Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Τσιπάρισμα καί κάρτα πολίτη! "Ἡ ἀρχή καί ἡ ἐξουσία τῆς Ἐκκλησίας... κοιμᾶται τόν βαθύ ὕπνο!"

Γέρων Ἀμβρόσιος Λαζαρής
(βίντεο-ἀναδημοσίευση)

 https://egolpio.files.wordpress.com/2010/10/458px-666_greek_number_notation_svg.png
http://2.bp.blogspot.com/-awvZ5_CnfMY/UTFMePgL4qI/AAAAAAAAB7Y/jNVzK3Who20/s1600/666.png

"Αὐτή ἡ κολώνια, κρατάει χρόνια"...
Μᾶλλον αὐτή ἡ δυσωδία 666 τοῦ Σατανᾶ καί τοῦ Ἀντιχρίστου, κρατάει χρόνια!
Οἱ πολιτικοί μας ἐπί δεκαετίες, ἐργάζονται ὡς πειθήνια ὄργανά τους
γιά νά ἐπιβάλλουν τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου·
πρῶτα μέ τήν κάρτα τοῦ πολίτη κι ἔπειτα, στό δεξί χέρι καί στό μέτωπο!
"Ἡ ἀρχή καί ἡ ἐξουσία τῆς Ἐκκλησίας...κοιμᾶται τόν βαθύ ὕπνο!",
ὅπως λέει προφητικά καί ὁ Γέρων Ἀμβρόσιος Λαζαρής, τό ζήσαμε καί τό ξαναζοῦμε!· 

ἡ ἀναλγησία τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας,
 κρατάει κι αὐτή "τό ἴσον" ἐπί ὁλάκερες δεκαετίες,  
στό σατανικό σόλο τῶν πειθήνιων πολιτικῶν (πειθήνιων, ὄχι στό θέλημα τοῦ Θεοῦ), παρομοίως!
"Μή πεποίθατε ἐπ' ἄρχοντας, ἐπί υἱούς ἀνθρώπων οἷς οὐκ ἔστι σωτηρίαν"!
ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ἀκολουθεῖ τό βίντεο-ἀναδημοσίευση πού δέν πρέπει νά χάσετε: