Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

Γιατί ὁ Θεός ἐπιτρέπει τούς πειρασμούς;

Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος

http://1.bp.blogspot.com/-Bl8RkiLLBOM/UXfi7uonbQI/AAAAAAAAKfI/48ft5KtCcyc/s640/St%2BMakarios%2Bedited.jpg
Μερικές ψυχές, ἄν καί ἔλαβαν τή Θεία Χάρη καί ἔνιωσαν τή γλυκύτητα καί τήν ἀνάπαυση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπειδή ὅμως ἀκόμη δέν δοκιμάστηκαν ἀπό τά πονηρά πνεύματα μέ διάφορες θλίψεις, ἐξακολουθοῦν νά εἶναι νήπιες, καί δέν εἶναι ἀκόμη κατάλληλες γιά τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.  
 http://4.bp.blogspot.com/-T2hf3vOpGRI/UeuBzvNsGXI/AAAAAAAABas/WiSWsO9TRcQ/s1600/imagesCA14RFKC.jpg

Ὥστε καί οἱ πειρασμοί καί οἱ θλίψεις γιά τό συμφέρον στέλνονται στούς ἀνθρώπους, νά κάνουν τήν ψυχή πιό γνήσια καί πιό στέρεη. Καί ἄν αὐτή ὑπομείνει μέχρι τέλους μέ τήν ἐλπίδα της στόν Κύριο, εἶναι ἀδύνατο νά μή λυτρωθεῖ ἀπό τά πάθη τῆς κακίας καί ν' ἀξιωθεῖ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.
http://2.bp.blogspot.com/-n6xAkt_fMU8/UNA-5ux80PI/AAAAAAAAPLw/SSgGtP7KrOA/s1600/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%2B%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82.jpg
Οἱ Ἅγιοι Μάρυτρες, ἀφοῦ ὑπέρφεραν πολλά βασανιστήρια καί ἔδειξαν καρτερία μέχρι τόν θάνατο, ἔγιναν ἄξιοι γιά τά στεφάνια καί τή δόξα. Καί ὅσο περισσότερα καί σκληρότερα ἦταν τά βάσανα πού ὑπέφεραν, τόση περισσότερη δόξα καί παρρησία ἀπέκτησαν ἐνώπιον του Θεοῦ. 
http://1.bp.blogspot.com/-1is6uaN0Prg/T46RaTg0yqI/AAAAAAAAEXY/1jj5PXs01qw/s1600/ouranio_toxo_3.jpg
Κατά τόν ίδιο τρόπο και οἱ ψυχές πού παραδόξθηκαν σέ διάφορες θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων, εἴτε ἐκ σωματικῶν ἀσθενειῶν, ἄν κάνουν μέχρι τέλους ὑπομονή καί δέν γογγύσουν, θά ἀξιωθοῦν τά ἴδια στεφάνια καί τήν ἴδια παρρησία μέ τούς Μάρτυρες. Καί ὄλα αὐτά ὄχι μόνο στό μέλλον θά ἀπολαύσουν ἀπό τόν Θεόν, ἀλλά καί ἐδῶ θά ἀξιωθοῦν τήν παρηγοριά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!
http://1.bp.blogspot.com/-eoG-dY2yWRQ/Uce3OUXoVvI/AAAAAAAAKz8/8dB13gExrMA/s1600/%CE%A4%CE%B9%2B%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%2B%CF%84%CE%BF%2B%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%2B%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%2B%CE%BA%CE%B1%CE%B9%2B%CF%84%CE%B9%2B%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%2B%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%2B%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF.%2B%CE%91%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%B7%2B%CE%B5%CF%80%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7.JPG