο Ε Ι Τ Ε
http://3.bp.blogspot.com/-JNgElKX27JU/UbIS-Md38HI/AAAAAAAAE3w/80kJlzHRZk4/s1600/yelena-cherkasova-a-monk-undated.jpg