Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

"Ἔδωσα τήν ψυχή μου στόν Διάβολο γιά νά πετύχω" (ἡ διάσημη τραγουδίστρια Katy Perry) (βίντεο)


{Ἐκ τῶν προτέρων ζητοῦμε συγνώμη γιά κάποιες ἀνάρμοστες ἐμφανίσεις τῆς τραγουδίστριας. Ἀλλά ἀποφασίσαμε νά δείξουμε τό βίντεο, γιατί ἡ πραγματικότητα πού ὄχι μόνο βλέπουμε γύρω μας κι ἄθελά μας πολλές φορές, ἀλλά καί πού ζοῦμε, δυστυχῶς εἶναι τέτοια. Τά παιδιά, δέ, τήν βλέπουν καί τήν ζοῦνε εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ τῶν κηδεμόνων τους, εἴτε ἀνεξέλεγκτα. Κάποτε, τουλάχιστον,  πρέπει νά ἑρμηνεύσουμε σωστά αὐτήν τήν "κατασκευασμένη ἀπό κάποιους πραγματικότητα" καί ὄχι ψευδῶς, ὡραιοποιημένη καί ὡς "φυσιολογική" καί νά δοῦμε τί κρύβει πίσω της!)}.
Ἄς δοῦνε ὅλοι (καί ἰδιαίτερως οἱ νέοι) ποιά εἶναι τά "εἴδωλα" τοῦ μουσικοῦ συστήματος, πού τά ἀγαποῦν, πληρώνουν, μιμοῦνται, ἀσπάζονται! 
Βέβαια καί μόνο ὁ ὅρος "εἴδωλο" εἶναι ἀδόκιμος μιᾶς πού παραπέμπει στήν εἰδωλολατρεία (προσώπων ἤ πραγμάτων καί ὄχι τοῦ Θεοῦ)!
Τά περισσότερα "εἴδωλα" τοῦ μουσικοῦ συστήματος (καί ὄχι μόνο...) ἔχουν εἴδωλό τους τόν Διάβολο! Κι ἄν ἀκόμη δέν εἶναι ἐπισήμως μυημένα στόν σατανισμό, εἶναι διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ ὡς συνεργοί του καί συγκαταβαίνοντες. Κι αὐτό, γιατί κινοῦνται οἰκειοθελῶς στό σύστημά του καί τόν προωθοῦν στίς ψυχές καί στίς ζωές τῶν ἀνθρώπων μέ σύμβολα, μηνύματα καί νοοτροπίες!