Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Τό "σπασμένο" τηλέφωνο καί τό "οὐράνιο" τηλέφωνο...

http://tvxs.gr/sites/default/files/article/2012/32/102736-broken_phone_.jpg
Ὅταν ἔχουμε ἀνάγκη καί πρόβλημα, τό ἐμπιστευόμαστε εὔκολα σέ φίλο, γνωστό, ἀκόμη καί ἄγνωστο, ἐνῶ μποροῦμε νά τό ἐμπιστευθοῦμε στόν Τέλειο Θεό, στήν Παναγία, στόν Φύλακα Ἄγγελό μας καί στούς Ἁγίους!

Ὅταν ἔχουμε ἀνάγκη καί πρόβλημα, ἐμπιστευόμαστε εὔκολα τό ἀκουστικό τοῦ τηλεφώνου γιά νά μιλήσουμε μέ χρέωση μέ κάποιον στήν γῆ, ἐνῶ μποροῦμε νά τό ἐμπιστευθοῦμε στό κομποσχοίνι γιά νά μιλήσουμε δωρεάν μέ τά Οὐράνια!


Ὅταν ἔχουμε ἀνάγκη καί πρόβλημα, ἐμπιστευόμαστε εὔκολα τά πολλά λόγια, ἐνῶ μποροῦμε νά τό ἐμπιστευθοῦμε στήν μονολόγιστη εὐχή: "Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με"!

Νά τί μᾶς λέγει ὁ Γέρων Παΐσιος:
http://3.bp.blogspot.com/-D1wklfvFtpc/UngjawosKSI/AAAAAAAANIY/xxDpH7-zQQU/s1600/1382425_588740261172243_675115372_n.jpg
http://www.hdwallpapers.in/walls/a_single_red_rose-normal.jpg


Μ.Σ.