Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Πῶς μᾶς δοκιμάζει ὁ Κύριος

"ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ"


Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
http://www.saint.gr/photos/standard/0106/OsiosTheophanis03.jpg 
http://2.bp.blogspot.com/-eGl7mD4RTLo/ToSbds-NQyI/AAAAAAAAElY/sQqSKpSf17w/s1600/%255Bel%255Dimage1.png
Ποτέ δέν εἶσαι μόνος σου, ὁ Θεός εἶναι πάντοτε Παρών καί μαζί σου, ἀκόμη κι ὅταν σιωπᾶ!
Ὁ Κύριος καμιά φορά δοκιμάζει τήν εἰλικρίνεια τῆς ἀφοσιώσεώς μας σ' Ἐκεῖνον, στερώντας μας τίς ψυχικές παρηγορίες, πού συνοδεύουν τόν πνευματικό μας ἀγώνα. Καί ὅταν δεῖ ὅτι, παρά τή στέρηση αὐτή, συνεχίζουμε νά Τόν διακονοῦμε ἐγκάρδια, χωρίς νά λυπόμαστε τόν ἑαυτό μας, μᾶς δίνει πολλαπλάσιες παρηγρίες.
Οἵ Ἅγιοι Γέροντες συμβουλεύουν νά μήν ἐπζητοῦμε ποτέ τέτοιες δωρεές τοῦ Θεοῦ, οὔτε ὅταν ἔρχονται νά τίς θεωροῦμε ὡς ἐπιβράβευση τῶν ἀγώνων μας. Ἄς τίς ἀφήνουμε στή βουλή Ἐκείνου. Καί ὅταν μᾶς τις δίνει, ἄς τίς δεχόμαστε μέ ταπείνωση. Ὅταν πάλι μᾶς τίς στερεῖ, ἄς κάνουμε ὑπομονή.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
http://2.bp.blogspot.com/-p-1WrI6OSkU/UnNrpBFAJLI/AAAAAAAACEQ/9v9zHL8VltQ/s1600/5545_538976802815256_856448851_n.jpgmm.jpg
Ἅγιος Πορφύριος