Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Ἔχουμε χρέος νά μεριμνοῦμε γιά τήν ψυχή τοῦ πλησίον μαςΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Johnchrysostom.jpg/250px-Johnchrysostom.jpg
Ἐάν, σύμφωνα μέ τόν Μωσαϊκό νόμο, 
δέν πρέπει ν' ἀδιαφοροῦμε οὔτε γιά τό ζῶο τοῦ ἐχρθοῦ μας, 
πῶς θα συγχωρηθοῦμε ἀπό τόν Θεό,
 ὅταν ἀδιαφοροῦμε γιά τήν ψυχή φίλου καί ἀδελφοῦ μας ἐν Χριστῷ;...
http://2.bp.blogspot.com/_Ir0BxevvGe4/TE3WsTRZqiI/AAAAAAAAAfg/qCxK5NBe_DU/s1600/Iasis-Tyflou-Dionysiou.png
Γι'αὐτό ἔγιναν ἄνω-κάτω ὅλα,
 λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας μας αὐτῆς καί τῆς ἀπανθρωπιᾶς μας.
http://4.bp.blogspot.com/-1pSmEpEZvdE/TkEHyNIuXHI/AAAAAAAAAWY/u1efbEMXi-8/s1600/%2525CF%252589%2525CF%252589%2525CF%252589%2525CF%252589%2525CF%252589%2525CF%252589%2525CF%252589%2525CF%252589%2525CF%252589%2525CF%252589%2525CF%252589%2525CE%2525B2%2525CE%2525BD%2525CE%2525BC%2525CE%2525BE.jpg