Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!

Τόν συνέλαβαν, τοῦ ἔκαναν ἠλεκτροσόκ, 
γιατί ρώτησε τόν πολιτικό ἄν εἶναι Μασόνος!
(βίντεο καί σχόλιο)

Σχόλιο ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:
Αὐτή εἶναι ἡ Δημοκρατία; Τό παληκάρι πού θά δεῖτε, ρώτησε τόν πολιτικό Τζών Κέρρυ, ἄν ἀνήκει στήν μασονική ἀδελφότητα Skull and Bones (Κρανίο καί Ὁστά).
Τόν συνέλαβαν ἀμέσως μόλις ἔκανε τήν ἐρώτηση καί τοῦ ἔκαναν ἠλεκτροσόκ!
  • Τί ἀνθρωπίνως μεμπτό διέπραξε;
  • Τί νομικῶς παράνομο ἔχει μία ἁπλή ἐρώτηση;
  • Δέν πρέπει νά ξέρουμε σέ τί πιστεύουν οἱ πολιτικοί μας πού μᾶς κυβερνᾶνε; 
Προφανῶς ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων ἐπιθυμεῖ ὄχι μόνον νά κοιμώμαστε ὁλόρθοι περί τοῦ "πόθεν κρατᾶ ἡ σκούφια τῶν ὅποιων ἡγετῶν", ἀλλά ποινικοποιεῖ παράνομα καί τίς ἁπλές ἐρωτήσεις πού δέν περιέχουν καμία ὕβρι, καμία προσβολή, τίποτε παράνομο!
Δεῖτε καί προσέχετε κι ἐσεῖς καί ὅλοι μας, ποιόν ψηφίζουμε κάθε φορά, γιατί ἐνδεχομένως, κάπου παρακάτω νά εἶστε καί ἐσεῖς ἕνας ἀπό αὐτούς πού θά ὐποστοῦν ἠλεκτροσόκ, ἀπό κάποιον ἀλλόθρησκο, μασόνο καί ξενοκατευθυνόμενο πολιτικό μας!!!...Διόδια καί στό στόμα μας γιά τίς ἐρωτήσεις!!!

Καί μήν ξεχνᾶτε οὐδόλως τόν Ἀντιρατσιστικό Νόμο, πάνω στόν ὁποῖον θά πατᾶ τό νεοεποχίτικο σύστημα, γιά νά ἑρμηνεύει κατά τό ἐκάστοτε δοκοῦν, ὡς τρομοκρατική ἐνέργεια καί ὕποπτη-ρατσιστική συμπεριφορά, ἀκόμη καί τό βλέμμα μας!
Γιά μία ἀκόμη φορά:
Ζήτω ἡ Δημοκρατία! Ζήτω ἡ ἐλευθερία!  

Μήπως νά βάζουμε ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ στίς σημαντικές θέσεις; Μήπως νά γίνουμε κι ἐμεῖς ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ;...