Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Γιά τούς ἔσχατους καιρούς (συνέχεια...)

Π Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Ε Σ
http://3.bp.blogspot.com/_C0SH2ZSXX4U/SpF-QDgXMAI/AAAAAAAACG8/yEpsGadWong/s400/Efraim.jpg
"Ἀλλοίμονο σ' ἐκείνους πού ἀφήνουν ἀνεκμετάλλευτο τόν καιρό αὐτό τῆς μετανοίας καί παραδίδονται σέ πράγματα ἄσκοπα καί γελοῖα. Θά ζητήουυν τόν καιρό πού ξόδεψαν μάταια καί δέν θά τόν βροῦν. Ἀλλοίμονο σ' αὐτούς που προσέχουν σέ πνεύματα πλάνης καί διαδασκαλίες δαιμονικές, διότι μ' αὐτά θά καταδικασθοῦν στήν ἄλλη ζωή. 
Ἀλλοίμονον σ' ὅσους ἐπιδίδονται σέ μαντεῖες καί ἀνηθικότητες...
Ἀλλοίμονον σέ ὅσους μολύνουν τήν Ἁγία Πίστη μέ αἱρετικές διδασκαλίες καί σέ ὅσους συναναστρέφονται μέ αἱρετικούς..."
Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος, 4ος αἰών
( συνέχεια...)
http://www.ecclesiaofperea.org/photos/matthew%203-2sm.jpg