Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Γιατί σιωπᾶ ὁ Θεός;

 
Ὁ Θεός σιωπᾶ
γιά νά ἀκούσει καλύτερα ἐσένα!
Ὁ Θεός σιωπᾶ
γιά νά Τόν ἀναζητήσεις πιό ἐγκάρδια!

You might also like: