Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

"Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις" καί συμπροσευχές!


Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
http://3.bp.blogspot.com/-1X64hBQ7KGM/T3i0IeltzxI/AAAAAAAAJYI/5QjL8jJd8-s/s1600/%CF%80%2B%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82%2B%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82.JPG 
Ἀπό ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, ἀφιερωμένο στούς οἰκουμενιστές, στά φερέφωνά τους, στίς βλάσφημες συμπροσευχές τους καί στά βλάσφημα συλλείτουργά τους!
«πᾶς ὁ παραβαίνων
 καί μή μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ 
Θεόν οὐκ ἔχει» 
(Β΄ Ἰωάν. 9)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Delicate_Flower_Border.jpg
Βέβαια, παρά τή σαφή καί κατηγορηματική ἀπαγόρευση τῆς μετά τῶν αἱρετικῶν ἤ σχισματικῶν συμπροσευχῆς (βλέπε τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστης μας ἐδῶ: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_1376.html), ὁρισμένοι Ὀρθόδοξοι-γιά ποικίλους λόγους-συμμετέχουν σέ κοινές λατρευτικές ἐκδηλώσεις μέ αἱρετικούς (καί ἰδιαιτέρως στήν ἐποχή μας μέ Ρωμαιοκαθολικούς καί Προτεστάντες). Πῶς θά ξεπεράσουν ὅμως τήν πάγια κανονική τάξη τῆς ἐκκλησίας πού ἀπαγορεύει αὐτή τή συμπεριφορά;
Οἱ δικαιολογίες-μέ "θεολογικό"περιεχόμενο-πού ἐπιστρατεύονται εἶναι κυρίως οἱ ἑξῆς:
1. Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί δέν εἶναι αἱρετικοί, ἀλλά σχισματικοί, ἅρα δέν ἀπαγορεύεται νά ἔχουμε κοινή λατρεία μαζί τους!
2. Ὅταν οἱ κανόνες ἀναφέρονται σέ συμπροσευχή, ἐννοῦν μόνο τή συμμετοχή στό "κοινό Ποτήριο", ἤ τή συμμετοχή τῶν κληρικῶν (Ὀρθοδόξων καί αἱρετικῶν) στή Θ. Εὐχαριστία, δηλαδή ἀπαγορεύεται μόνο τό συλλείτουργο. Οἱ ἄλλες συμπροσευχές δέν ἀπαγορεύονται!
3. Στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς διακρίσεως δικαιοῦνται οἱ ὑπεύθυνοι ποιμένες νά ἐφαρμόζουν τήν "ἐκκλησιαστική οἰκονομία" καί νά συμπροσεύχονται μέ αἱρετικούς. 
4. Οἱ κανόνες πού ἀπαγορεύουν τή συμπροσευχή μέ αἰρρετικούς, ἐπειδή δέν ἐφαρμόζονται πλέον, ἔπαψαν νά ἰσχύουν και ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά τούς καταργήσει καί τυπικά.
Ἡ Συμπροσευχή μέ αἱρετικούς
Προσεγγίζοντας τήν κανονική πράξη τῆς Ἐκκλησίας
"Οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι"
Πρεσβύτερος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/12/cf80cf81-cf87cf81ceb9cf83cf84cf8ccf82.jpg
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶπε:
"Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται,
 οἱ δὲ λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσι."
(Ματθ. 24:35) 
Ποιοί εἶναι ὅλοι αὐτοί πού θέλουν νά ἀλλάξουν τόν λόγο τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ
κι ἀνέβηκαν πιό πάνω καί ἀπό Αὐτόν καί ἀπό τόν λόγο Του;........
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Delicate_Flower_Border.jpg 

Λεζάντες φωτό: ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ 
(πρός ἀποφυγήν συγχύσεων καί πρός ὁμολογίαν...)