Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Θέλουμε πολιτικούς ἡγέτες Ὀρθόδοξους καί Φιλέλληνες καί ὄχι φραγκεμένους, τουρκολάγνους καί ἑβραιοπουλημένους! Μακρυγιάννης