Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Ὁ γέροντας Ἐφραίμ ὁ Φιλοθεΐτης πού τώρα εἶναι στήν Ἀριζόνα, σέ Ἁγιορείτη πού τό ἐπισκέφθηκε μαζί μέ μιά ὁμάδα λαϊκῶν, ὅταν ρωτήθηκε γιά τά μέλλοντα νά συμβοῦν, ἔδειξε τήν γροθιά του καί εἶπε:


Ο Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης που τώρα είναι στην Αριζόνα, σε Αγιορείτη που τον επισκέφθηκε μαζί με μια ομάδα λαϊκών, όταν ρωτήθηκε για τα μέλλοντα να συμβούν, έδειξε την γροθιά του και είπε: Όσοι λένε την ευχή του Ιησού (Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με), αυτοί θα ξεπεράσουν όσα έρχονται με τη βοήθεια του Θεού.

http://apantaortodoxias.blogspot.gr