Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Τί λένε Ἅγιοι γιά τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατερικῶν Βιβλίων

http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Eikonidia/Agia_Grafi_02.gif
Ὁ Θεός στήν Ἁγία Γραφή εἶπε ὅσα χρειάζονταν νά πεῖ στούς ἀνθρώπους. Στήν μέλλουσα κρίση θά κριθοῦν ἐκεῖνοι πού δέν ὑπάκουσανε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι θεόπνευστη, εἶναι "Δύναμις Θεοῦ εἰς σωτηρίαν παντί τῷ πιστεύοντι" (Ρωμ. 1, 16).
Γιά νά εὐαρεστεῖ τόν Θεό ὁ πραγματικός χριστιανός πρέπει: νά μελετᾶ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά τόν ἐφαρμόζει στήν ζωή του καί νά τόν διαδίδει γιά νά σώζονται καί ἄλλοι.
Ἅγιος Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρείας
Γιά τήν κατανόηση τῶν Γραφῶν, χρειάζεται βίος καθαρός.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
Ὅπου τά λόγια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διαβάζονται, ἀπό ἐκεῖ φεύγει μακρυά κάθε ἐνέργεια τοῦ Διαβόλου καί πολλή δίνεται βοήθεια γιά ἐργασία τῆς ἀρετῆς.
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2010/07/cf80cf89cf82-cf80cf81ceb5cf80ceb5ceb9-cebdceb1-ceb4ceb9ceb1ceb2ceb1ceb6cebfcf85cebcceb5-ceb2.jpg
Ὅλη ἡ θεόπνευστη Γραφή κηρύττει καί διδάσκει τήν ταπεινοφροσύνη.
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος
Μελετώντας καθημερινά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, θά μένεις ἄτρωτος ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῆς ἁμαρτίας. Ἡ Ἀγία Γραφή θά σέ κρατήσει μακρυά ἀπό τήν ἁμαρτία.
Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης
Ἐρεύνησε τίς Γραφές καί θά βρεῖς τίς ἐντολές καί ὅσα λένε ἐφάρμοσέ τα καί θά ἀπαλλαγεῖς ἀπό τά πάθη.
Ἀββᾶς Θαλάσσιος
 http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2009/10/o-kyrios-legei.jpg
Μή λέγης ὅτι εἶναι ἀρκετά ἕνα ἤ δύο βιβλία γιά τήν ψυχική καθοδήγηση, γιατί καί ἡ μέλισσα δέν μαζεύει τό μέλι ἀπό ἕνα ἤ δύο ἄνθη, ἀλλά ἀπ' ὅλα. Ἔτσι καί ἐκεῖνος πού διαβάζει τά βιβλία τῶν ἁγίων Πατέρων, ἀπο τόν ἕνα διδάσκεται γιά τήν πίστη, ἀπό τόν ἄλλον γιά τήν προσευχή, ἀπό ἄλλον δέ γιά ὑπακοή καί ταπείνωση καί ὑπομονή...μέ ἕνα λόγο ἀπό ὅλα τά βιβλία τῶν Ἁγίων Πατέρων διδάσκεται ὁ ἄνθρωπος τήν εὐαγγελική ζωή.
Ἅγιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀξιόπιστος καί ἔχει δύναμη καθαρτική, φωτιστική καί παρηγορητική. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔχει δύναμη θαυμαστή καί αἰώνια ζωτικότητα, ἀρκεῖ νά τόν ἀκοῦμε, μελετοῦμε καί νά τόν ἐφαρμόζουμε στήν ζωή μας. Κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, ἐκεῖνος πού κρατεῖ τόν ὠφέλιμο καί διδακτικό λόγο καί δέν τόν μεταδίδει στούς ἄλλους, ούτε ποτίζει ὄπως ἡ δροσερή πηγή τίς ψυχές πού διψοῦν, πρόκεται νά τιμωρηθῆ. 
"Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν"
 (Λου, 11, 28)
http://1.bp.blogspot.com/_GwCStqa3P8Y/S-emO3lUfDI/AAAAAAAAE_c/d9b778YTlrY/s400/holy-bible.jpg 
(Ἀπό τό βιβλίο γιά νά γνωρίσουμε τήν Ἁγία Γραφή, ἔκδ. "Ὀρθόδοξος Κυψέλη")