Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»


Υγιῆ πρότυπα προσφορᾶς πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν συνάνθρωπον
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀποστόλου Βαρνάβα στὴν Κοκκινοτριμιθιά

Α’ Μέρος
Πρόεδρος: Μιχαὴλ Τρίτος Δρ., καθηγητὴς Πανεπιστημίου.
5.00 μμ: Ἔναρξις καὶ χαιρετισμοὶ τῶν ἐργασιῶν τῆς ᾽Επιστημονικῆς Ἡμερίδας.
5.10 μμ: «Οἱ Ὁσιώτατοι Διονύσιος Κολλυβᾶς καὶ Χριστοφόρος Παπουλᾶκος καὶ ἡ προσφορά τους στὴν σύγχρονη Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία».
Ἀρχιμ. Νεκτάριος Πέττας Δρ., κληρικὸς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως.
5.30 μμ: «Πατὴρ Νικόλαος καὶ Πρεσβυτέρα Ἀνθή Πέττα. Πραγματικὸ παράδειγμα ἀφοσιώσεως στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν οἰκογένεια».
Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Μόνικα, Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Νεκταρίου καί
Φανουρίου Τρικόρφου Φωκίδος.
6.00 μμ: Κέρασμα.


Β΄ Μέρος
Πρόεδρος: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Πέττας Δρ., κληρικὸς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως.
6.30 μμ: «Ἀντιστάσεις κατὰ τῶν ἐξισλαμισμῶν στὴν Ἀλβανία.
Οἱ περιπτώσεις τῶν δύο Ἠπειρωτῶν Ὁσίων ἀνδρῶν Σοφιανοῦ, Ἐπισκόπου Δρυϊνουπόλεως καί Νεκταρίου Τέρπου».
Μιχαὴλ Τρίτος Δρ., καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
6.50 μμ: «Πνευματικὲς ἐμπειρίες τοῦ Πατρὸς Φιλοθέου Ζερβάκου – θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις καὶ θεῖα γεγονότα στὴν ζωή του».
Ἀρχιμ. Τύχων Ἀνδρέου Δρ., κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.
7.10 μμ: Ἐρωτήσεις. Λήξις τῆς ᾽Επιστημονικῆς Ἡμερίδας.
7.30 μμ: Κέρασμα.

Πληροφορίες Ἡμερίδας:
Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας.
τηλ.: (00357) 22 444242, τηλεομοιότυπο: (00357) 22 444330.