Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Νά ἐλεοῦμε τώρα
γιά νά ἐλεηθοῦμε αἰωνίως
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
 http://www.egolpion.com/img/saints/xrusostomos-5.jpg
Στήν ἐπίγεια ζωή, 
πρέπει νά ἀποθηκεύουμε ἔλαιον,
δηλαδή νά κάνουμε ἐλεημοσύνες,
γιά νά μᾶς φανεῖ χρήσιμο 
ἐκεῖ
στήν ἄλλη ζωή.
 http://www.inout.gr/attachment.php?attachmentid=40073&stc=1&thumb=1&d=1248384622