Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Πότε θά βγῶ στό φῶς;


Ὅταν βρεθεῖς στό σκοτάδι καί ἀναρωτιέσαι:
"πότε θά βγῶ στό φῶς;"...
Θυμήσου:
ὁ ἥλιος 
πάντα ἀνατέλλει λαμπρός
μετά ἀπό τό πιό σκοτεινό σημεῖο τῆς αὐγῆς...!